زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
صنایع‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی تعطیل‭ ‬است

گزارش‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬واحدهای‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تکمیلی‭ ‬استان‭ ‬همدان‭ ‬هوا‭ ‬دلگیر،‭ ‬درها‭ ‬بسته،‭ ‬سرها‭ ‬در‭ ‬گریبان

صنایع‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی تعطیل‭ ‬است

جمال‭ ‬امیری
در‭ ‬ماموریتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬گزارش‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬همدان‭ ‬داشتیم‭ ‬از‭ ‬9‭ ‬شهرستان‭ ‬همدان،‭ ‬6‭ ‬شهرستان‭ ‬را‭ ‬بازدید‭ ‬کردیم،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازدیدها‭ ‬با‭ ‬مشاهده‭ ‬کم‭ ‬رونقی‭ ‬صنایع‭ ‬استان،‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬شعر‭ ‬زمستان‭ ‬زنده‭ ‬یاد‭ ‬مهدی‭ ‬اخوان‭ ‬ثالث‭ ‬افتادم‭ ... ‬
هوا‭ ‬دلگیر،‭ ‬درها‭ ‬بسته،‭ ‬سرها‭ ‬در‭ ‬گریبان،‭ ‬دست‌ها‭ ‬پنهان‭... ‬
نفس‌ها‭ ‬ابر،‭ ‬دل‌ها‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬غمگین‭ ‬
درختان‭ ‬اسکلت‌های‭ ‬بلور‭ ‬آجین‭ ‬
زمین‭ ‬دلمرده،‭ ‬سقف‭ ‬آسمان‭ ‬کوتاه‭ ‬
غبارآلوده‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬ماه‭ ‬است‭ ‬
زمستان‭ ‬است
فضای‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬دلگیرانه،‭ ‬شهرک‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬صنعتی‭ ‬بر‭ ‬آن‌ها‭ ‬نهاده‌اند‭ ‬را‭ ‬دربرگرفته‭ ‬و‭ ‬اکثر‭ ‬قریب‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬کشاورزی‭ ‬یا‭ ‬تعطیل‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نیمه‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تعطیل‭ ‬شدن‭ ‬بود‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬بازدیدها‭ ‬و‭ ‬صحبت‭ ‬با‭ ‬مدیرانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خواهش‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬می‌آمدند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬کم‭ ‬تحرک‭ ‬کارخانه‭ ‬تولیدی‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬آن‌ها‭ ‬گوش‭ ‬کنیم،‭ ‬متوجه‭ ‬دردهای‭ ‬مشترکی‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬سالیان‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬واحدها‭ ‬را‭ ‬زمین‌گیر‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
دردهایی‭ ‬چون‭ ‬اداره‭ ‬دارایی‭ ‬و‭ ‬مالیات،‭ ‬مالیات‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده،‭ ‬فشار‭ ‬مسئولین،‭ ‬تأمین‭ ‬اجتماعی،‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬بانک‌هایی‭ ‬که‭ ‬تسهیلات‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬جریمه‌های‭ ‬کمر‭ ‬شکن‭ ‬این‭ ‬وام‌ها،‭ ‬هزینه‌های‭ ‬سرسام‭ ‬آور‭ ‬برق‭ ‬و‭... ‬
آن‌ها‭ ‬از‭ ‬تنها‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬آن‌ها‭ ‬رضایت‭ ‬داشتند،‭ ‬کارشناسان‭ ‬وظیفه‭ ‬شناس‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬همدان‭ ‬بود‭. ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اینکه‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬در‭ ‬شهرستانها‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬مشاوره‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬مسئولیتی‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬لبنی‭ ‬مشکلات‭ ‬عدم‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬و‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬خبره‭ ‬و‭ ‬مجرب‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم‭.‬
پرداخت‭ ‬نشدن‭ ‬مطالبات‭ ‬و‭ ‬یارانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬مدارس‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬باید‭ ‬اضافه‭ ‬کرد،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬تعاون‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬لبنی‭ ‬استان‭ ‬گفتگویی‭ ‬انجام‭ ‬دادیم‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬به‭ ‬حذف‭ ‬یارانه‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬حذف‭ ‬یارانه‭ ‬شیر‭ ‬مصرفی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬وجه‭ ‬نقد‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬ساماندهی‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬علت‌های‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬روگردان‭ ‬شدن‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬لبنیات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قطع‭ ‬یارانه‭ ‬سوخت‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬سکون‭ ‬و‭ ‬رکود‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬دامن‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬حذف‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬فرآورده‌ها‭ ‬از‭ ‬چرخه‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬تعاونی‭ ‬از‭ ‬اعضایی‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬روزگاری‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬خوبی‭ ‬داشتند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬وضعیت‭ ‬بد‭ ‬تولید،‭ ‬اوقاتشان‭ ‬را‭ ‬تلخ‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬شاید‭ ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬درآمدهایش‭ ‬مطالبات‭ ‬تولیدکننده‌‭ ‬شیرهای‭ ‬مدارس‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬نماید،‭ ‬چرخه‭ ‬تولید‭ ‬دوباره‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬گردش‭ ‬کند‭. ‬
دبیر‭ ‬اتاق‭ ‬تعاون‭ ‬استان‭ ‬همدان،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تعطیلی‭ ‬واحدهای‭ ‬فرآوری‭ ‬لبنی‭ ‬استان‭ ‬می‌گوید‭: ‬54‭ ‬کارخانه‭ ‬تولید‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬لبنی‭ ‬مشغول‭ ‬فعالیت‭ ‬بوده‌اند‭ ‬که‭ ‬36‭ ‬واحد‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬بازار‭ ‬فروش‭ ‬تعطیل‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬18‭ ‬واحد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬هستند‭. ‬ هرچند‭ ‬رحمان‭ ‬نادی‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬خبرگزاری‭ ‬مهر‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬عنوان‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬می‌گوید،‭ ‬کمبود‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬علت‭ ‬تعطیلی‌‭ ‬این‭ ‬واحدها‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬تولید،‭ ‬مشکلات‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬طلب‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬عنوان‭ ‬می‌کنند‭.‬
در‭ ‬صنایع‭ ‬دیگر‭ ‬تولیدکننده‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬بسته‌بندی‭ ‬خشکبار،‭ ‬فشار‭ ‬بهره‌های‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬علی‭ ‬الراس‭ ‬شدن‭ ‬مالیات‭ ‬توسط‭ ‬مامورین‭ ‬دارایی،‭ ‬حتی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تأیید‭ ‬صورتحساب‌های‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬گریبان‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نمونه،‭ ‬تولیدکننده‌ای‭ ‬که‭ ‬کارخانه‌اش‭ ‬تعطیل‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬شریک‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬برای‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬مجدد‭ ‬می‌گشت‭. ‬وقتی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دریافت‭ ‬تسهیلات‭ ‬از‭ ‬بانک‌ها‭ ‬را‭ ‬شنید،‭ ‬لبخند‭ ‬تلخی‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬گرفتن‭ ‬وام‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دوندگی‌های‭ ‬فراوان‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬آن‭ ‬تازه‭ ‬شروع‭ ‬مشکلات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬استهلاک‭ ‬بدهی‭ ‬به‭ ‬بانک،‭ ‬باعث‭ ‬مستهلک‭ ‬شدن‭ ‬عمر‭ ‬می‌شود،‭ ‬حالا‭ ‬مشکلات‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬ساختمان‭ ‬کارخانه،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬توسط‭ ‬بانک‭ ‬حراج‭ ‬نشود،‭ ‬بماند‭.‬ مشکلات‭ ‬مزبور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬گوشتی‭ ‬نیز‭ ‬می‌توان‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد،‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬قیمت‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬فرآورده‭ ‬گوشتی،‭ ‬مالیات‭ ‬بر‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده،‭ ‬مالیات‭ ‬علی‭ ‬الراس‭ ‬بدون‭ ‬منطق‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬این‭ ‬واحدها‭ ‬مصداق‭ ‬دارد‭. ‬
سرمای‭ ‬همدان‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان،‭ ‬گوشم‭ ‬را‭ ‬سرخ‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬
که‭ ‬سرما‭ ‬سخت‭ ‬سوزان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سرها‭ ‬در‭ ‬گریبان‭... ‬ .

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow