زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
خودکفایی‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬کنیم یا‭ ‬واردات؟

گلایه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی
از‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه‭ ‬

خودکفایی‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬کنیم یا‭ ‬واردات؟

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان

اینکه‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬متقاضیان‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬خدمات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروش،‭ ‬آموزش،‭ ‬کیفیت‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬محصولات‭ ‬مشابه‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬پایین‌تر،‭ ‬معمولا‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کالاهای‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬گرایش‭ ‬دارند‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬کنیم،‭ ‬یا‭ ‬گلایه‌مندی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬موجبات‭ ‬ورشکستگی‭ ‬این‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬می‌شود؟

واردات‭ ‬اگر‭ ‬نباشد،‭ ‬صنعت‭ ‬داخل‭ ‬رها‭ ‬می‌شود‭!‬

دکتر‭ ‬کامبیز‭ ‬عباسی،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬میزان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬حدود‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان،‭ ‬سهم‭ ‬صنعت‭ ‬داخلی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬واردات‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭. ‬وی‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬موتور‭ ‬محرک‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬واردات‭ ‬در‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نوین‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ارتقا‭ ‬تکنولوژی‭ ‬داخل،‭ ‬موجب‭ ‬مصمم‭ ‬شدن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬نیز‭ ‬می‌شوند‭. ‬خاطرنشان‭ ‬می‌سازد،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬در‭ ‬افتتاح‭ ‬هفتمین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬اهواز‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬99‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬خاک‌ورزی،‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬ماشین‌های‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬94‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تراکتورهای‭ ‬مورد‭ ‬استفاده،‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیازمند‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬هستیم‭.‬

به‭ ‬خودکفایی‭ ‬رسیدیم‭ ‬اما‭...‬

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬زاده،‭ ‬دبیر‭ ‬اجرائی‭ ‬انجمن‭ ‬اتماک‭ (‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬تراکتور‭ ‬کمباین‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭)‬،‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬ممنوعیتی‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬ادوات‭ ‬مشابه‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬ نه‭ ‬تنها‭ ‬ممنوعیتی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬بلکه‭ ‬تعرفه‌های‭ ‬پایین‭ ‬در‭ ‬پاره‌ای‭ ‬موارد‭ ‬مانند‭: ‬ادوات‭ ‬خاک‌ورزی،‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬دچار‭ ‬خسارت‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬تجدید‭ ‬نظر‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬کمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬یک‭ ‬پیگیر‭ ‬هستیم‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬تحقق‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‌های‭ ‬عضو‭ ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬هدف‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬حضور‭ ‬دستگاه‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬محصول‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کاملا‭ ‬منطقی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اهداف‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬می‌باشد‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬بیشتر‭ ‬مهم‭ ‬است،‭ ‬توجه‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬به‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬معرفی‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تا‭ ‬اندازه‌ای‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬عملیاتی‭ ‬شده،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬فن‌آوری‌های‭ ‬نوین‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬باشد‭ ‬کاملا‭ ‬موافق‭ ‬هستیم‭.‬

تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬واردات‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬خودکفایی‭ ‬بی‌فایده‭ ‬است

مهندس‭ ‬مهدی‭ ‬سیاه‭ ‬منصوری،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شرکت‭ ‬گوهر‭ ‬سبز‭ ‬ورامین،‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬غیرعملی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬واردات‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬صحبت‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬خودکفایی‭ ‬بی‌فایده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬تراکتور‭ ‬با‭ ‬توان‭ ‬150‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خرد‭ ‬شدن‭ ‬زمین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تراکتورهای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬توان‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬چرا‭ ‬وقتی‭ ‬می‌توانیم‭ ‬خودمان‭ ‬تولید‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬تراکتورهایی‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬150‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬می‌کنیم‭. ‬ماشین‌هایی‭ ‬که‭ ‬درصورت‭ ‬خراب‭ ‬شدن‭ ‬خدمات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروشی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬زارع‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬می‌کند‭.‬

اینها‭ ‬فقط‭ ‬آمار‭ ‬است‭!‬

مهندس‭ ‬عبیری،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬گلپا‭ ‬صنعت‭ ‬ایرانیان،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬آمار‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مرکز‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬خودکفا‭ ‬شده‌ایم،‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬واردات‭ ‬رو‭ ‬می‌آورند‭. ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬مصداق‭ ‬وابسته‌تر‭ ‬شدن‭ ‬است؟‭!‬
وی‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬را‭ ‬معیار‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬سنجش‭ ‬خودکفایی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬درخصوص‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬که‭ ‬«بیش‭ ‬از‭ ‬94‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تراکتورهای‭ ‬مورد‭ ‬استفاده،‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬هستند‮»‬‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬هفتمین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اهواز‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬شرکت‭ ‬واردکننده‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یک‭ ‬نماینده‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬تراکتورسازی‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬درباره‭ ‬دیگر‭ ‬ادوات‭ ‬همچون‭ ‬سمپاش‌ها‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬صادق‭ ‬است‭.‬

قوانین‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬باز‭...‬

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نارضایتی‌ها‭ ‬و‭ ‬درجازدن‌ها‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬عدم‭ ‬تصویب‭ ‬و‭ ‬اتخاذ‭ ‬قوانین‭ ‬سختگیرانه‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬باشد‭. ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود،‭ ‬قوانین‭ ‬به‭ ‬صورتی‭ ‬تدوین‭ ‬شده‌‭ ‬که‭ ‬واردکنندگان‭ ‬به‌سادگی‭ ‬می‌توانند‭ ‬محصولات‭ ‬بعضاً‭ ‬بی‌کیفیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بفروشند‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬ترکیه‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬دفتر‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬برای‭ ‬خریداران‭ ‬ایرانی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬تسهیلات‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬اقامت‭ ‬رایگان،‭ ‬بلیت‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬برگشت‭ ‬و‭... ‬ارائه‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬درنهایت‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬ترکیه‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬مشوق‌های‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬محصولاتشان‭ ‬را‭ ‬روانه‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬کنند‭. ‬اما‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬ایرانی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬خارجی‭ ‬نه‌تنها‭ ‬امتیاز‭ ‬یا‭ ‬مشوق‭ ‬ندارند،‭ ‬بلکه‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬امتیازی‭ ‬دریافت‭ ‬نمی‌کنند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow