کود
كودهاي‭ ‬نانو،‭ ‬آلي‭ ‬يا‭ ‬شيميايي

كودهاي‭ ‬نانو،‭ ‬آلي‭ ‬يا‭ ‬شيميايي
كداميك براي‭ ‬پاييز‭ ‬مناسب‭ ‬است؟

مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوريان
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شروع‭ ‬سرما،‭ ‬كوددهي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فصل‭ ‬از‭ ‬اهميت‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬براي‭ ‬كشاورزان‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تقويت‭ ‬گياه‭ ‬موجب‭ ‬گرم‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬بستر‭ ‬رشد‭ ‬نيز‭ ‬مي‌شود‭. ‬
در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ساخت‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي،‭ ‬تماماً‭ ‬از‭ ‬كودهاي‭ ‬آلي-حيواني‭ ‬و‭ ‬گياهي‭- ‬استفاده‭ ‬مي‌شد‭. ‬
اما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬اين‌گونه‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مونوفاكتور‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬سهولت‭ ‬جذب‭ ‬و‭ ‬تأثيرگذاري‭ ‬سريع،‭ ‬به‭ ‬كارگيري‭ ‬كودهاي‭ ‬آلي‭ ‬تا‭ ‬اندازه‭ ‬زيادي‭ ‬فراموش‭ ‬شد‭.‬
با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬عواقب‭ ‬بيماري‌زايي‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬بقاياي‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬اندام‌هاي‭ ‬گياهي،‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬بخش‭ ‬توليد‭ ‬كودهاي‭ ‬بيولوژيكي‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬كودهاي‭ ‬نانو‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نانوذرات،‭ ‬نانوكلات‭ (‬كلات‭ ‬نمك‭ ‬يك‭ ‬اسيد‭ ‬حاوي‭ ‬ميكرو‭ ‬المنت‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬گياه‭ ‬است‭) ‬و‭ ‬نانو‭ ‬كامپوزيت‌هاي‭ ‬ارگانيك‭ ‬كردند‭.‬
از‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬ضمن‭ ‬فعال‭ ‬نمودن‭ ‬ميكروارگانيسم‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬خاك،‭ ‬عناصر‭ ‬ريزمغذي‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬گياه‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬محصولاتي‭ ‬بدون‭ ‬بقاياي‭ ‬شيميايي‭ ‬از‭ ‬قبيل‭ ‬نيترات‌ها‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬برسد‭.‬
فناوري‭ ‬نانو‭ ‬كارايي‭ ‬كود‭ ‬را‭ ‬افزايش‭ ‬مي‌دهد
دكتر‭ ‬دُرّي،‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬هيات‭ ‬مديره‭ ‬شركت‭ ‬بيوزر،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فناوري‭ ‬نانو‭ ‬در‭ ‬كود‭ ‬را‭ ‬موجب‭ ‬افزايش‭ ‬كارايي‭ ‬آن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬نانو‭ ‬كود‭ ‬توانايي‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬افزايش‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬مصرف‭ ‬كودهاي‭ ‬نيتروژنه‭ ‬و‭ ‬فسفاته‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌كند‭.‬
وي‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬تقسيم‌بندي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬مصرف‭ ‬زياد‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬فسفات‭ ‬و‭ ‬اوره‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬فلزات‭ ‬سنگين‭ ‬و‭ ‬تجمع‭ ‬نيترات‭ ‬در‭ ‬محصولات،‭ ‬مخاطراتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سلامتي‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌كنند‭.‬
عضو‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬شركت‭ ‬بيوزر‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬كودهاي‭ ‬آلي‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬توليد‭ ‬صحيح،‭ ‬براي‭ ‬گياهان‭ ‬مفيد‭ ‬مي‌باشند‭. ‬البته‭ ‬كودهاي‭ ‬آهن،‭ ‬روي‭ ‬و‭ ‬پتاس‭ ‬كه‭ ‬جزو‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شوند‭ ‬نيز‭ ‬داراي‭ ‬ريزمغذي‌هاي‭ ‬مفيد‭ ‬براي‭ ‬گياهان‭ ‬هستند‭.‬
دري‭ ‬كودهاي‭ ‬مورد‭ ‬تاييد‭ ‬موسسه‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬استاندارد‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تأييد‭ ‬كودهاي‭ ‬نانو‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬البته‭ ‬مجوز‭ ‬تأييد‭ ‬كودهاي‭ ‬نانو‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬داشتن‭ ‬تجهيزات‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬حيطه‭ ‬اختيارات‭ ‬ستاد‭ ‬نانو‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬درخصوص‭ ‬كودهاي‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬پاييز‭ ‬نيز‭ ‬گفت‭: ‬باغات‭ ‬مناطق‭ ‬مركزي‭ ‬تا‭ ‬شمالي‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬سرماي‭ ‬پاييزه‭ ‬و‭ ‬زمستانه‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬چال‭ ‬كود‭ ‬كه‭ ‬مواد‭ ‬آلي،‭ ‬تركيب‭ ‬اصلي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬مي‌شود‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭. ‬مناطق‭ ‬جنوبي‭ ‬نيز‭ ‬كودهاي‭ ‬آلي‭ ‬و‭ ‬گرانوله‭ ‬را‭ ‬مي‌توانند‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬
ورمي‭ ‬كمپوست‭ ‬غذاي‭ ‬كاملي‭ ‬است
مهندس‭ ‬زهرا‭ ‬ناطقي،‭ ‬مديرعامل‭ ‬شركت‭ ‬گلبرگ‭ ‬سبز‭ ‬زراعت‭ ‬ايرانيان،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كودهاي‭ ‬ورمي‭ ‬كمپوست‭ ‬را‭ ‬ارجحتر‭ ‬از‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬كودهاي‭ ‬ورمي‭ ‬كمپوست‭ ‬از‭ ‬مدفوع‭ ‬گونه‭ ‬خاصي‭ ‬از‭ ‬كرم‌هاي‭ ‬خاكي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‌آيد‭ ‬كه‭ ‬معمولا‭ ‬كودهاي‭ ‬گاوي‭ ‬را‭ ‬مصرف‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬ورمي‭ ‬كمپوست‭ ‬توليد‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬عناصر‭ ‬غذايي‭ ‬كامل‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اثرات‭ ‬سو‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬باعث‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداختن‭ ‬سلامت‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬سفت‭ ‬و‭ ‬شور‭ ‬شدن‭ ‬خاك‭ ‬زراعي‭ ‬نيز‭ ‬مي‌شوند‭.‬
مديرعامل‭ ‬شركت‭ ‬گلبرگ‭ ‬سبز‭ ‬زراعت‭ ‬ايرانيان‭ ‬امكان‭ ‬تغيير‭ ‬در‭ ‬عناصر‭ ‬ورمي‭ ‬كمپوست‭ ‬را‭ ‬ممكن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬كشاورز‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬كلسيم‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬مي‌توان‭ ‬با‭ ‬افزودن‭ ‬پوست‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬در‭ ‬تغذيه‭ ‬كرم‌ها،‭ ‬كود‭ ‬ورمي‭ ‬كمپوستي‭ ‬تهيه‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬كلسيم‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬بالا‭ ‬است‭.‬
نيمي‭ ‬از‭ ‬كودهاي‭ ‬مصرفي‭ ‬بايد‭ ‬شيميايي‭ ‬باشد
مهندس‭ ‬پوركاظم،‭ ‬مدير‭ ‬فروش‭ ‬اتحاديه‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬روستايي‭ ‬فلاورجان،‭ ‬حذف‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬را‭ ‬غيرممكن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اظهارات‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مسئولين‭ ‬امر‭ ‬استفاده‭ ‬متعادل‭ ‬از‭ ‬كود‭ ‬شيميايي‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬كودهاي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آلي‭ ‬لازم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬حذف‭ ‬آن‌ها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬
وي‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بهترين‭ ‬كودهاي‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬پاييز‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭:‬‭ ‬كود‭ ‬دي‭ ‬آمونيوم‭ ‬فسفات‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اثرات‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬ريشه‌زايي‭ ‬و‭ ‬گلدهي‭ ‬موجب‭ ‬تحريك‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬رشد‭ ‬رويشي‭ ‬اوليه‭ ‬گياه‭ ‬نيز‭ ‬مي‌شود‭.‬
مدير‭ ‬فروش‭ ‬اتحاديه‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬روستايي‭ ‬فلاورجان‭ ‬افزود‭: ‬كودهاي‭ ‬مرغي‭ ‬نيز‭ ‬مفيد‭ ‬فايده‭ ‬خواهند‭ ‬بود،‭ ‬البته‭ ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬كودها‭ ‬فراوري‭ ‬شده‭ ‬باشند،‭ ‬چراكه‭ ‬در‭ ‬غيراين‭ ‬صورت‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ ‬قارچ‌ها،‭ ‬باكتري‌ها‭ ‬و‭ ‬علف‌هاي‭ ‬هرز‭ ‬است‭.‬
جان‭ ‬كلام
آنچه‭ ‬از‭ ‬فهواي‭ ‬كلام‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬فعالين‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پيشرفت‭ ‬تكنولوژي‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كودهاي‭ ‬نانو‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خواص‭ ‬مذكور‭ ‬در‭ ‬آينده‌اي‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬جايگزين‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬آلي‭ ‬شود‭. ‬اما‭ ‬نبايد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬غافل‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬مفيد‭ ‬فايده‭ ‬بودن‭ ‬كودهاي‭ ‬آلي‭ ‬مورد‭ ‬تأييد‭ ‬همگان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬استفاده‭ ‬حداقلي‭ ‬از‭ ‬كودهاي‭ ‬شيمياي‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬كشاورزان‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow