زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
راه‌ اندازی‭ ‬طرح‭ ‬آبیاری‭ ‬قطره‌ ای

راه‌اندازی‭ ‬طرح‭ ‬آبیاری‭ ‬قطره‌ای

با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پمپ‭ ‬خورشیدی

ظرفیت‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬در‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬انرژی‌های‭ ‬خورشیدی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬الگوی‭ ‬مناسبی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬استان‌ها‭ ‬باشد‭.‬
به‌گزارش‭ ‬روابط‌عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬استان‭ ‬اصفهان؛‭ ‬مهندس‭ ‬حمیدرضا‭ ‬باقر‭ ‬صاد‭ ‬مدیر‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬درباره‭ ‬طرح‭ ‬خورشیدی‭ ‬گفت :‬ظرفیت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬پاک‭ ‬خورشیدی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬آبیاری‭ ‬قطره‌ای‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پمپ‭ ‬خورشیدی‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬خاصی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اصفهان‭ ‬از‭ ‬نعمت‭ ‬عظیم‭ ‬انرژی‭ ‬خورشیدی‭ ‬بهره‌مند‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نعمت‭ ‬خدادادی‭ ‬حداکثر‭ ‬استفاده‭ ‬را‭ ‬ببریم‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود :‬اولین‭ ‬طرح‭ ‬پمپ‭ ‬خورشیدی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬طرح‭ ‬آبیاری‭ ‬قطره‌ای‭ ‬با‭ ‬انرژی‭ ‬خورشیدی‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬آقای‭ ‬نعمت‌ا‭... ‬اسماعیلی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬نیلاب‭ ‬روستای‭ ‬گنهران‭ ‬شهرستان‭ ‬تیران‭ ‬و‭ ‬کرون‭ ‬120‭ ‬کیلومتری‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬استان‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭.‬
مشخصات‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬شامل :‬
•‭ ‬مساحت‭ ‬طرح‭ ‬6‭ ‬هکتاری‭ ‬
•‭ ‬نوع‭ ‬طرح :‬آبیاری‭ ‬قطره‭ ‬ای
•‭ ‬مدل‭ ‬پمپ :‬خورشیدی‭ ‬Ps2-4000‭ ‬شرکت‭ ‬لورنتس‭ ‬آلمان
•‭ ‬رِنج‭ ‬هد‭ ‬تولیدی‭ ‬فشار‭ ‬توسط‭ ‬پمپ :‬10‭ ‬تا‭ ‬45‭ ‬متر
•‭ ‬دِبی‭ ‬خروجی‭ ‬پمپ‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬160‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬در‭ ‬روز
•‭ ‬پنل‌های‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬35‭ ‬عدد‭ ‬2‭ ‬متر‭ ‬مربعی‭ ‬معادل‭ ‬320‭ ‬وات‭ ‬بدون‭ ‬اینورتر‭ ‬یا‭ ‬باتری
•‭ ‬استراکچر :‬2‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬ردیف‭ ‬دو‭ ‬دستگاه
•‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬اتوماتیک‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬جریان‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬اپلیکشن‭ ‬قابل‭ ‬نصب‭ ‬روی‭ ‬گوشی‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬تبلت
•‭ ‬هزینه‭ ‬طبق‭ ‬صورت‭ ‬کار‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬معادل‭ ‬163‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬550‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭-‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬ششصدو‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬پانصدهزار‭ ‬ریال‭- ‬است‭.‬
•‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬شبکه‭ ‬سراسری‭ ‬برق‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فاصله‭ ‬3‭ ‬کیلومتری‭ ‬از‭ ‬شبکه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬شش‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬هزینه‭ ‬داشت،‭ ‬که‭ ‬هزینه‭ ‬فعلی‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬
شایان‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬انرژی‭ ‬خورشیدی،‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فردترین‭ ‬منبع‭ ‬انرژی‭ ‬تجدیدپذیر‭ ‬و‭ ‬منبع‭ ‬اصلی‭ ‬تمامی‭ ‬انرژی‌های‭ ‬موجود‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬امروزی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬عظیم‭ ‬انرژی‭ ‬خورشیدی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬انرژی‭ ‬الکتریسیته‭ ‬در‭ ‬آبیاری‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬
بهترین‭ ‬روش‭ ‬برای‭ ‬آبیاری‭ ‬خورشیدی‭ ‬و‭ ‬پمپ‭ ‬خورشیدی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬واسط‭ ‬به‌منظور‭ ‬ذخیره‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬تخلیه‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬اتوماتیک‭ ‬آبیاری‭ ‬درختان‭ ‬است‭.‬
مکانیزم‭ ‬پمپ‭ ‬خورشیدی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬عمل‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬پمپ‭ ‬کف‌کش‭ ‬درون‭ ‬چاه‭ ‬با‭ ‬توان‌های‭ ‬مختلف‭ -‬بستگی‭ ‬به‭ ‬عمق‭ ‬چاه‭- ‬در‭ ‬ساعت‭ ‬ابتدایی‭ ‬روز‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬پر‭ ‬کردن‭ ‬مخزن‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬حال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پر‭ ‬شدن‭ ‬مخزن‭ ‬و‭ ‬تأیید‭ ‬سنسور‭ ‬مخزن،‭ ‬پمپ‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬آبیاری‭ ‬شروع‭ ‬می‌شود‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پمپ‭ ‬ضعیف‌تر‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬پنل‭ ‬خورشید‭ ‬کمتر‭ ‬برای‭ ‬آبیاری‭ ‬تمامی‭ ‬زمین‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬طرح‭ ‬یعنی‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬پمپ‭ ‬خورشیدی‭ ‬برای‭ ‬آبیاری‭ ‬باغات‭ ‬و‭ ‬مزارع‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬منظر‭ ‬دارای‭ ‬مزیت‭ ‬است‭:‬
•‭ ‬بهینه‌سازی‭ ‬مصرف‭ ‬انرژی‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬آب
•‭ ‬استفاده‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬قطره
•‭ ‬نبود‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬مراجعه‭ ‬حضوری‭ ‬به‌منظور‭ ‬آبیاری‭ ‬در‭ ‬موتورهای‭ ‬دیزل‭-‬برای‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬آبیاری،‭ ‬فرد‭ ‬باید‭ ‬مخزن‭ ‬موتور‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬حضوری‭ ‬از‭ ‬گازوییل‭ ‬پر‭ ‬کند‭.-‬
•‭ ‬کاملا‭ ‬اتوماتیک‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬روشن‭ ‬خاموش‭ ‬کردن‭ ‬هر‭ ‬باره
•‭ ‬هزینه‭ ‬تعمیر‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬صفر‭-‬در‭ ‬صورت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬باتری‭ ‬برای‭ ‬آبیاری‭ ‬شبانه‭ ‬هر‭ ‬3‭-‬4‭ ‬سال‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تعویض‭ ‬باتری‭ ‬دارید‭-‬
•‭ ‬مشاهده‭ ‬عملکرد‭ ‬کل‭ ‬سیستم‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬موبایل‭ ‬و‭ ‬کامپیوتر‭ ‬شخصی
•‭ ‬کاهش‭ ‬بسیار‭ ‬چشمگیر‭ ‬هزینه‭ ‬مصرفی‭ ‬برق
•‭ ‬گارانتی‭ ‬25‭ ‬ساله‭ ‬پنل‌ها‭ ‬و‭ ‬گارانتی‭ ‬5‭ ‬تا10‭ ‬سال‭ ‬اینورتر ‬Inverter  .

ماهنامه دام و کشت و صنعت - ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow