زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
کسب‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬شاخص‌ها

مهندس‭ ‬چالاک‭ ‬مدیر‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی‭:‬

کسب‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬شاخص‌ها

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬کسب‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬ارزیابی‭ ‬مجموع‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬کشوراز‭ ‬جمله‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬فعالیت‌های‭ ‬شاخص‭ ‬سازمان‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬مجید‭ ‬چالاک‭ ‬مدیر‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬استان‭ ‬می‌خوانیم‭.‬
مهندس‭ ‬چالاک‭ ‬در‭ ‬تشریح‭ ‬وضعیت‭ ‬کلی‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬شبکه‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬وکشاورزی‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی‭ ‬گفت‭ :‬این‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استان‭ ‬دارای‭ ‬223‭ ‬شرکت‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی،‭ ‬28‭ ‬شرکت‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬زنان،‭ ‬یک‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬24‭ ‬اتحادیه‭ ‬شهرستانی‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ : ‬122 شرکت‭ ‬تعاونی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬10‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬164‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬تولید‭ ‬روستایی،‭ ‬یک‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاونی‭ ‬تولید‭ ‬استان،‭ ‬13‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‭ ‬تولید‭ ‬روستایی‭ ‬شهرستان،‭ ‬4‭ ‬شرکت‌های‭ ‬سهامی‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬30‭ ‬نظام‭ ‬صنفی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استان‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭. ‬چالاک‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬وارد‭ ‬چهلمین‭ ‬سال‭ ‬انقلاب‭ ‬می‌شویم‭ ‬گفت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬زیر‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اقدامات‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬بوده‭ ‬است‭: ‬
1 - ‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬نمونه‭ ‬و‭ ‬الگو‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشوری‭ ‬و‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬دو‭ ‬تشکل‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬اتحادیه‭ ‬دامداران‭ ‬شهرستان‭ ‬نیشابور‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬سهامی‭ ‬زراعی‭ ‬نیل‭ ‬آباد‭ ‬
2 - ‭ ‬آسیب‭ ‬شناسی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راهکار‭ ‬و‭ ‬پیشنهادات‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬فعال‭ ‬نمودن‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬با‭ ‬تشکیل‭ ‬کارگروه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬شهرستان‭ ‬
3 - ‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راهکار‭ ‬جهت‭ ‬فعال‭ ‬نمودن‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زیانده‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬فعال‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬18‭ ‬شرکت‭ ‬
4 - ‭ ‬برگزاری‭ ‬تعداد‭ ‬2829نفر‭ ‬روز‭ ‬کلاس‭ ‬آموزشی‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬برای‭ ‬آموزش‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬
5 - ‭ ‬انجام‭ ‬ارزشیابی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کلیه‭ ‬تشکل‌های‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬189‭ ‬تشکل‭ ‬
6 - ‭ ‬خرید‭ ‬حمایتی‭ ‬شیر‭ ‬از‭ ‬دامداران‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬تن
7 - ‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬محصول‭ ‬جو‭ ‬با‭ ‬مباشرت‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬اموردام‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬
8 - ‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬گندم‭ ‬با‭ ‬مباشرت‭ ‬شرکت‭ ‬غله‭ ‬
9 - ‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬کلزا‭ ‬با‭ ‬مباشرت‭ ‬شرکت‭ ‬غله‭ ‬به‭ ‬میزا‭ ‬4400‭ ‬تن‭ ‬
10 - ‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬وش‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬6000‭ ‬تن‭ ‬
11 - ‭ ‬خرید‭ ‬حمایتی‭ ‬توافقی‭ ‬زعفران‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬تن
12 - ‭ ‬خرید‌های‭ ‬توافقی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬
13 - ‭ ‬توزیع‭ ‬آرد‭ ‬روستایی‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬105‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬روستاهای‭ ‬استان‭ ‬
14 - ‭ ‬توزیع‭ ‬مواد‭ ‬سوختی‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬131‭ ‬میلیون‭ ‬لیتر‭ ‬
15 - ‭ ‬تشکیل‭ ‬کار‭ ‬گروه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‌،‭ ‬کشاورزی‌،‭ ‬دام،‭ ‬زیر‭ ‬بنایی‭ ‬و‭ ‬راهبردی‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬صنفی‭ ‬استان‭. ‬عضوگیری‭ ‬7924‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬بهره‭ ‬برداران‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬نظام‭ ‬صنفی‭ ‬کارهای‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬استان‭ ‬که‭ ‬جمعا‭ ‬تعداد‭ ‬کل‭ ‬اعضا‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬90‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬کل‭ ‬بهره‭ ‬برداران‭ ‬عضو‭ ‬نظام‭ ‬صنفی‭ ‬395‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬است‭. ‬آموزش‭ ‬تعداد‭ ‬8100‭ ‬نفر‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬نظام‌های‭ ‬صنفی‭ ‬استان‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬
16 - ‭ ‬انعقاد‭ ‬همکاری‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬ادارات‭ ‬کل‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حل‭ ‬مشکل‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬استان
17 - ‭ ‬کوتاه‭ ‬تر‭ ‬کردن‭ ‬زمان‭ ‬حسابرسی‌های‭ ‬سالانه‭  - ‬در‭ ‬دوسال‭ ‬گذشته‭ ‬مدت‭ ‬انجام‭ ‬اینکار‭ ‬بدون‭ ‬تغییر‭ ‬حجم‌،‭ ‬5‭ ‬ماه‭ ‬کوتاه‭ ‬تر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
18 - ‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬جدول‭ ‬سیمای‭ ‬وضعیت‭ ‬مالی‭ ‬شبکه‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬استان‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬
19 - ‭ ‬پیگیری‭ ‬اجرای‭ ‬بندهای‭ ‬گزارش‌های‭ ‬حسابرسی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عملیاتی‭ ‬در‭ ‬کلیه‭ ‬تشکل‌های‭ ‬استان
20 - ‭ ‬کسب‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬حسابرسی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬چهارمین‭ ‬سال‭ ‬پیاپی
21 - ‭ ‬پیگیری‭ ‬جدی‭ ‬وصول‭ ‬وام‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬معوقه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬و‭ ‬وصول‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬این‭ ‬وام‌ها‭ ‬که‭ ‬معادل‭ ‬میزان‭ ‬وصول‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
22 - ‭ ‬اجرای‭ ‬1940‭ ‬هکتار‭ ‬اجرای‭ ‬آبیاری‭ ‬کم‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬و1345‭ ‬هکتار‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬اراضی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬تولید‭ ‬استان

مهندس‭ ‬امیرمسعود‭ ‬پژمان‌پور
مدیر‭ ‬عامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی‭: ‬
تأمین‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬بنیه‭ ‬مالی‭ ‬اعضاء

مهندس‭ ‬امیرمسعود‭ ‬پژمان‌پور،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬با‭ ‬زیرمجموعه‌ای‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬24‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬شهرستان،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬فعال‌ترین‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌باشد‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬براساس‭ ‬اساسنامه‭ ‬خود،‭ ‬وظیفه‭ ‬اصلی‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشاورزان‭ ‬مانند‭ ‬تأمین‭ ‬کود‌،‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬مازاد‭ ‬بر‭ ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬دائمی‭ ‬و‭ ‬فصلی‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تقویت‭ ‬بنیه‭ ‬مالی‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واحدهای‭ ‬تجاری‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬است‭.‬ پژمان‌پور‭ ‬افزود‭: ‬فعالیت‌های‭ ‬عادی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬شامل‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌صورت‭ ‬تضمینی‭ ‬و‭ ‬توافقی‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬182‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬که‭ ‬مقدار‭ ‬166‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تضمینی‭ ‬شامل‭ ‬112‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گندم،‭ ‬54‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬مقدار‭ ‬17‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬به‌صورت‭ ‬توافقی‭ ‬شامل‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ذرت‭ ‬داخلی‭ ‬9‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬جو‭ ‬داخلی،‭ ‬89‭ ‬تن‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬حبوبات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬شامل‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬کود‭ ‬اوره‭ ‬و‭ ‬540‭ ‬تن‭ ‬سایر‭ ‬انواع‭ ‬کود‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشاورزان‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کشاورزان‭ ‬استان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬خرید‭ ‬متمرکز‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬طرح‭ ‬حمایتی‭ ‬زعفران‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬11‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬اتحادیه‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اتحادیه‭ ‬می‌باشد‭. ‬
پژمان‌پور‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭: ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬توافق‭ ‬حمایتی‭ ‬زعفران‭ ‬نقش‭ ‬بسزایی‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬صادرات‭ ‬کشور‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬بزرگترین‭ ‬بانک‭ ‬کالای‭ ‬زعفران‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬بارندگی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬علوفه‭ ‬دامی‭ ‬در‭ ‬استان،‭ ‬اتحادیه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬مقدار‭ ‬1500‭ ‬تن‭ ‬جو‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬خط‭ ‬ریلی‭ ‬و‭ ‬مرزی‭ ‬سرخس‭ ‬اقدام‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬به‌زودی‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬می‌شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۵ و ۲۱۶  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow