زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
آزی‌وَش،‭ ‬اكسیر‭ ‬جوانی

آزی‌وَش،‭ ‬اكسیر‭ ‬جوانی

مهندس علیرضا علیزاده

گیاه‭ ‬آزی‌وش‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬كشوری‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬نام‭ ‬شهرت‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اسم‭ ‬اولیه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مصر،‭ ‬الملوكیه‭ -‬گیاهی‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬خانواده‏‭ ‬پادشاهی‭ ‬و‭ ‬دربار‭ ‬حكومت‭ ‬حق‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داشتند‭- ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بعدها،‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬سایر‭ ‬مردم‭ ‬توانستند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬نمایند،‭ ‬الملوخیه‭ ‬نامیده‭ ‬شد‭. ‬درباره‭ ‬خاستگاه‭ ‬اصلی‭ ‬آزی‏وش‭ ‬اختلاف‌نظر‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬گونه‏های‭ ‬وحشی‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬ژنتیكی‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬قاره‭ ‬آفریقا‭ ‬یافت‭ ‬می‏شود‭.‬
دكتر‭ ‬محمد‭ ‬حسین‭ ‬قربانی،‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬گرگان‭ ‬اولین‭ ‬شخصی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬تحقیقات‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬ قربانی‭ ‬درخصوص‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬1392‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬میهمانی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬اهل‭ ‬سوریه‭ ‬با‭ ‬گیاه‭ ‬آزی‌وش‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭. ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬جالب‭ ‬آمد‭. ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬كه‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اقدام‭ ‬كردم‭.‬ عضو‭ ‬هیات‌علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‌كشاورزی‭ ‬گرگان‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬آزی‌وش‭ ‬برای‭ ‬مصرف‭ ‬خوراكی‭ ‬را‭ ‬18تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬میزان‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬مصرف‭ ‬انسانی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬می‌تواند‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬عملكرد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‌صورت‭ ‬نمی‌توان‭ ‬مصرف‭ ‬خوراكی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
كاشت‭ ‬تا‭ ‬برداشت‭ ‬آزی‌وَش
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬رشدی‭ ‬این‭ ‬گیاه،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬آزی‌وش‭ ‬در‭ ‬خاك‏های‭ ‬متوسط‭ ‬تا‭ ‬سنگین‭ ‬به‏خوبی‭ ‬رشد‭ ‬می‏كند‭. ‬محیط‭ ‬سایه‭ ‬را‭ ‬نمی‏تواند‭ ‬تحمل‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬مرطوب‭ ‬دارد‭. ‬برداشت‭ ‬آن‭ ‬معمولاً‭ ‬40‭ ‬تا‭ ‬60‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كاشت‭ ‬انجام‭ ‬می‏شود‭. ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬زمین‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬كشت‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬آبیاری‭ ‬شود‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬مناسب‭ ‬شدن‭ ‬رطوبت‭ ‬خاك‭ -‬حدود‭ ‬48‭ ‬ساعت‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آبیاری‭-‬،‭ ‬شیارهای‭ ‬به‭ ‬عمق‭ ‬5‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬به‌صورت‭ ‬ردیف‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فاصله‭ ‬هر‭ ‬ردیف‭ ‬از‭ ‬ردیف‭ ‬دیگر‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬كشیده‭ ‬شود‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬48‭ ‬ساعت‭ ‬سركشی‭ ‬شود‭ ‬اگر‭ ‬همچنان‭ ‬رطوبت‭ ‬خاك‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬آبیاری‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬رطوبت‭ ‬كم‭ ‬باشد‌،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬آبیاری‭ ‬سبك‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬سطح‭ ‬كم‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬پاش‭ ‬استفاده‭ ‬نمود‭ ‬یا‭ ‬آبیاری‭ ‬بارانی‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬سطح‭ ‬زیاد‭ ‬باشد‭ ‬با‭ ‬آبیاری‭ ‬غرقابی‭ ‬عمل‭ ‬آبیاری‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬ پس‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬بوته‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬سانتی‌متری‭ ‬برای‭ ‬مصرف‭ ‬به‌صورت‭ ‬سبزی‭ ‬تا‭ ‬ارتفاع‭ ‬30‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬مناسب‭ ‬هستند‭.‬‭ ‬برای‭ ‬مصرف‭ ‬خوراكی‭ ‬برای‭ ‬خورشت،‭ ‬خشك‭ ‬كردن‭ ‬برای‭ ‬دم‭ ‬نوش‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬ارتفاع‭ ‬بوته‌ها‭ ‬به‭ ‬40‭ ‬تا‭ ‬60‭ ‬سانتی‭ ‬متر‭ ‬برسند‭ ‬مناسب‭ ‬است‭.‬
خواص‭ ‬دارویی‭ ‬
قربانی‭ ‬مصرف‭ ‬آزی‌وش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬انواع‭ ‬تومورها‭ ‬مثمرثمر‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬طبق‭ ‬پژوهش‏های‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬طب‭ ‬سنتی‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬سوزاك،‭ ‬سوزش‭ ‬ادرار‭ ‬و‭ ‬التهاب‭ ‬مثانه‭ ‬مزمن‭ ‬استفاده‭ ‬می‏شود‭.‬ آزی‌وش‭ ‬خاصیت‭ ‬ضد‭ ‬توموری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بازگردانیدن‭ ‬اشتها‭ ‬و‭ ‬نیرو‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬می‏گردد‭. ‬عصاره‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬نارسایی‏های‭ ‬قلب‭ ‬را‭ ‬به‏طور‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬بهبود‭ ‬می‏بخشد‭.‬ آزی‌وش‭ ‬مقدار‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬آهن‭ ‬و‭ ‬اسیدفولیك‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پیش‏گیری‭ ‬از‭ ‬كم‌خونی‭ ‬مفید؛‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬دانه‌های‭ ‬آن‭ ‬دارای‭ ‬خواص‭ ‬ضدباكتریایی‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬مجموع‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬گیاه‭ ‬دارای‭ ‬توان‭ ‬بازگردانیدن‭ ‬نیروی‭ ‬جوانی‭ ‬می‏باشد‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭ ‬تا‭ ‬باروری‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬ناباروری،‭ ‬با‭ ‬شانس‭ ‬بیشتری‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬
روش‌های‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آزی‌وش
وی‭ ‬درخصوص‭ ‬موارد‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭: ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬تهیه‭ ‬غذاهای‭ ‬متنوع‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬نیازمند‭ ‬صرف‭ ‬وقت،‭ ‬مهارت،‭ ‬دقت،‭ ‬ظرافت‭ ‬و‭ ‬سلیقه‭ ‬می‌باشد،‭ ‬لذا‭ ‬ابتدا‭ ‬می‌بایست‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬ساده‌تر‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬اینكه‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬زمان‭ ‬استفاده‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬غذاهای‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬متداول‭ ‬شود‭. ‬اما‭ ‬ساده‌ترین‭ ‬انواع‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬سبزی‭ ‬تازه،‭ ‬كوكو‭ ‬و‭ ‬چای‭ ‬می‌باشد‭.‬
حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬آزی‌وش
هیأت‭ ‬علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‭ ‬كشاورزی‭ ‬گرگان‭ ‬مهمترین‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬ترویج‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬بحث‭ ‬امروز‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بتوانیم‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬خانوار‭ ‬ایرانی‭ ‬كنیم‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬آزی‌وش‭ ‬تا‭ ‬8‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬می‌شود‭. ‬ ما‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬فعالان‭ ‬حوزه‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬دعوت‭ ‬می‌كنیم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تحقیقات‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬مشاركت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬امیدواریم‭ ‬شركت‌های‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬خانواده‌‌ها،‭ ‬محققان‭ ‬و‭ ‬مروجان‭ ‬زیادی‭ ‬با‭ ‬آزی‌وش‭ ‬و‭ ‬خواص‭ ‬آن‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

نظر در مورد این مطلب

tans.By پریسا گلباف در تاریخ 1398/1/17

به نظر من اگه این محصول همه جا در سرتاسر ایران به صورت تولید.و قابل دسترس مردم باشه .عالی میشه

نظر در مورد این مطلب

tans.By پریسا گلباف در تاریخ 1398/1/17

به نظر من اگه این محصول همه جا در سرتاسر ایران به صورت تولید.و قابل دسترس مردم باشه .عالی میشه

نظر در مورد این مطلب

tans.By فرهاد در تاریخ 1398/8/23

بعنوان معرفی کلی خوب بوده. رفرانس برای

نظر در مورد این مطلب

tans.By فرهاد در تاریخ 1398/8/23

بعنوان معرفی کلی خوب بوده. آدرس سایتی را برای ارتباط میداد خوب بود.

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow