کود
تیمار‭ ‬خاك‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬كود‭ ‬وطنی‭!‬

واردات،‭ ‬درد‭ ‬مشترك‭ ‬تولیدكنندگان
تیمار‭ ‬خاك‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬كود‭ ‬وطنی‭!‬

مهندس علیرضا علیزاده

به‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬مواد‭ ‬معدنی،‭ ‬آلی‭ ‬یا‭ ‬بیولوژیك‭ ‬كه‭ ‬دارای‭ ‬عناصر‭ ‬غذایی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬بالابردن‭ ‬حاصلخیزی‭ ‬خاك‌‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬كیفی‭ ‬و‭ ‬كمی‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬شود‭ ‬كود‭ ‬اطلاق‭ ‬می‌شود‭. ‬امروزه‭ ‬با‭ ‬پیشرفت‭ ‬صنعت‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬اهمیت‭ ‬تولیدات‭ ‬گیاهی‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬جوامع‭ ‬دنیا،‭ ‬نقش‭ ‬نهاده‌های‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬كشاورزی‭ ‬نمایان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بازار‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬كودهای‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كشاورز‭ ‬قدرت‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌دهد‭. ‬خوشبختانه‭ ‬تولید‭ ‬كود‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬پیشرفت‌‌های‭ ‬چشمگیری‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬كیفیت‭ ‬محصولات‭ ‬تولید‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تراز‭ ‬با‭ ‬كودهای‭ ‬خارجی‭ ‬دانست‭. ‬
در‭ ‬تولید‭ ‬كودهای‭ ‬كشاورزی‭ ‬خود‭ ‬كفا‭ ‬هستیم‭!‬
مهندس‭ ‬مهدی‭ ‬رهجو،‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‌مدیره‭ ‬مجتمع‭ ‬تولیدی‭ ‬فراكود‭ ‬سبز،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬كود‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬واردات،‭ ‬چالشی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گریبانگیر‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬می‌توانیم‭ ‬80درصد‭ ‬كودهای‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬كودهای‭ ‬كشاورزی‭ ‬خودكفا‭ ‬هستیم‭! ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬صحیح‭ ‬مسئولان،‭ ‬می‌توان‭ ‬جلوی‭ ‬همان‭ ‬مقدار‭ ‬اندك‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬گرفت‭.‬
رهجو‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬میلیون‌‌ها‭ ‬دلار‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬كودی‭ ‬به‌نام‭ ‬پتاس‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اراضی‭ ‬كشاورزی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬خاص‭ ‬هیچ‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬پتاسیم‭ ‬ندارد‭! ‬اگر‭ ‬طرح‭ ‬آمایش‭ ‬سرزمین‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬عموم‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬كنند،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬این‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برسانیم‭.‬
وی‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬رقیب‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬دولت‭ ‬با‭ ‬انحاء‭ ‬مختلف‭ ‬با‭ ‬وارداتی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬رقیب‭ ‬اصلی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬محصولات‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬كمك‭ ‬كند‭ ‬قطعا‭ ‬پتانسیل‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
تولیدات‭ ‬ایرانی،‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭!‬
مهندس‭ ‬هادی‭ ‬عالم‭ ‬رجبی،‭ ‬مدیر‭ ‬بازرگانی‭ ‬شركت‭ ‬گهرزای‭ ‬یزد،‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬كیفیت‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬نمونه‌های‭ ‬خارجی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ماهنامه‭ ‬گفت‭: ‬تولیدات‭ ‬ما‭ ‬تماماً‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬برای‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬مقرون‭ ‬به‌صرفه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬اگر‭ ‬همه‭ ‬همكاران‭ ‬و‭ ‬تولید‌كنندگان‭ ‬كشور‭ ‬اجناسی‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬كیفیت‭ ‬رقابت‌پذیر‭ ‬با‭ ‬اجناس‭ ‬خارجی‭ ‬باشد،‭ ‬قطعا‭ ‬كشاورز‭ ‬از‭ ‬اجناس‭ ‬داخلی‭ ‬استفاده‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‌تر‭ ‬و‭ ‬كیفیت‭ ‬برابری‭ ‬با‭ ‬نمونه‭ ‬خارجی‭ ‬دارند،‭ ‬حمایت‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬داخلی‭ ‬سبب‭ ‬پیشرفت‭ ‬شركت‌‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
عالم‭ ‬رجبی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬را‭ ‬ركن‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬دولت‭ ‬عاملان‭ ‬فروش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬مشابه‭ ‬ما‭ ‬مشروط‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نحو‭ ‬حمایت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬با‭ ‬برگزاری‭ ‬سمینارها‭ ‬و‭ ‬همایش‌ها‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬محصولات‭ ‬داخلی‭ ‬است‭.‬
واردات،‭ ‬نفس‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬بریده‭ ‬است‭!‬
مهندس‭ ‬خوانساری،‭ ‬كارشناس‭ ‬شركت‭ ‬بیوزر،‭ ‬مشكل‭ ‬اصلی‭ ‬تولیدات‭ ‬كود‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬وقتی‭ ‬می‌توانیم‭ ‬كودی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تولید‭ ‬كنیم‭ ‬چرا‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬داده‭ ‬می‌شود؟‭ ‬قطعا‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬جنس‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬ولو‭ ‬بی‌كیفیت‭ ‬خواهند‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬باعث‭ ‬متضرر‭ ‬شدن‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬داخلی‭ ‬می‌شود‭. ‬واردات،‭ ‬نفس‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬بریده‭ ‬است‭!‬
خوانساری‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬كشاورزان‭ ‬صنعتی‭ ‬راحت‌تر‭ ‬كودهای‭ ‬نسل‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬بیشتر‭ ‬كشاورزان‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬كشاورزان‭ ‬خرده‌پا‭ ‬تشكیل‭ ‬می‌دهند‭! ‬متاسفانه‭ ‬گلخانه‌داران‭ ‬و‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬بزرگ‭ ‬از‭ ‬كودهای‭ ‬خارجی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كنند‭. ‬با‭ ‬آزمایشات‭ ‬دقیق‭ ‬كودهای‭ ‬داخلی‭ ‬ثابت‭ ‬كرده‌ایم‭ ‬كه‭ ‬كودهای‭ ‬تولیدی‭ ‬شركت‭ ‬ما‭ ‬حتی‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬نمونه‌های‭ ‬خارجی‭ ‬رقابت‭ ‬كنند‭ ‬اما‭ ‬اكثر‭ ‬كشاورزان‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬بدبین‭ ‬هستند‭.‬
كارشناس‭ ‬شركت‭ ‬بیوزر‭ ‬حمایت‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬مثمرثمر‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬محصولات‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كل‭ ‬كشور‭ ‬پخش‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬می‌‌توان‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬كودهای‭ ‬نسل‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬معرفی‭ ‬كرد‭. ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬اعتماد‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬شركت‭ ‬خصوصی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬از‭ ‬اعتماد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭.‬
آسیب‭ ‬كودهای‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬
یكی‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬نشدن‭ ‬كودهای‭ ‬نوین‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬كشاورزان‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عادت‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كودهای‭ ‬اوره‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭: ‬كود‭ ‬اوره‭ ‬با‭ ‬ترشح‭ ‬مواد‭ ‬سمی‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬توسط‭ ‬نیتروژن‭ ‬به‭ ‬بافت‭ ‬خاك‭ ‬آسیب‭ ‬می‌زند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بالا‭ ‬برای‭ ‬عملیات‭ ‬اصلاح‭ ‬خاك‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬متاسفانه‭ ‬قانع‭ ‬كردن‭ ‬كشاورز‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كودهای‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬كنارگذاشتن‭ ‬كودهای‭ ‬اوره‭ ‬پروسه‌ای‭ ‬زمان‌بر‭ ‬و‭ ‬مشكل‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬ارزان‌بودن‭ ‬این‭ ‬كودها‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬آنها‭ ‬توسط‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬و‭ ‬شركت‌های‭ ‬خدماتی‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬جهاد‭ ‬باعث‭ ‬ترغیب‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬كودها‭ ‬می‌شود‭. ‬ما‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آشنایی‭ ‬كشاورزان‭ ‬با‭ ‬محصولات‭ ‬نوین‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده‌ایم؛‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬حمایتی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬نداریم‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow