زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
جشنواره‌ای در‭ ‬قامت‭ ‬ارقام‭ ‬جدید

جشنواره‌ای در‭ ‬قامت‭ ‬ارقام‭ ‬جدید

مهندس محمدرضا منصوریان

موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬منتهی‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬96،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬رقم‭ ‬زراعی،‭ ‬باغی،‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬صیفی‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬معرفی‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬دلار‭ ‬ارزآوری‭ ‬برای‭ ‬كشور‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬سومین‭ ‬جشنواره‭ ‬دستاوردهای‭ ‬موسسات‭ ‬تحقیقاتی‭: ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬16‭ ‬رقم،‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬كشاورزی‭ ‬دیم‭ ‬كشور‭ ‬7‭ ‬رقم،‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬پنبه‭ ‬كشور‭ ‬یك‭ ‬رقم،‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬بذر‭ ‬چغندرقند‭ ‬یك‭ ‬رقم،‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬علوم‭ ‬باغبانی‭ ‬كشور‭ ‬2‭ ‬رقم،‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬برنج‭ ‬كشور‭ ‬یك‭ ‬رقم‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬بیستون‭ ‬شفا‭ ‬یك‭ ‬رقم‭ ‬به‭ ‬مخاطبان‭ ‬معرفی‭ ‬شد‭.‬علاو‌بر‭ ‬این،‭ ‬قرارداد‭ ‬انتقال‭ ‬تكنولوژی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬رونمایی‭ ‬شد‭.‬ این‭ ‬مراسم‭ ‬30‭ ‬مرداد،‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬همایش‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬دكتر‭ ‬احمدعلی‭ ‬كیخا‭ ‬رئیس‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی،‭ ‬دكتر‭ ‬محمدعلی‭ ‬نجفی‭ ‬استاندار‭ ‬البرز،‭ ‬دكتر‭ ‬كاظم‭ ‬خاوازی‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬تحقیقات‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬كشاورزی،‭ ‬دكتر‭ ‬گودرز‭ ‬نجفیان‭ ‬رئیس‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬مشاوران،‭ ‬مدیران‭ ‬كل‭ ‬ستادی،‭ ‬محققان‭ ‬و‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬از‭ ‬كلیه‭ ‬محققان‭ ‬مسئول‭ ‬معرفی‭ ‬رقم‭ ‬از‭ ‬موسسه‌ها‭ ‬و‭ ‬مراكز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬قدردانی‭ ‬شد‭.‬
باید‭ ‬ظرفیت‌ها‭ ‬را‭ ‬دریابیم‭!‬
مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی،‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬مزایای‭ ‬ارقام‭ ‬معرفی‭ ‬شده،‭ ‬گفت‭: ‬برخی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ارقام‭ ‬با‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬تحقیقات‭ ‬دانشمندان‭ ‬و‭ ‬محققین‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تطابق‭ ‬پذیری‭ ‬صفات‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬با‭ ‬اقلیم‌های‭ ‬خاص‭ ‬منجر‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬ارقام‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد،‭ ‬زودرسی،‭ ‬مقاوم‭ ‬به‭ ‬خشكی‭ ‬و‭ ‬تنش‌های‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬شوری‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬افزایش‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬بروز‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬بالای‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬كشاورزی‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬نعمات‭ ‬خدادادی‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬بحث‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬سازگاری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬بدانیم‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬امكانات‭ ‬طبیعی‭ ‬وقوف‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬بخشی‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬آشنایی‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬بالای‭ ‬آن‭ ‬پی‭ ‬نبردیم‭. ‬البته‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬تولیدی‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬میزان‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬را‭ ‬300‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬بیشتر‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬9.2‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬نیز‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭.‬ حجتی‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬آثار‭ ‬مثبت‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬دانه‭ ‬كلزا‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬امسال‭ ‬میزان‭ ‬خرید‭ ‬دانه‭ ‬كلزا‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬340‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬رسید‭ ‬كه‭ ‬تقریبا‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تنگناهای‭ ‬ارزی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬می‌تواند‭ ‬آثار‭ ‬مثبتی‭ ‬بر‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬كشور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬ضمن‭ ‬آنكه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تقویت‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬آفات‭ ‬می‌توان‭ ‬كلزا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تناوب‭ ‬با‭ ‬گندم‭ ‬كشت‭ ‬كرد‭.‬
وی‭ ‬600‭ ‬شركت‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬فعال‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬امیدوارم‭ ‬روزی‭ ‬این‭ ‬شركت‌ها‭ ‬رقم‌های‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬تحقیقات‭ ‬كاربردی‭ ‬و‭ ‬پیوند‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬محقق‭ ‬می‌شود‭.‬
تحقیقات‭ ‬باید‭ ‬مسئله‭ ‬محور‭ ‬باشد‭!‬
دكتر‭ ‬احمدعلی‭ ‬كیخا،‭ ‬رئیس‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬فرمایشات‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬"وظیفه‭ ‬مجلس‭ ‬هدایت‭ ‬درست‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬پیمودن‭ ‬راه‭ ‬درست‭ ‬است"‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬می‌توانیم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تحقیقات،‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬جامه‭ ‬عمل‭ ‬بپوشانیم‭.‬ وی‭ ‬رجوع‭ ‬به‭ ‬دانشمندان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬چرا‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتخاذی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬منتج‭ ‬از‭ ‬نتایج‭ ‬علمی‭ ‬نیست‭ ‬كه‭ ‬شاید‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬نبود‭ ‬بودجه‭ ‬هدفمند‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬بودجه‌ای‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬اصلاحات‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬
هدف،‭ ‬توسعه‭ ‬است‭!‬
دكتر‭ ‬محمدعلی‭ ‬نجفی،‭ ‬استاندار‭ ‬البرز،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬توسعه‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬دولتمردان‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬سختی‌ها‭ ‬و‭ ‬مشكلاتی‭ ‬كه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬اهتمام‭ ‬دولت‭ ‬بر‭ ‬خدمت‭ ‬رسانی‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬كشور‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬را‭ ‬دارای‭ ‬رتبه‭ ‬مناسبی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬كشاورزی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬كیفیت‭ ‬محصول‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬گندم،‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬گواه‭ ‬تلاش‭ ‬همكاران‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬است‭.‬
فعالیت‭ ‬پُر‭ ‬ارزش
حجت‌الاسلام‭ ‬و‭ ‬المسلمین‭ ‬سعیدیان،‭ ‬مسئول‭ ‬حوزه‭ ‬نماینده‭ ‬ولی‌فقیه‭ ‬در‭ ‬سازمان،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬به‭ ‬حدیثی‭ ‬از‭ ‬امام‭ ‬رضا‭-‬ع‭-‬‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬تلاش‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬خدمت‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬خلق‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬پر‭ ‬ارزش‭ ‬در‭ ‬پیشگاه‭ ‬الهی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭. ‬وی‭ ‬خودكفایی‭ ‬و‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬ارقام‭ ‬پر‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬را‭ ‬ماحصل‭ ‬تلاش‭ ‬مسئولین‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬دانست‭.‬
محققان‭ ‬پشتوانه‭ ‬تولید‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند
دكتر‭ ‬كاظم‭ ‬خاوازی،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬تحقیقات‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬با‭ ‬تاكید‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬گفت‭: ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬تجارت‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬حدود‭ ‬90‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬–‭ ‬حدود‭ ‬35‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬رقم‭ ‬فعلی‭ ‬–‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬بذر‭ ‬جایگاه‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬محققان‭ ‬موسسه‭ ‬اصلاح‭ ‬بذر‭ ‬افزود‭: ‬حدود‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬بذر‭ ‬كلزا‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬كشاورزان‭ ‬كشت‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬موسسه‭ ‬اصلاح‭ ‬بذر‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬رضایت‭ ‬ذینفعان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
تولید‭ ‬محصول‭ ‬نتیجه‭ ‬تلاش‭ ‬محققان
دكتر‭ ‬گودرز‭ ‬نجفیان،‭ ‬رئیس‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬بذر،‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬یك‭ ‬فناوری‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬همایش‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬نژادگران‭ ‬ژن‌های‭ ‬مسئول‭ ‬صفات‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬به‭ ‬نژادی‭ ‬كه‭ ‬گاهی‭ ‬تا‭ ‬14‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬می‌انجامد‭ ‬رقم‭ ‬یا‭ ‬واریته‌ای‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬وارد‭ ‬می‌كنند؛‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬می‌شوند‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬اولین‭ ‬جشنواره‭ ‬ارقام‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬تعداد‭ ‬بذور‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬امسال‭ ‬تعداد‭ ‬ارقام‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬به‭ ‬29‭ ‬عدد‭ ‬رسید‭.‬
قراردادها‭ ‬و‭ ‬تفاهم‌نامه‌ها
خاطرنشان‭ ‬می‌سازد‭ ‬قراردادها‭ ‬و‭ ‬تفاهم‭ ‬نامه‌های‭ ‬واحدهای‭ ‬تابعه‭ ‬و‭ ‬وابسته‭ ‬سازمان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬منعقد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬شامل‭: ‬•‭ ‬واگذاری‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تكثیر‭ ‬بذر‭ ‬گندم‭ ‬رقم‭ ‬مهرگان‭ -‬غیرانحصاری‭- ‬به‭ ‬مالكیت‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬به‭ ‬"شركت‭ ‬تعاونی‭ ‬كشاورزی‭ ‬رزمندگان‭ ‬دزفول"‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬عاملی‭ ‬آقایان‭ ‬رضا‭ ‬رجو‭ ‬و‭ ‬مرتضی‭ ‬دیبایی‭ ‬و‭ ‬"شركت‭ ‬ولیعصر‭-‬عج‭- ‬دشت‭ ‬عباس"‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬عاملی‭ ‬آقای‭ ‬عادل‭ ‬سیاح،‭ ‬•‭ ‬واگذاری‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬تكثیر‭ ‬تجارتی‭ ‬رقم‭ ‬منوژرم‭ ‬دیپلوئید‭ ‬مقاوم‭ ‬به‭ ‬ریزومانیا‭ ‬و‭ ‬نماتد‭ ‬زیستی‭ -‬آرتا‭- ‬به‭ ‬مالكیت‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬بذرچغندر‭ ‬قند‭ ‬به‭ ‬"شركت‭ ‬تعاونی‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬پیشگامان‭ ‬توسعه‭ ‬گیاهان‭ ‬زراعی"‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬عاملی‭ ‬آقای‭ ‬جواد‭ ‬گوهری،‭ ‬•‭ ‬واگذاری‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تكثیر‭ ‬بذر‭ ‬گندم‭ ‬رقم‭ ‬قابوس‭ ‬به‭ ‬مالكیت‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬كشاورزی‭ ‬دیم‭ ‬به‭ ‬"شركت‭ ‬ذرت‭ ‬سبلان"‭ ‬با‭ ‬مدیرعاملی‭ ‬آقای‭ ‬صمد‭ ‬شاهی،‭ ‬•‭ ‬واگذاری‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تكثیر‭ ‬بذرگندم‭ ‬رقم‭ ‬هشترود‭ ‬به‭ ‬مالكیت‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬كشاورزی‭ ‬دیم‭ ‬به‭ ‬"شركت‭ ‬خوشه‭ ‬سهند"‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬عاملی‭ ‬آقای‭ ‬مرتضی‭ ‬شكارچی‭ ‬زاده‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬ در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬و‭ ‬معاونان‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬روسای‭ ‬موسسه‌های‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬از‭ ‬29‭ ‬رقم‭ ‬جدید‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬رونمایی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‭ ‬دستاوردهای‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬سازمان‭ ‬تحقیقات‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬كشاورزی‭ ‬بازدید‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آمد‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow