زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
دیروز‭ ‬بلوط،‭ ‬امروز‭ ‬شمشاد، فردا‭ ‬‭...‬

دیروز‭ ‬بلوط،‭ ‬امروز‭ ‬شمشاد، فردا‭ ‬‭...‬

نویسنده: مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان

پیش‌تر‭ ‬دوستداران‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬با‭ ‬هشدار‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نابودی‭ ‬جنگل‌های‭ ‬زاگرس‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬بیماری‭ ‬‮«‬زغال‭ ‬بلوط‮»‬‭ ‬خبر‭ ‬داده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬حدودا‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬90‭ ‬گریبان‭ ‬درختان‭ ‬بلوط‭ ‬زاگرس‭ ‬را‭ ‬گرفته؛‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بسیار‭ ‬شیوع‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‌است‭.‬
گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬تقریبا‭ ‬50درصد‭ ‬درختان‭ ‬بلوط‭ ‬زاگرس‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬ایلام،‭ ‬لرستان‭ ‬و‭ ‬کهگیلویه‌وبویراحمد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬دچار‭ ‬شده‌اند‭. ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬خیالمان‭ ‬از‭ ‬بابت‭ ‬بلوط‌ها‭ ‬ناراحت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شنیدیم‭ ‬آفت‭ ‬شب‌پره‭ ‬به‌جان‭ ‬شمشادهای‭ ‬منحصربفرد‭ ‬هیرکانی‭ ‬هم‭ ‬افتاده‌است‭. ‬منحصربفرد‭ ‬یعنی‭ ‬موجودی‭ ‬شبیه‭ ‬پلنگ‌مازندران‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬وضعی‭ ‬حادتر‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬چیزی‭ ‬نمانده‭ ‬تا‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬شمشادها،‭ ‬ایستاده‭ ‬خشک‭ ‬شوند‭. ‬
دو‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬طغیان‭ ‬شب‌پره‭ ‬می‌گذرد،‭ ‬اما‭ ‬به‌گفته‭ ‬کارشناسان‭ ‬امر‭ ‬این‭ ‬حشره‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬برای‭ ‬رشد،‭ ‬تولیدمثل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬طغیان‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬شواهد‭ ‬گویا‭ ‬مسئولانی‭ ‬که‭ ‬به‌منظور‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬آفات،‭ ‬حقوق‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کنند‭ ‬در‭ ‬خواب‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬متوجه‭ ‬خطر‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حشره‭ ‬طغیان‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬
گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬انواع‭ ‬مبارزه‭ ‬چون‭ ‬محلول‌پاشی،‭ ‬قطع‭ ‬بهداشتی،‭ ‬ضدعفونی‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬بکارگیری‭ ‬مگسی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬دشمن‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭... ‬انجام‭ ‬گرفته‭ ‬اما‭ ‬هیچ‭ ‬خبر‭ ‬موثق‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬کنترل‭ ‬کامل‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬

شب‌پره‭ ‬یک‭ ‬قدم‭ ‬جلوتر‭ ‬از‭ ‬مبارزه‭!‬

مهندس‭ ‬محسن‭ ‬موسوی،‭ ‬مدیرکل‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬استان‭ ‬مازندران،‭ ‬درخصوص‭ ‬نحوه‭ ‬ورود‭ ‬آفت‭ ‬شب‌پره‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬آفت‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬چگونگی‭ ‬ورود‭ ‬آن‭ ‬فرضیه‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬بیوتروریسم،‭ ‬آلوده‌بودن‭ ‬نهال‌ها‭ ‬و‭ ‬چوب‌آلات‭ ‬وارداتی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پرواز‭ ‬پروانه‭ ‬آفت‭ ‬از‭ ‬رویشگاه‭ ‬شمشاد‭ ‬مناطق‭ ‬مرزی‭ ‬آلوده‭-‬جمهوری‭ ‬آذربایجان‭- ‬به‭ ‬شهر‭ ‬آستارا‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گیلان‭ ‬مطرح‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬تکثیر‭ ‬این‭ ‬حشره‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬منطقه‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬6‭ ‬نسل‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬امکانات‭ ‬مالی‭ ‬نتوانستیم‭ ‬آن‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬مبارزه‭ ‬کنیم‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬با‭ ‬اندک‭ ‬اعتبار‭ ‬تخصیصی‭ ‬با‭ ‬ترکیبات‭ ‬میکروبی‭ ‬و‭ ‬زیستی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬محلول‭ ‬پاشی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬130‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬7500‭ ‬هکتار‭ ‬شمشادستان‌های‭ ‬ساری‭ ‬و‭ ‬کارگذاری‭ ‬2500‭ ‬عدد‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬تله‌های‭ ‬فرمونی‭ ‬شکارگر‭ ‬اقدام‭ ‬شد‭. ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬سرعت‭ ‬تخریب‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬بسیار‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬مبارزات‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬چند‭ ‬نسله‭ ‬بودن‭ ‬آفت‭ ‬و‭ ‬همپوشانی‭ ‬نسلی‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬توپوگرافی‭ ‬سخت‭ ‬مناطق‭ ‬رویشگاهی،‭ ‬کنترل‭ ‬آفت‭ ‬شب‌پره‭ ‬را‭ ‬دشوار‭ ‬کرده‌است‭.‬
موسوی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬خشک‌شدن‭ ‬3500‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬شمشادهای‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬متعدد‭ ‬هنوز‭ ‬نتوانسته‌ایم‭ ‬اقدام‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬به‌منظور‭ ‬حفظ‭ ‬ژرم‌پلاسم‭ ‬شمشاد‭ ‬منحصر‭ ‬بفرد‭ ‬هیرکانی‭ ‬داشته‌باشیم‭.‬

شمشاد،‭ ‬اولین‭ ‬گونه‭ ‬ذخیره‌گاهی‭ ‬تحت‭ ‬حفاظت‭!‬

دکتر‭ ‬مرتضی‭ ‬شریفی،‭ ‬عضو‭ ‬سابق‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬مرتع‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌های‭ ‬کشور،‭ ‬درباره‭ ‬علت‭ ‬خشگیدگی‭ ‬شمشادهای‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬درصد‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬از‭ ‬شمشادهای‭ ‬هیرکان‭ ‬را‭ ‬تحت‌تاثیر‭ ‬بلایت‭ ‬در‭ ‬گیسوم‭ ‬و‭... ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬داشتیم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬سرما‭ ‬برگردند‭ ‬که‭ ‬ناگهان‭ ‬آفت‭ ‬شب‌پره‭ ‬هم‭ ‬طغیان‭ ‬کرد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬کارشناسان‭ ‬درخصوص‭ ‬طغیان‭ ‬شب‌پره‭ ‬افزود‭: ‬حداقل‭ ‬یک‭ ‬پروسه‭ ‬4 - 5‭ ‬ساله‭ ‬برای‭ ‬طغیان‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬نیاز‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬کمیته‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬پژوهش‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬اعتبار‭ ‬جزئی‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬دو‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬مبلغ‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬300‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬آفت‭ ‬شمشاد‭ ‬استان‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬مراکز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬آفت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬فرد‭ ‬یا‭ ‬ارگانی‭ ‬را‭ ‬سراغ‭ ‬ندارم‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬فاجعه،‭ ‬هشداری‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬متولی‭ ‬داده‭ ‬باشد‭!‬
شریفی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬سازمان‌های‭ ‬متولی‭ ‬در‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬آفت‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬نقشه‭ ‬پهنه‌بندی‭ ‬خشکیدگی‭ ‬شمشاد‭ ‬در‭ ‬گیلان‭ ‬که‭ ‬دفتر‭ ‬مهندسی‭ ‬تهیه‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬دیگر‭ ‬آمارها‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬حدود‭ ‬‮۰۷‬‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬رویشگاه‭ ‬شمشاد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آلوده‭ ‬بودن‮ ۰۰۸۵‬‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬شمشادستان‌ها‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬گمانه‭ ‬است؛‭ ‬چگونه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬شفاف‭ ‬مبارزه‭ ‬نرسیده‌اند‭!‬؟
این‭ ‬مشاور‭ ‬عالی‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬کم‌توجهی‭ ‬به‭ ‬ذخیره‌گاه‌ها‭ ‬را‭ ‬دلیل‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬فاجعه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬شمشاد‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬آندمیک‭ ‬هیرکان‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اهمیت،‭ ‬جزو‭ ‬اولین‭ ‬گونه‌های‭ ‬ذخیره‌گاهی،‭ ‬تحت‭ ‬حفاظت‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬به‭ ‬ذخیره‌گاه‌ها‭ ‬کم‌توجهی‭ ‬شد‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬نواحی‭ ‬ضربه‌گیر‭ ‬هرگز‭ ‬ایجاد‭ ‬نشد؛‭ ‬وگرنه‭ ‬گونه‌های‭ ‬حفاظتی‭ ‬این‭ ‬قدر‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬نمی‌شدند‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬پیشنهادی‭ ‬درباره‭ ‬حفظ‭ ‬شمشادها‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬حفظ‭ ‬ژرم‌پلاسم‌ها‭ ‬و‭ ‬قلمه‌گیری‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬نهالستان‌های‭ ‬موقت‭ ‬برای‭ ‬تک‌تک‭ ‬رویشگاه‌های‭ ‬شمشاد‭ ‬به‌طور‭ ‬ضربتی‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭.‬

مبارزه‭ ‬با‭ ‬شب‌پره‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭!‬

مهندس‭ ‬جلالی،‭ ‬معاون‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬دفتر‭ ‬حفاظت‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬شمشادستان‌های‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمالی‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬42‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬آفت‭ ‬شب‌پره‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬مرحله‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬شمشاد‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬خساراتی‭ ‬وارد‭ ‬ساخته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مشاهده‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬عملیات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬شروع‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬تغییر‭ ‬میزبان‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬افزود‭: ‬تا‭ ‬الان‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬گزارش‭ ‬مبنی‌بر‭ ‬تغییر‭ ‬میزبان‭ ‬شب‌پره‭ ‬از‭ ‬شمشاد‭ ‬بر‭ ‬گونه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬اعلام‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬داد‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬برسید‭!‬

مهندس‭ ‬ایزدیفر،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬تعاونی‭ ‬کشاورزی‭ ‬گل،‭ ‬گیاه،‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬نهال‭ ‬آمل،‭ ‬بابل،‭ ‬بابلسر‭ ‬و‭ ‬فریدون‌کنار‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬باغداران‭ ‬آمل،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬کم‌کاری‭ ‬مسئولان‭ ‬مربوطه‭ ‬درخصوص‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬فردی‭ ‬به‌صورت‭ ‬قاچاق‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬وارد‭ ‬کردن‭ ‬شمشاد‭ ‬ژاپونیکا‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬آذربایجان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شمشادها‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ ‬آفت‭ ‬شب‌پره‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬آفت‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬عرض‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬تمام‭ ‬47‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمشاد‭ ‬که‭ ‬قدمتی‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬40‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬داشتند،‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برود؛‭ ‬حال‭ ‬آنکه‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬دوسال‭ ‬پیاپی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬کارفرمای‭ ‬برتر‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬داشتن‭ ‬غرفه‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬بازدید‭ ‬مسئولان‭ ‬دولتی‭ ‬نیز‭ ‬همراه‭ ‬بود‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬هشدار‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬شب‌پره‭ ‬مبارزه‭ ‬کرد‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬پاسخ‭ ‬را‭ ‬شنیدم‭ ‬که‭ ‬بودجه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬را‭ ‬نداریم؛‭ ‬زمانی‌که‭ ‬درختان‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬خشک‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬محلول‌پاشی‭ ‬کردند،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬نوشدارو‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬سهراب‭ ‬بود‭.‬
رییس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬باغداران‭ ‬آمل‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬قطع‭ ‬درختان‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬به‌صورت‭ ‬مخفیانه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬چند‭ ‬روزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‌طور‭ ‬مخفیانه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قطع‭ ‬درختان‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬شمشاد‭ ‬سعی‭ ‬دارند‭ ‬بسترسازی‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬تله‌کابین‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬ایزدیفر‭ ‬با‭ ‬هشدار‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬مربوطه‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬درختان‭ ‬شمشاد،‭ ‬آفت‭ ‬شب‌پره‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تغییر‭ ‬میزبان‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬دیگر‭ ‬درختان‭ ‬این‭ ‬جنگل‭ ‬رسیدگی‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬موقعی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬مدارک‭ ‬و‭ ‬گفتگوی‭ ‬رودررو‭ ‬با‭ ‬مسئولان‭ ‬مربوطه‭ ‬هستم‭.‬

اراده‌ای‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬جنگل‭ ‬نیست

الهه‭ ‬موسوی،‭ ‬روزنامه‌نگار‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬تمام‭ ‬شمشادهای‭ ‬شمالی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ ‬آفت‭ ‬شب‌پره‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬بیشتر‭ ‬شمشادها‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬بخش‭ ‬کوچکی‭ ‬از‭ ‬ارتفاعات‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آلودگی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬نابود‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬اقدام‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬نبود‭ ‬تصمیم‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬چند‭ ‬وقتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجوزهایی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬احداث‭ ‬تله‌کابین‭ ‬در‭ ‬علی‌آباد‭ ‬کتول‭ ‬و‭ ‬الیمستان‭ ‬آمل‭ ‬به‌صورت‭ ‬مخفیانه‭ ‬و‭ ‬غیرقانونی‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬مردم،‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬بروز‭ ‬چنین‭ ‬فجایعی‭ ‬شویم‭.‬

مبارزه‭ ‬با‭ ‬شب‌پره‭ ‬راحت‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ...‬

مهندس‭ ‬جلم‭ ‬بادانی،‭ ‬کارشناس‭ ‬فنی‭ ‬شرکت‭ ‬گل‭ ‬سم‭ ‬گرگان،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬شب‌پره‭ ‬را‭ ‬ممکن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬پیش‭ ‬از‭ ‬هرچیز‭ ‬باید‭ ‬دلیل‭ ‬طغیان‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬یافت‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اکوسیستم‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬پیشنهاد‭ ‬نمی‌شود‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬باید‭ ‬طی‭ ‬پایان‌نامه‌های‭ ‬تحقیقاتی،‭ ‬بیولوژی‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬به‌طور‭ ‬کامل‭ ‬مطالعه‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬پیدا‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬کردن‭ ‬دشمن‭ ‬طبیعی‭ ‬شب‌پره،‭ ‬با‭ ‬طغیان‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬مبارزه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬هزینه‭ ‬و‭ ‬همت‭ ‬بالایی‭ ‬است‭.‬

شب‌پره‌ها‭ ‬شهادت‭ ‬می‌دهند‭!‬

محل‭ ‬بحث‭ ‬ما‭ ‬چگونگی‭ ‬ورود‭ ‬این‭ ‬آفت‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬یک‭ ‬چنین‭ ‬سر‭ ‬نخی‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬‮«‬ریشه‭ ‬کلفت‮»‬‭ ‬منتهی‭ ‬شود‭. ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬دفتر‭ ‬قرنطینه‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬به‭ ‬مهر‭ ‬گفت‭: ‬تاکنون‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬نوع‭ ‬آفت‭ ‬قرنطینه‌ای‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬مگس‭ ‬میوه‭ ‬زیتون،‭ ‬مگس‭ ‬مدیترانه‌ای،‭ ‬سوسک‭ ‬حنایی‭ ‬خرما،‭ ‬کرم‭ ‬ساقه‌خوار‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬بیماری‌های‭ ‬جاروک‭ ‬و‭ ‬گرینینگ‭ ‬اشاره‭ ‬کرد؛‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬کارشناسان‭ ‬تنها‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬علیه‌شان‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬کنترل‭ ‬این‭ ‬آفات‭ ‬با‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‌های‭ ‬هنگفت‭ ‬است‭. ‬
کاش‭!‬‭ ‬ احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬فاجعه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خودمان‭ ‬تقویت‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬بروز‭ ‬چنین‭ ‬حوادثی‭ ‬بدانیم‭ ‬چه‭ ‬رفتاری‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬اتفاقی‭ ‬شاید‭ ‬دفعتی‭ ‬ظاهر‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬میزان‭ ‬تخریب‭ ‬آن‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬تدابیری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬به‌منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬حادثه‌ای‭ ‬درنظرگرفته‌ایم‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬طغیان‭ ‬شب‌پره‭ ‬اولین‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬باور‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬طغیان‭ ‬آفات،‭ ‬شدت‭ ‬آتش‌سوزی‭ ‬و‭ ‬‭ ... ‬ماحصل‭ ‬تغییرات‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬کم‌توجهی‭ ‬به‭ ‬پیشامدهای‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬ساده‭ ‬است‭. ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سازمان‌های‭ ‬متولی‭ ‬همچون‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تعدیلی‭ ‬و‭ ‬سازگاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهند؛‭ ‬درغیراین‭ ‬صورت‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬پیشامدهای‭ ‬ناگوار‭ ‬دیگری‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬توسعه‭ ‬غیرقابل‭ ‬کنترل‭ ‬شب‌پره‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬است‭! ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۳- سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow