زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
میوه‭ ‬گران‭ ‬شد سرت‭ ‬سلامت‭!‬

میوه‭ ‬گران‭ ‬شد سرت‭ ‬سلامت‭!‬

مهندس‭ ‬محمد رضا‭ ‬منصوریان

در‭ ‬میان‭ ‬دلایل‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬قیمت‭ ‬میوه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬كه‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬باربری،‭ ‬حضور‭ ‬دلالان،‭ ‬سرمازدگی‭ ‬باغات،‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬ارائه‭ ‬نشدن‭ ‬برچسب‭ ‬كیفیت‌سنجی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬میوه‌ها‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬خرید،‭ ‬آفات،‭ ‬تحریم‌ها،‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭... ‬اشاره‭ ‬كرد،‭ ‬دو‭ ‬عامل‭ ‬دلالی‭ ‬و‭ ‬سرما‭ ‬جزو‭ ‬عمده‌ترین‭ ‬عوامل‭ ‬بالارفتن‭ ‬قیمت‭ ‬ذكر‭ ‬شد‭.‬
اما‭ ‬اینكه‭ ‬نماینده‌های‭ ‬مجلس‭ ‬منتظر‭ ‬لایحه‌ای‭ ‬برای‭ ‬اصلاح‭ ‬سیستم‭ ‬توزیع‭ ‬میوه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬اقدام‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬نمی‌كنند،‭ ‬اینكه‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬تقاضای‭ ‬پرداخت‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬حلقه‌های‭ ‬تولید‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬یارانه‭ ‬هم‭ ‬تعلق‭ ‬بگیرد‭ ‬باز‭ ‬كشاورز‭ ‬سرش‭ ‬بی‌كلاه‭ ‬می‌ماند،‭ ‬اینكه‭ ‬ناظرین‭ ‬بر‭ ‬طبل‭ ‬نظارت‌های‭ ‬مستمر‭ ‬می‌كوبند‭ ‬اما‭ ‬صدایی‭ ‬جز‭ ‬چند‭ ‬دست‭ ‬چرخیدن‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬گرانی‭ ‬و‭... ‬به‭ ‬گوش‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬همه‭ ‬حكایت‌هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬هركسی‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬خود‭ ‬این‭ ‬حلقه‭ ‬را‭ ‬نگاه‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬خوب‭ ‬می‌دانند‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬جای‭ ‬كار‭ ‬می‌لنگد‭ ‬و‭ ‬سرما‭ ‬می‌شود‭ ‬دیوار‭ ‬كوتاه‭ ‬این‭ ‬قصه‭!‬
وزیر،‭ ‬سرما‭ ‬را‭ ‬دلیل‭ ‬گرانی‭ ‬می‌داند‭!‬
به‭ ‬گزارش‭ ‬فارس،‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬جلسه‭ ‬هیات‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬24‭ ‬مرداد‭ ‬امسال،‭ ‬پیرامون‭ ‬علت‭ ‬گرانی‭ ‬میوه‭ ‬گفت‭: ‬آنچه‭ ‬دولت‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬دنبال‭ ‬می‌كند‭ ‬كالاهای‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬غذایی‭ ‬مردم‭ ‬است‭. ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬گرانی‭ ‬میوه‭ ‬سردرختی،‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬سرمایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬فروردین،‭ ‬خسارت‭ ‬یازده‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ ‬به‭ ‬باغداران‭ ‬وارد‭ ‬كرد‭ - ‬بی‭ ‬آنكه‭ ‬وزیر‭ ‬پیگیر‭ ‬تامین‭ ‬خسارات‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬باشد‭ - .‬
باید‭ ‬تشخیص‭ ‬داد‭ ‬مشكل‭ ‬كجاست‭!‬
مهندس‭ ‬حبیب‭ ‬رادفر،‭ ‬مشاور‭ ‬معاون‭ ‬باغبانی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬علت‭ ‬اصلی‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬سیستم‭ ‬غلط‭ ‬میدان‭ ‬داری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬اینكه‭ ‬هركیلو‭ ‬سیب‭ ‬ایران‭ ‬40-80‭ ‬سنت‭ -‬حدود‭ ‬500-900‭ ‬تومان‭- ‬صادر‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬همین‭ ‬سیب‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬ربطی‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬ندارد؛‭ ‬بلكه‭ ‬به‌واسطه‭ ‬حضور‭ ‬دلالان‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬افزایش‭ ‬دستمزد‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬است؛‭ ‬یك‭ ‬باغ‭ ‬20‭ ‬تنی‭ ‬سیب‭ ‬درختی‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬روز‭ ‬توسط‭ ‬50‭ ‬كارگر‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬هر‭ ‬كارگر‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬دستمزد‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬آیا‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ -‬كلا‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬درصد‭- ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬20‭ ‬تن‭ ‬سیب،‭ ‬تاثیر‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬محلی‭ ‬از‭ ‬اعراب‭ ‬خواهد‭ ‬داشت؟ مشاور‭ ‬معاون‭ ‬باغبانی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬باید‭ ‬نظارت‌ها‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬برگردد‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اتاق‭ ‬اصناف‭ ‬باید‭ ‬جلوی‭ ‬فاكتورهای‭ ‬صوری‭ ‬و‭ ‬دلال‌گری‌ها‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭ ‬چراكه‭ ‬نظارت‌ها‭ ‬اگر‭ ‬كامل‭ ‬می‌بود‭ ‬الان‭ ‬قیمت‭ ‬میوه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬مواجه‭ ‬نبود‭.‬
رادفر‭ ‬افزود‭: ‬افراد‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬دلالان‭ ‬سعی‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬گل‌آلود‭ ‬كردن‭ ‬آب،‭ ‬زمان‭ ‬خریده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬یا‭ ‬امكان‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬ایجاد‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬گران‭ ‬عرضه‭ ‬كردن‭ ‬محصول،‭ ‬سود‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ببرند‭.‬ وی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬داد‭: ‬اگر‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬مشخص،‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬رئیس‭ ‬صنف‭ ‬خود‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬عرضه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬سیستم‭ ‬سالم‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬دیگر‭ ‬مجالی‭ ‬برای‭ ‬دلالی‭ ‬ایجاد‭ ‬نمی‌شود‭.‬
سود‭ ‬به‭ ‬باغدار‭ ‬نمی‌رسد‭!‬
مهندس‭ ‬كمال‭ ‬یداللهی،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬باغداران‭ ‬كشور،‭ ‬همه‭ ‬عوامل‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬اینكه‭ ‬اظهار‭ ‬می‌شود‭ ‬سرما‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬میوه‭ ‬شده،‭ ‬درست‭ ‬نیست‭ ‬چراكه‭ ‬تنها‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬استان‌ها‭ ‬دچار‭ ‬سرمازدگی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬استان‌ها‭ ‬نیز‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬محصولاتشان‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬سرما‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفت‭.‬ وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬تولید‭ ‬امسال‭ ‬باغداران‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬امسال‭ ‬ربطی‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬محصولات‭ ‬نباید‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬ رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬باغداران‭ ‬دلیل‭ ‬عمده‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬را‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نبود‭ ‬نظارت‌های‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬تا‭ ‬خرده‭ ‬فروشی‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬میادین‭ ‬مركزی‭ ‬مكانیزم‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬میوه‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬
یداللهی‭ ‬نرخ‌گذاری‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬كیفیت‭ ‬را‭ ‬راهگشا‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اگر‭ ‬عنوان‭ ‬حق‌العمل‭ ‬كاری‭ ‬در‭ ‬اساسنامه‭ ‬سازمان‭ ‬میادین‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬قطعی‭ ‬تغییر‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬میدان‌دار‭ ‬قیمت‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬معیارهایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬كیفیت،‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬عاری‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬پسماندهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سود‭ ‬مشخص‭ ‬به‭ ‬مغازه‌دار‭ ‬عرضه‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬مراكز‭ ‬خرده‭ ‬فروشی‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬سود‭ ‬مصوب‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬برسانند،‭ ‬این‭ ‬چرخه‭ ‬نیز‭ ‬موجب‭ ‬اصلاح‭ ‬روند‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬پس‭ ‬از‭ ‬انتزاع‭ ‬وظایف‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬به‭ ‬وزات‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬می‌بایست‭ ‬نظارت‌ها‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬محول‭ ‬می‌گردید‭ ‬چراكه‭ ‬اشراف‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭.‬
رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬باغداران‭ ‬خاطرنشان‭ ‬ساخت‭: ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬راه‌های‭ ‬كاهش‭ ‬قیمت‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‭ ‬بار‭ ‬اندیشیدن‭ ‬تمهیدات‭ ‬لازم‭ ‬درخصوص‭ ‬مالكیت‭ ‬غرف‭ ‬میادین‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‌بار‭ ‬–به‌عنوان‭ ‬بخش‭ ‬خدمات‌رسان‭- ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬می‌باشد‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬خصوصی‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬سازمان‭ ‬میادین‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬نارضایتی‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬امكان‭ ‬تغییر‭ ‬مدیریت‭ ‬غرفه‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
گران‭ ‬فروشی‭ ‬نیست؛‭ ‬گرانی‭ ‬است‭!‬
مهندس‭ ‬حسین‭ ‬درودیان،‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬رئیسه‭ ‬و‭ ‬مسئول‭ ‬بازرسی‭ ‬اتاق‭ ‬اصناف‭ ‬تهران،‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬بازرسان‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬مركزی‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‭ ‬بار‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬بازرسان‭ ‬اتاق‭ ‬اصناف‭ ‬با‭ ‬تخلفات‭ ‬برخورد‭ ‬می‌كنند‭. ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬كمبود‭ ‬عرضه‭ ‬میوه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬سرما‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬باربری‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬میوه‌ها‭ ‬همچون‭ ‬انبه‭ ‬و‭ ‬موز‭ ‬نیز‭ ‬وارداتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬میوه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬تسری‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬ مسئول‭ ‬بازرسی‭ ‬اتاق‭ ‬اصناف‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬حضور‭ ‬دلالان‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬میوه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬میوه‭ ‬برای‭ ‬بارفروش‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬وی‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واحدهای‭ ‬صنفی‭ ‬معتبر‭ ‬عرضه‭ ‬می‌كند‭. ‬ناظرین‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬براساس‭ ‬فاكتورهای‭ ‬متحدالشكل‭ ‬كه‭ ‬اتحادیه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬واحدها‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬می‌كنند‭ ‬البته‭ ‬امكان‭ ‬دارد‭ ‬فاكتورها‭ ‬صوری‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬مسئول‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نیستیم‭.‬
گرانی‭ ‬میوه‭ ‬ربطی‭ ‬به‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬ندارد‭!‬
آقای‭ ‬حسن‭ ‬صابری،‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬صنف‭ ‬بارفروشان‭ ‬تهران،‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬دلایل‭ ‬گرانی‭ ‬میوه‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل،‭ ‬لوازم‭ ‬جانبی‭ -‬همچون‭ ‬كارتون‌های‭ ‬بسته‌بندی‭-‬،‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬رسمی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬دخیل‭ ‬در‭ ‬گرانی‭ ‬میوه‭ ‬دانست‭ ‬اما‭ ‬دلیل‭ ‬اصلی‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬سرما‭ ‬و‭ ‬كمبود‭ ‬میوه‭ ‬فصل‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬است‭ ‬چراكه‭ ‬مناطق‭ ‬سرمازده‭ ‬تامین‌كننده‭ ‬میوه‭ ‬كشور‭ ‬بودند‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬نقش‭ ‬داشتن‭ ‬دلالان‭ ‬در‭ ‬گرانی‭ ‬میوه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬میدان‭ ‬مركزی،‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‌ها‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬مصوب‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬نماینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬هر‭ ‬صنفی‭ ‬شاید‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬فرد‭ ‬متخلف‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬صنف‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬میدان‭ ‬با‭ ‬فاكتورهای‭ ‬صوری‭ ‬شاید‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬را‭ ‬مقداری‭ ‬تغییر‭ ‬دهند‭.‬ رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬صنف‭ ‬بارفروشان،‭ ‬اظهارات‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬میوه‌ها‭ ‬را‭ ‬غیرواقعی‭ ‬و‭ ‬اغراق‌آمیز‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬منكر‭ ‬گرانی‭ ‬میوه‭ ‬نیستم‭ ‬اما‭ ‬قیمت‭ ‬میوه‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬شهرها‭ -‬بر‭ ‬اساس‭ ‬كیفیت‭- ‬شاید‭ ‬اختلاف‭ ‬حداكثر‭ ‬2‭ ‬هزارتومانی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬نه‭ ‬اینكه‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬نوسان‭ ‬كند‭.‬
صابری‭ ‬اساسنامه‭ ‬سازمان‭ ‬میادین‭ ‬را‭ ‬نیازمند‭ ‬بازنگری‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬اساسنامه‭ ‬ذكر‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬میادین‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تاسیس‭ ‬به‭ ‬تولیدكننده‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬تولیدكننده‌ای‭ ‬كه‭ ‬كارش‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغداری‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬اجاره‭ ‬غرف‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬دیگر،‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬زمین‌های‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغات‭ ‬بر‭ ‬می‌گشت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موجب‭ ‬رانت‭ ‬می‌شد؛‭ ‬البته‭ ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬غرف‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مزایده‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬واگذار‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬درخصوص‭ ‬این‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬كه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬حجره‌داران،‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‌تر‭ ‬به‭ ‬شاگردان‭ ‬یا‭ ‬دلالان‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می‌فروشند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬قیمت‭ ‬برای‭ ‬باغدار‭ ‬فاكتور‭ ‬می‌كنند‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬دلالان‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬گران‌تر‭ ‬به‭ ‬مغازه‭ ‬داران‭ ‬می‌فروشند‭ ‬و‭ ‬اختلاف‭ ‬مبلغ‭ ‬به‭ ‬جیب‭ ‬حجره‌دار‭ ‬می‌رود‭ ‬بیان‭ ‬داشت‭: ‬ما‭ ‬امانت‭ ‬فروشیم‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬چنین‭ ‬خیانت‭ ‬و‭ ‬دزدی‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬باغدار‭ ‬نمی‌كنیم‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬كسی‭ ‬این‭ ‬خطا‭ ‬سر‭ ‬بزند‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬مستقیما‭ ‬دزدی‭ ‬كند‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬فرقی‭ ‬ندارد‭.‬
رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬صنف‭ ‬بارفروشان‭ ‬با‭ ‬تاكید‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬كیفیت‭ ‬محصولات‭ ‬باغی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬ساخت‭: ‬حدود‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬میوه‭ ‬سوپر‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مغازه‌ها‭ ‬بالاست‭ ‬اما‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬دنبال‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬میوه‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‌بار‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬امكان‌پذیر‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬باغداران،‭ ‬كیفیت‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬برد‭.‬
بار‭ ‬بر‭ ‬زمین‭ ‬مانده‭...‬
اگرچه‭ ‬ایران‭ ‬جزو‭ ‬10‭ ‬كشور‭ ‬اول‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬باغی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬باغی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬باندبازی‌ها،‭ ‬فروش‭ ‬دست‌گردان‭ ‬میدان‌دارها‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬مجدد‭ ‬با‭ ‬قیمتی‭ ‬بالاتر،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬سرما‭ ‬باعث‭ ‬گرانی‌های‭ ‬اخیر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬دلالی‌ها‭ ‬حرف‭ ‬جدیدی‭ ‬نیست‭ ‬كما‭ ‬اینكه‭ ‬خسارت‭ ‬سرما‭ ‬نیز‭ ‬اتفاق‭ ‬یكباره‌ای‭ ‬برای‭ ‬كشاورزان‭ ‬محسوب‭ ‬نمی‌شود‭. ‬حال‭ ‬باید‭ ‬صبر‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬مسئولان‭ ‬بار‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬كاملا‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬می‌كشند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی‌ها‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬اصلاح‭ ‬سیستم‭ ‬توزیع‭ ‬میوه‭ ‬می‌كنند‭. ‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow