زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
افتادن از‭ ‬این‭ ‬طرف‭ ‬بام

بررسی‭ ‬وضعی بازار‭ ‬پرتقال‭ ‬شب‭ ‬عید

افتادن از‭ ‬این‭ ‬طرف‭ ‬بام

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان

سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬ایام‭ ‬خبرهای‭ ‬ضد‭ ‬و‭ ‬نقیضی‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬پرتقال‭ ‬انبار‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تأمین‭ ‬میوه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬بازار‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬می‌رسید‭. ‬چراکه‭ ‬سرمای‭ ‬کم‭ ‬سابقه‭ (‬سال‭ ‬گذشته‭) ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬شمالی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬بیشتر‭ ‬محصول‭ ‬پرتقالکاران‭ ‬یخ‭ ‬بزند‭ ‬و‭ ‬جدای‭ ‬از‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬زحمتکشان،‭ ‬عده‌ای‭ ‬سودجو‭ ‬پرتقال‌های‭ ‬یخ‌زده‭ ‬باغداران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‭ ‬خریده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬بیشتر‭ ‬راهی‭ ‬بازار‭ ‬کردند‭. ‬
همه‭ ‬این‭ ‬عوامل‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬پیگیر‭ ‬وضعیت‭ ‬این‭ ‬میوه‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬برخی‭ ‬خبرها‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬خبرهای‭ ‬دیگر‭ ‬پُر‭ ‬بودن‭ ‬انبارها‭ ‬از‭ ‬پرتقال‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬حکایت‭ ‬میکرد‭. ‬با‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬تفاسیر‭ ‬خبر‭ ‬واردات‭ ‬پرتقال‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬قبرس،‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬مصر‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‌های‭ ‬رسمی‭ ‬تایید‭ ‬شد‭. ‬
اما‭ ‬امسال‭ ‬اوضاع‭ ‬متفاوت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سرمایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬86،‭ ‬92‭ ‬و‭ ‬95‭ ‬به‭ ‬باغداران‭ ‬تحمیل‭ ‬شد‭ ‬خبری‭ ‬نبود‭. ‬براساس‭ ‬توصیه‌های‭ ‬کارشناسان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬باغداران‭ ‬از‭ ‬نیمه‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬کردند‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬مشکل‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬دیگری‭ ‬بروز‭ ‬کرده‭ ‬است؛‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬باغداران‭ ‬با‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬760‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پرتقالی‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬دستشان‭ ‬مانده‭ ‬نمی‌دانند‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬کنند؟

نگران‭ ‬ماندن‭ ‬پرتقال‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬دستمان‭ ‬هستیم‭!‬

مهندس‭ ‬طهماسبی،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬باغبانی،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬16‭ ‬بهمن،‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬امسال‭ ‬حدود‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پرتقال‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬دولت‭ ‬براساس‭ ‬نقل‭ ‬قول‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬دفتر‭ ‬میوه‌های‭ ‬گرمسیری‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬گرمسیری‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌منظور‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬40‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬مرکبات‭ ‬خریداری‭ ‬نموده‭ ‬پس‭ ‬پرتقالکاران‭ ‬با‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬کنند‭ ‬گفت‭: ‬پرتقال‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬تامسون‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬مصرف‭ ‬تازه‭ ‬خوری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬مرکبات‭ ‬دیررس‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مرکبات‭ ‬پیش‭ ‬رس‭ ‬و‭ ‬میان‭ ‬رس‭ ‬جایگزین‭ ‬آن‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬نظر‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه‭ ‬درخصوص‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬فراوری‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬صنایع‭ ‬فراوری‭ ‬نیز‭ ‬بود‭. ‬البته‭ ‬دولت‭ ‬یارانه‭ ‬صادراتی‭ ‬50‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬صادرات‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬همین‭ ‬خصوص‭ ‬دکتر‭ ‬حسن‭ ‬پور،‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬دفتر‭ ‬میوه‌های‭ ‬گرمسیری‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬گرمسیری‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی،‭ ‬گفت‭: ‬محصول‭ ‬پرتقال‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نوع‭ ‬آبیاری،‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬موجب‭ ‬عدم‭ ‬صادرات‭ ‬می‌شود،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬صادرات‭ ‬اندکی‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬حوزه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬

هدف،‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬باغدار‭ ‬نیست‭...‬

بصیراله‭ ‬آزاد‭ ‬نوذری،‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نمونه‭ ‬مرکبات‭ ‬امسال،‭ ‬‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشریه،‭ ‬درخصوص‭ ‬پیشگیری‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خسارت‭ ‬احتمالی‭ ‬سرما‭ ‬به‭ ‬مرکبات‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬پانزدهم‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬کارشناسان‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬مازندران،‭ ‬شروع‭ ‬برداشت‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬تقریبا‭ ‬همه‭ ‬برداشت‭ ‬مرکبات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬درباره‭ ‬گفته‌های‭ ‬مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬میوه‌های‭ ‬گرمسیری‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬گرمسیری‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬40‭ ‬هزارتن‭ ‬مرکبات‭ ‬برای‭ ‬شب‭ ‬عید،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬دولت‭ ‬عملا‭ ‬25‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پرتقال‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار،‭ ‬از‭ ‬باغداران‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬باقیمانده‭ ‬پرتقال‭ ‬تولیدی‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬می‌شود‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬کرد؟‭!‬
باغدار‭ ‬نمونه‭ ‬مرکبات‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬بودجه‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬بیشتر‭ ‬پرتقال‭ ‬از‭ ‬باغداران‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬87‭ ‬تا‭ ‬89‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پرتقال‭ ‬از‭ ‬باغداران‭ ‬خریداری‭ ‬می‌شد‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شدند‭. ‬آیا‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬که‭ ‬تولیدات‭ ‬ما‭ ‬افزایش‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬مسئولین‭ ‬تورم‭ ‬نیز‭ ‬کاهش‭ ‬یافته،‭ ‬نباید‭ ‬میزان‭ ‬خرید‭ ‬حداقل‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌شد؟ نوذری‭ ‬درباره‭ ‬سرنوشت‭ ‬باقیمانده‭ ‬محصول‭ ‬تولیدی‭ ‬گفت‭: ‬قیمت‭ ‬پرتقال‭ ‬تولیدی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬کیفیت‭ ‬بین‭ ‬800‭ ‬تا‭ ‬1200‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬باغدار‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ - ‬تکمیلی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬انصاف‭ ‬خود،‭ ‬قیمت‭ ‬200‭ ‬تا‭ ‬550‭ ‬تومان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬پیشنهاد‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬هم‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬قبول‭ ‬ضرر‭ ‬ندارند‭.‬ وی‭ ‬معضل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬تولید‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬اینکه‭ ‬صادرات‭ ‬نداریم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سو‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬درصد‭ ‬بالای‭ ‬سموم‭ ‬باقیمانده‭ ‬در‭ ‬محصول‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬کشوری‭ ‬مثل‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬همسایه‭ ‬ما،‭ ‬ترکیه‭ ‬میوه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کند‭.‬
این‭ ‬باغدار‭ ‬نمونه،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تفاوت‭ ‬قیمت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬میدان‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‭ ‬بار‭ ‬تهران،‭ ‬پرتقال‭ ‬حدود‭ ‬1800‭ ‬تومان‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬نیز‭ ‬می‌رسد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬چرا‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬حذف‭ ‬واسطه‌ها‭ ‬اقدام‭ ‬موثری‭ ‬نمیکند؟‭ ‬نوذری‭ ‬تغییر‭ ‬کشت‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬باغ‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رقم‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬ماحصل‭ ‬این‭ ‬رکود‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬درخصوص‭ ‬ضایعات‭ ‬میوه‭ ‬نیز‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬نبود‭ ‬محل‭ ‬مشخصی‭ ‬برای‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬و‭ ‬امحای‭ ‬ضایعات‭ ‬میوه‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬مشکلات‭ ‬باغداران‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۴  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow