زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
کشاورزی‭ ‬دقیق

‮«‬کشاورزی‭ ‬دقیق‮»‬‭ ‬
راهکار‭ ‬تحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬چندمحصولی

نویسنده: مهندس‭ ‬بیژن‭ ‬باباگلی‭ ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬روزافزون‭ ‬جمعیت‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬افراد‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬گرسنگی‭ ‬در‭ ‬جهان‌،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬کلی‭ ‬علم‭ ‬کشاورزی‭ ‬اهمیت‭ ‬روزافزونی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬علوم‭ ‬مطرح‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬بدل‭ ‬گشته‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬ظهور‭ ‬انقلاب‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬جایگزینی‭ ‬وسایل‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬بازده‭ ‬با‭ ‬وسایل‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬کارآمد،‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬عظیمی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬حاصل‭ ‬شده،‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬خیش‭ ‬و‭ ‬گاوآهن‌های‭ ‬قدیمی‭  - ‬که‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬انسان‭ ‬یا‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬درمی‌آمدند‭ -  ‬جای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تراکتور‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬مجهز‭ ‬امروزی‭ ‬داده‌اند؛‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ادوات‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬دقت‭ ‬پیشروی‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬موقعیت‭ ‬یاب‭ ‬جهانی gps   ‬استفاده‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬هستند‭. ‬
روی‭ ‬کار‭ ‬آمدن‭ ‬تکنولوژی‌های‭ ‬جدید‭ ‬نوظهور‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬تولید،‭ ‬کنترل‭ ‬هزینه‌های‭ ‬مازاد،‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی،‭ ‬کاهش‭ ‬ضایعات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬خطای‭ ‬اپراتور‭ ‬و‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭... ‬می‌شود‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬سیستم‌های‭ ‬مدرن‭ ‬امروزی‭ ‬به‭ ‬حسگر‌های‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬دقیقی‭ ‬مجهز‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬کاشت‭ ‬تا‭ ‬برداشت‭ ‬تحت‭ ‬کنترل‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬کاهش‭ ‬اتلاف‭ ‬محصول‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬90%‭ ‬می‌شود‭. ‬
نکته‌‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭ ‬استفاده‭ ‬کاربردی‭ ‬از‭ ‬علمی‭ ‬نوین‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬کشاورزی‭ ‬دقیق‮»‬‭ ‬است‭. ‬محققان‭ ‬و‭ ‬دانشمندان‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬علم،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬کاربردی‭ ‬خود‭ ‬می‌توانند‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬عرصه‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬صحیح‭ ‬مصرف‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬کود‌ها‭ ‬و‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬آگاه‭ ‬سازند‭.‬
این‭ ‬مهم‭ ‬می‌تواند‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬اقلام‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیادی‭ ‬کاهش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬سرمایه‌ها‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬تعالی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اقتصادی‭ ‬شود‭.‬
همچنین‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬کود‌های‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬بی‌رویه‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬اثرات‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬بیرویه‭ ‬آن‌ها‭ ‬بکاهد‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬کنترل‭ ‬ورود‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬زیر‭ ‬سطحی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬میزان‭ ‬شیوع‭ ‬بیماری‌های‭ ‬لاعلاج‭ ‬و‭ ‬مهلکی‭ ‬چون‭ ‬انواع‭ ‬سرطان‭ ‬و‭ ‬بیماری‌های‭ ‬اعصاب‭ ‬مانند‭ ‬ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ‭ ‬اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ‭ ‬MS  ‬را‭ ‬کنترل‭ ‬نماید‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آمارها،‭ ‬شیوع‭ ‬چنین‭ ‬بیماری‌هایی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬است‭. ‬
همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬ذکر‭ ‬شد‭ ‬جمعیت‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬غذا‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬روزمره‭ ‬بشر‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬جنگ‭ ‬بعدی‭ ‬میان‭ ‬انسان‌ها‭ ‬جنگ‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬غذا‭ ‬است‌‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬افزایش‭ ‬تولیدات‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیکی‭ ‬چون‭ ‬گندم،‭ ‬برنج،‭ ‬چغندر‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬نیشکر‭ ‬می‌تواند‭ ‬معاملات‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬کشور‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬درونی‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬تلاش‭ ‬میکنند‭ ‬به‭ ‬خودکفایی‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬می‌توانند‭ ‬تولیدات‭ ‬مازاد‭ ‬بر‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بازار‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رسانند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬حرفی‭ ‬برای‭ ‬گفتن‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بحث‌های‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬می‌توان‭ ‬نتیجه‭ ‬گرفت‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬مکانیزه‭ ‬کردن‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دادن‭ ‬تسهیلات‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬رفاه‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬شیوه‌های‭ ‬نوین‭ ‬کشاورزی‭ ‬ترغیب‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همت‭ ‬و‭ ‬پشتکار‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬افزایش‭ ‬تولیدات‭ ‬خود‭ ‬تلاش‭ ‬نمایند‭.‬
همچنین‭ ‬با‭ ‬تربیت‭ ‬افراد‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬علوم‭ ‬کشاورزی‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬منطبق‭ ‬بر‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬آموزش‭ ‬علوم‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬می‌توان‭ ‬گامی‭ ‬نو‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬مکانیزه‭ ‬کردن‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬پویا‭ ‬کردن‭ ‬صنعت‭ ‬کشاورزی‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تک‭ ‬محصولی‭ ‬بودن‭ ‬نجات‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬اقتصاد‭ ‬چند‭ ‬محصولی‭ ‬حرکت‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خودکفایی‭ ‬حقیقی‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قدرت‌های‭ ‬مطرح‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬به‌خصوص‭ ‬کشاورزی‭ ‬مکانیزه‭ ‬تبدیل‭ ‬کرد‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬حاصله‭ ‬بر‭ ‬تمامی‭ ‬اقشار‭ ‬جامعه‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬و‭ ‬مشهود‭ ‬باشد‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استناد‭ ‬بر‭ ‬آمار،‭ ‬اشتغال‭ ‬نیز‭ ‬بالا‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ملی‭ ‬چرخ‌های‭ ‬صنعت‭ ‬کشور‭ ‬جانی‭ ‬تازه‭ ‬می‌گیرند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۵ و ۲۱۶  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow