زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
بذر،‭ ‬موتورِ‭ ‬محركه‭ ‬كشاورزي،‭ ‬اما‭ !!!

بذر،‭ ‬موتورِ‭ ‬محركه‭ ‬كشاورزي،‭ ‬اما‭ !!!

اين‭ ‬واقعيت‭ ‬كه‭ ‬بذر،‭ ‬موتور‭ ‬محركه‭ ‬كشاورزي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬سرمايه‌گذاري‌ها،‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬و‭ ‬كاربرد‭ ‬ساير‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬باكيفيت‭ ‬در‭ ‬صورتي‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬خواهد‭ ‬نشست‭ ‬كه‭ ‬بذر‭ ‬كاشته‭ ‬شده،‭ ‬ازكيفيت‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬لازم‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد،‭ ‬اينك‭ ‬مورد‭ ‬پذيرش‭ ‬جهان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
مي‌دانيم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نيمه‭ ‬دوم‭ ‬قرن‭ ‬بيستم‭ ‬تحول‭ ‬بزرگي‭ ‬در‭ ‬توليدات‭ ‬كشاورزي‭ ‬ايجاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مدت‭ ‬220‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬به‌نظركارشناسان‭ ‬جهاني‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬افزايش‭ ‬به‭ ‬تحولات‭ ‬تكنولوژيكي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬مدرن،‭ ‬كودها‭ ‬و‭ ‬سموم‭ ‬جديد‭ ‬وتحول‭ ‬در‭ ‬سيستم‌هاي‭ ‬آبياري‭ ‬و‭... ‬مربوط‭ ‬مي‌شود‭ ‬ولي‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬ديگر‭ ‬اين‭ ‬افزايش‭ ‬توليد‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬بذرهاي‭ ‬جديد‭ ‬و‭ ‬پرمحصولي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نيمه‭ ‬دوم‭ ‬قرن‭ ‬بيستم‭ ‬معرفي‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
معجزه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬در‭ ‬بذر‭ ‬
نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جهش‭ ‬بزرگ‭ ‬توليدات‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬نيمه‭ ‬دوم‭ ‬قرن‭ ‬بيستم‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬كارشناسان‭ ‬جهاني‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دوره‭ ‬قسمت‭ ‬اعظم‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬به‌نژادي‭ ‬بذر‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬دولتي‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬منتقل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬كوچك‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬با‭ ‬ادغام‭ ‬اين‭ ‬واحدها‭ ‬در‭ ‬يكديگر‭ ‬به‌صورت‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬بزرگي‭ ‬درآمدند‭ ‬كه‭ ‬كليه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بذر‭ ‬از‭ ‬تحقيقات‭ ‬به‌نژادي‭ ‬تا‭ ‬توليد،‭ ‬فراوري‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬بذر‭ ‬به‌طور‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬متمركز‭ ‬گرديد‭. ‬اين‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬بذر‭ ‬كه‭ ‬تدريجاً‭ ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬كشورهاي‭ ‬پيشرفته‭ ‬جهان‭ ‬پا‭ ‬به‌عرصه‭ ‬وجود‭ ‬نهادند‭ ‬از‭ ‬نيمه‭ ‬دوم‭ ‬قرن‭ ‬بيستم‭ ‬تاكنون‭ ‬به‌علل‭ ‬زير‭ ‬منشاء‭ ‬پيشرفت‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬بذر‭ ‬شدند‭:‬
•‭ ‬رقابت‭ ‬بين‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬بزرگ،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬كسب‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬بيشتر‭ ‬موجب‭ ‬گرديد‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬شركت‭ ‬بيشترين‭ ‬تلاش‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬يافتن‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬بذرهاي‭ ‬پرمحصول‌تر‭ ‬و‭ ‬مرغوب‌تر‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬قبول‭ ‬و‭ ‬استقبال‭ ‬كشاورزان‭ ‬واقع‭ ‬شوند‭ ‬بكار‭ ‬برند‭. ‬
•‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬خصوصي‭ ‬بذر‭ ‬كه‭ ‬محدوديت‌هاي‭ ‬بخش‭ ‬دولتي‭ ‬را‭ ‬نداشتند‭ ‬با‭ ‬به‌كارگيري‭ ‬پيشرفته‌ترين‭ ‬دانش‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬ژنتيكي‭ ‬نهايت‭ ‬كوشش‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬بذرهاي‭ ‬پرمحصول‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬بذور‭ ‬با‭ ‬استانداردهاي‭ ‬بالاتر‭ ‬بكار‭ ‬بردند‭.‬
•‭ ‬براساس‭ ‬آمارهاي‭ ‬موجود،‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬جهاني‭ ‬بذر‭ ‬به‌طور‭ ‬متوسط‭ ‬14‭ ‬درصد‭ ‬فروش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬تحقيقاتي‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‌دهند‭ ‬كه‭ ‬عامل‭ ‬اصلي‭ ‬پيشرفت‭ ‬سريع‭ ‬اين‭ ‬شركت‌ها‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬دائمي‭ ‬بذرهاي‭ ‬جديدتر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كيفيت‌تر‭ ‬به‌شمار‭ ‬مي‌آيد‭.‬
در‭ ‬ايران،‭ ‬با‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬نيم‭ ‬قرن‭ ‬اخير‭ ‬توفيقاتي‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬بذر‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬ولي‭ ‬اين‭ ‬توفيقات‭ ‬با‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬پيشرفته‭ ‬ديده‭ ‬شده‭ ‬قابل‭ ‬مقايسه‭ ‬نيست‭. ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬ما،‭ ‬نسل‭ ‬جديدي‭ ‬از‭ ‬مديران‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬مطلع‭ ‬در‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬مسئوليت‭ ‬رسيده‌اند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اهميت‭ ‬فعال‌سازي‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬بذر‭ ‬واقف‭ ‬هستند‭. ‬اين‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬كشاورزي‭ ‬معتقدند‭ ‬كه‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬لاقل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬مانند‭ ‬سبزي‭ ‬و‭ ‬صيفي،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬دانه‌هاي‭ ‬روغني‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬با‭ ‬كفايت‭ ‬و‭ ‬توانا‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬به‌نژادي،‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬بذر‌هاي‭ ‬جديد‭ ‬و‭ ‬مرغوب‭ ‬استفاده‭ ‬كند‭.‬
اين‭ ‬گروه‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬آنند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اعتمادسازي‭ ‬بين‭ ‬دولت‭ -‬وزارت‭ ‬كشاورزي‭ ،-‬فعالين‭ ‬صنعت‭ ‬بذر‭ -‬توليدكننده،‭ ‬تأمين‌كننده‭ ‬و‭ ‬واردكننده‭ ‬بذر‭- ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬شرايطي‭ ‬ايجاد‭ ‬نمايند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬عرضه‭ ‬بهترين‭ ‬بذر‌ها،‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬سطح‭ ‬افزايش‭ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬تأمين‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬زير‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬كمتر‭ ‬امكان‌پذير‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬به‭ ‬كاهش‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬نيز‭ ‬كمك‭ ‬شود‭.‬
جاي‭ ‬خوشوقتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬طي‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬اخير‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬خصوصي‭ ‬متعددي‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬بذر‭ ‬ايجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نقش‭ ‬بسيار‭ ‬مثبتي‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬بذر‭ ‬ايفا‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬شده‌اند‭ ‬با‭ ‬عرضه‭ ‬دائمي‭ ‬ارقام‭ ‬مرغوب،‭ ‬پرمحصول‭ ‬و‭ ‬مقاوم‭ ‬به‭ ‬بيماري‌ها،‭ ‬مزارع‭ ‬پيشرفته‌اي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬دائمأ‭ ‬درحال‭ ‬افزايش‭ ‬است‭ ‬ياري‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬بالا‭ ‬تر‭ ‬ببرند‭ ‬به‌طوري‌كه‭ ‬عملكرد‭ ‬بعضي‭ ‬مزارع‭ ‬پيشرفته‭ ‬ايران‭ ‬تفاوت‭ ‬چنداني‭ ‬با‭ ‬مزارع‭ ‬خوب‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپائي‭ ‬و‭ ‬آمريكائي‭ ‬ندارد‭. ‬اين‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬لااقل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬محصولاتي‭ ‬مانند‭ ‬سبزي‭ ‬و‭ ‬صيفي،‭ ‬كلزا،‭ ‬سويا‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬بسيار‭ ‬ثمر‭ ‬بخش‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ذيلأ‭ ‬بعضي‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬آن‭ ‬ذكر‭ ‬مي‌شود‭:‬
متوسط‭ ‬توليد‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬حدود40‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬است،‭ ‬ولي‭ ‬در‭ ‬مزارعي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بذر‌هاي‭ ‬مرغوب‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬خصوصي‭ ‬داخلي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭ ‬توليد‭ ‬80‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬بسيار‭ ‬رايج‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بذر‌هاي‭ ‬هيبريد‭ ‬وارداتي‭ ‬بخصوص‭ ‬ارقامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬معرفي‭ ‬شده‌اند‭ ‬ميزان‭ ‬عملكرد‭ ‬به‌طور‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌اي‭ ‬بالاتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عملكرد‭ ‬150‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬متعدد‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ميزان‭ ‬عملكرد‭ ‬ارقام‭ ‬هيبريد‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬گلخانه‌اي‭ ‬كه‭ ‬تمامي‭ ‬بذر‭ ‬آن‭ ‬وارداتي‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬400‭ ‬تن‭ ‬درهكتار‭ ‬مي‌رسد‭.‬
نكته‭ ‬جالب‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬گلخانه‌هاي‭ ‬پيشرفته‌اي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بذر‌هاي‭ ‬جديد‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭ ‬سودآوري‭ ‬مضاعف‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬بدين‭ ‬معني‭ ‬كه‭ ‬كشاورز‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬عملكرد‭ ‬بالاي‭ ‬اين‭ ‬بذر‌ها‭ ‬از‭ ‬تفاوت‭ ‬قيمت‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬توليدي‭ ‬كه‭ ‬معمولأ‭ ‬بازارپسندي‭ ‬فوق‌العاده‌اي‭ ‬دارد‭ ‬نيز‭ ‬سود‭ ‬مي‌برند‭. ‬
مثال‭ ‬دوم‭ ‬هندوانه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عملكرد‭ ‬بذر‌هاي‭ ‬غيرهيبريد‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬سنتي‭ ‬معمولأ‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬است‭. ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬پيشرفته‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بذر‌هاي‭ ‬هيبريد‭ ‬مرغوب‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭ ‬توليد‭ ‬60‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬كاملأ‭ ‬عادي‭ ‬است،‭ ‬ضمن‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬ميوه‭ ‬هيبريد‌هاي‭ ‬جديد‭ ‬معمولأ‭ ‬قابليت‭ ‬نگهداري‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬خوراكي‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬بسيار‭ ‬مناسب‭ ‬است‭. ‬به‌همين‭ ‬جت‭ ‬كشاورز‭ ‬مي‌تواند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬توليد‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬قيمت‭ ‬فروش‭ ‬بالاتر‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬برخوردار‭ ‬شود‭.‬
انتشار‭ ‬اخبار‭ ‬سودآوري‭ ‬اين‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬استقبال‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬كيفي‭ ‬بذر‌هاي‭ ‬جديد‭ ‬هيبريد‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سودآور‭ ‬شدن‭ ‬كشاورزي،‭ ‬موجبات‭ ‬رونق‭ ‬ساير‭ ‬مشاغل‭ ‬حاشيه‌اي‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬فراهم‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬جالب‌تر‭ ‬اينكه‭ ‬وقتي‭ ‬توليد‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬معتدل‭ ‬و‭ ‬سردسير‭ ‬كشور‭ ‬پايان‭ ‬مي‌يابد،‭ ‬كشت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬هرمزگان‭ ‬و‭ ‬بوشهر‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬خوزستان‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬عرضه‭ ‬محصول‭ ‬تازه‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادي‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌كنند‭. ‬برداشت‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬محصولات‭ ‬سودآور‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اشتغال‭ ‬پايدار،‭ ‬ماندگاري‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬مهاجرت‭ ‬معكوس‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬تشويق‭ ‬مي‌كند‭. ‬خوشبختانه‭ ‬جهش‭ ‬مثبت‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬سودآوري‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬و‭ ‬هندوانه‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬متنوعي‭ ‬مانند‭ ‬خيار،‭ ‬خربزه،‭ ‬فلفل،‭ ‬بادنجان،‭ ‬هويج،‭ ‬كاهو،‭ ‬لوبيا،‭ ‬ذرت‭ ‬شيرين،‭ ‬پياز،‭ ‬وانواع‭ ‬كلم‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬شامل‭ ‬مي‌شود‭.‬
قابل‭ ‬توجه‭ ‬اينكه‭ ‬ژرم‭ ‬پلاسم‭ ‬و‭ ‬لاين‌هاي‭ ‬والديني‭ ‬مرغوب‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬محصولات‭ ‬كه‭ ‬حاوي‭ ‬خصوصيات‭ ‬مطلوب‭ ‬مانند‭ ‬عملكرد‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬امراض‭ ‬و‭ ‬غيره‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬ارقام‭ ‬بومي‭ ‬ايران‭ ‬كمتر‭ ‬يافت‭ ‬مي‌شود‭. ‬به‌همين‭ ‬جهت‭ ‬فعاليت‭ ‬به‌نژادي‭ ‬كه‭ ‬صرفأ‭ ‬بر‭ ‬ژرم‭ ‬پلاسم‭ ‬داخلي‭ ‬متكي‭ ‬باشد‭ ‬تقريبأ‭ ‬غيرممكن‭ ‬است‭. ‬به‌همين‭ ‬جهت‭ ‬شعار‭ ‬خودكفائي‭ ‬در‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬لااقل‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬محصولات‭ ‬جز‭ ‬يك‭ ‬روياي‭ ‬غيرقابل‭ ‬تعبير‭ ‬به‭ ‬چيز‭ ‬ديگري‭ ‬نمي‌توان‭ ‬تشبيه‭ ‬كرد‌،‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬محققان‭ ‬و‭ ‬به‌نژادگران‭ ‬داخلي‭ ‬فعاليت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬استمرار‭ ‬مي‌دهند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬نتايج‭ ‬مثبتي‭ ‬برسند‭. ‬
سخنراني‭ ‬امسال‭ ‬دكتر‭ ‬روحاني‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬پنجمين‭ ‬كنگره‭ ‬سراسري‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬تأكيد‭ ‬وي‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬حتماً‭ ‬لازم‭ ‬نيست‭ ‬همه‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬بكاريم‭ ‬و‭ ‬صحبت‌هاي‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراسم‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬كشت‌ها‭ ‬نمي‌توانيم‭ ‬خودكفا‭ ‬باشيم،‭ ‬نقطه‭ ‬پاياني‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬روياي‭ ‬قديمي‭ ‬بود‭. ‬اين‭ ‬دو‭ ‬موضع‌گيري‭ ‬رسمي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬متولي‭ ‬زراعت‭ ‬كشور‭ ‬مي‌تواند‭ ‬نويدي‭ ‬بر‭ ‬رونق‭ ‬گرفتن‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬تأمين‭ ‬بذور‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬بهره‌گيري‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬همراهي‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬پيشرو‭ ‬بذر‭ ‬دركشورهاي‭ ‬مترقي‭ ‬باشد‭. ‬زيرا‭ ‬خودكفايي‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬بذور‭ ‬همه‭ ‬گياهان‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬اگر‭ ‬غيرممكن‭ ‬نباشد‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬زمان‌بر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬ در‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬صرفأ‭ ‬140‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬آن‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬بذر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬درصد‭ ‬كل‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬اثرات‭ ‬شگرف‭ ‬بذر‌هاي‭ ‬وارداتي‭ ‬بر‭ ‬افزايش‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬داخلي‭ ‬به‌مراتب‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬بيشتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‌ميزان‭ ‬چندين‭ ‬برابر‭ ‬واردات‭ ‬بذر‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬بكاهد‭. ‬
ديگران‭ ‬چگونه‭ ‬پيشرفت‭ ‬مي‌كنند‭ ‬
در‭ ‬امريكا‭ ‬يا‭ ‬فرانسه‭ ‬به‌نژادگران‭ ‬و‭ ‬فعالين‭ ‬صنعت‭ ‬بذر‭ ‬به‌طور‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬همكاري‭ ‬و‭ ‬مساعدت‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬تحقيقاتي‭ ‬مختلف‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬غيردولتي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬مثلا‭ ‬چنانچه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬توليد‭ ‬بذور‭ ‬مقاوم‭ ‬به‭ ‬بيماري‌‭ ‬باشند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬دريافت‭ ‬ژرم‭ ‬پلاسم‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز،‭ ‬ازخدمات‭ ‬جنبي‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬برخوردار‭ ‬مي‌شوند‭ ‬ولي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬خدمات‭ ‬هنوز‭ ‬به‌صورت‭ ‬عملي‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬محققين‭ ‬به‌نژادگر‭ ‬نيست‭. ‬
خبرنگاران‭ ‬نشريه‭ ‬از‭ ‬استان‌هاي‭ ‬جنوبي‭ ‬خبر‭ ‬مي‌دهند‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬جديدي‭ ‬بنام‭ ‬ty lcv‭ ‬مزارع‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬جنوب‭ ‬را‭ ‬آلوده‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زردي‭ ‬و‭ ‬پيچيدگي‭ ‬برگ‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬و‭ ‬نابودي‭ ‬بوته‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬موجب‭ ‬مي‌شود‭. ‬متأسفانه‭ ‬فعاليت‭ ‬محققين‭ ‬داخلي‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬عملي‭ ‬نرسيده‭ ‬است،‭ ‬ولي‭ ‬انواع‭ ‬جديد‭ ‬بذر‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگي‭ ‬هيبريد‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬خصوصي‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬عملأ‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬مقاوم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬كاشته‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬اراضي‭ ‬آلوده‭ ‬نيز‭ ‬بوته‌هاي‭ ‬عاري‭ ‬از‭ ‬ويروس‭ ‬توليد‭ ‬مي‌كند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬راستا‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬برون‌سپاري‭ ‬وظايف‭ ‬تحقيقاتي‭ ‬دولت،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬بذر،‭ ‬به‌خوبي‭ ‬مي‌توانند‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬استمرار‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬تحقيقاتي‭ ‬و‭ ‬به‌نژادي‭ ‬بذور،‭ ‬سهمي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬تحقيقات‭ ‬را‭ ‬بعهده‭ ‬بگيرند،‭ ‬زيرا‭ ‬كارشناسان‭ ‬اين‭ ‬شركت‌ها‭ ‬براي‭ ‬تأمين‭ ‬بذر‭ ‬مورد‭ ‬نياز،‭ ‬بهترين‭ ‬ارقام‭ ‬باكيفيت‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تطبيق‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬اقليمي‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬ايران‭ ‬انتخاب‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كشت‭ ‬آزمايشي‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬شاهد‭ ‬و‭ ‬تكرار‭ ‬آن،‭ ‬در‭ ‬صورتي‭ ‬كه‭ ‬نتايج‭ ‬حاصله‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬و‭ ‬نياز‌هاي‭ ‬كشور‭ ‬منطبق‭ ‬باشد،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬آن‭ ‬مي‌نمايند‭. ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬ديده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬مي‌تواند‭ ‬موجبات‭ ‬تحقق‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬تحقيقاتي‭ ‬دولت‭ ‬درمورد‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭. ‬
حرف‭ ‬آخر
ساماندهي‭ ‬امر‭ ‬بذر‭ ‬به‌معني‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬صدميليون‭ ‬تن‭ ‬محصول‭ ‬سالانه‭ ‬با‭ ‬موفقيت‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬مطلوب‭ ‬برسد‭. ‬بنابراين‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬كاري‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬همه‭ ‬تلاش‭ ‬دولت‭ -‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت،‭ ‬گمركات،‭ ‬وزارت‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬دارايي،‭ ‬بانك‌ها‭ ‬و‭- ... ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬بذور‭ ‬مناسب،‭ ‬تأمين‭ ‬يا‭ ‬واردات‭ ‬بذور‭ ‬باكيفيت‭ ‬و‭ ‬پرمحصول‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬حمايت‭ ‬و‭ ‬تسهيلات‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬دولتي‭ ‬ذيربط‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow