زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
آفت‭ ‬سفيد‭ ‬بالك در‭ ‬تهران

مروري‭ ‬بر‭ ‬طغيان
آفت‭ ‬سفيد‭ ‬بالك در‭ ‬تهران

داود‭ ‬باقي‭ - ‬كارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬بيماري‭ ‬شناسي‭ ‬گياهي

سفيد‭ ‬بالك‌ها‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬‭ ‬Aleyrodidae‭ ‬با‭ ‬1556‭ ‬گونه،‭ ‬جزء‭ ‬آفات‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬جهان‭ ‬به‌ويژه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬گرمسيري‭ ‬به‌شمار‭ ‬مي‌رود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬90‭ ‬خسارت‭ ‬آن‌ها‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬ميليون‌ها‭ ‬دلار‭ ‬برآورد‭ ‬شد‭. ‬ درمورد‭ ‬سابقه‭ ‬اين‭ ‬آفت‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬سفيدبالك‭ ‬زبان‌گنجشك‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1340‭ ‬توسط‭ ‬مهندس‭ ‬فرحبخش‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭. ‬ گونه‌هاي‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬66‭ ‬روي‭ ‬ساير‭ ‬درختان‭ ‬مثمر‭ ‬و‭ ‬غيرمثمر‭ ‬و‭ ‬اخيراً‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ همچنين‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2014،‭ ‬23‭ ‬گونه‭ ‬از‭ ‬13‭ ‬جنس‭ ‬به‌طور‭ ‬خاص‭ ‬ ‬روي‭ ‬جنس‭ ‬توت‭ ‬morus  ‬در دنيا‭ ‬ثبت‭ ‬گرديده‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬ازجنس‭ ‬Aleuroclava‭ ‬مي‌باشند‭.‬
علل‭ ‬طغيان‭ ‬آفات
اپيدمي‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬گياهي،‭ ‬اغلب‭ ‬با‭ ‬دخالت‭ -‬ناخواسته‭- ‬انسان‭ ‬در‭ ‬بهم‭ ‬زدن‭ ‬تعادل‭ ‬اكولوژيك‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬اقتصادي‭ ‬بروز‭ ‬مي‌كند،‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس‭ ‬طغيان‭ ‬آفات‭ ‬مانند؛‭ ‬سفيد‭ ‬بالك‭ ‬توت‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬دلائل‭ ‬زير‭ ‬باشد‭:‬
وفور‭ ‬ميزبان‭ ‬حساس‭:‬‭ ‬كاشت‭ ‬گونه‭ ‬حساس‭ -‬توت‭ ‬كاكوزا‭- ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬وسيع‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬بستر‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تكثير‭ ‬آفت
تغييرات‭ ‬اقليمي‭: ‬تنش‌هاي‭ ‬محيطي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬تغييرات‭ ‬اقليم‭ ‬مانند‭: ‬افزايش‭ ‬گرماي‭ ‬زمين‌،‭ ‬تغيير‭ ‬الگوهاي‭ ‬بارش،‭ ‬تنش‌هاي‭ ‬آبي‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬دما‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زيادي‭ ‬مطلوب‭ ‬اين‭ ‬آفت‭ ‬گرما‭ ‬دوست‭ ‬مي‌باشد‭. ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬گونه‭ ‬Bemisia‭ ‬Argentifolii‭ ‬زمان‭ ‬تولد‭ ‬تا‭ ‬بلوغ‭ ‬از‭ ‬105‭ ‬روز‭ ‬در حرارت ‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬14‭ ‬درجه  و روز‭ ‬در حرارت ۳۲ درجه ‬متغير‭ ‬مي‌باشد‭. ‬
 عدم‭ ‬رعايت‭ ‬قرنطينه‭ ‬و‭ ‬پايش‭ ‬لحظه‌اي‭ ‬آفت‭: ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬آفت‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬اصول‭ ‬قرنطينه‭ ‬و‭ ‬پايش‭ ‬مستمر‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬آفت‭ ‬يا‭ ‬ايجاد‭ ‬نژاد‭ ‬مخرب،‭ ‬در‭ ‬كنترل‭ ‬آن‭ ‬نقش‭ ‬مهمي‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. -‬طغيان‭ ‬سفيد‭ ‬بالك‭ ‬ابتدا‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬مركزي‭ ‬تهران‭ ‬گزارش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬طي‭ ‬سال‌هاي‭ ‬94-93‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬غرب‭ ‬تهران‭ ‬گسترش‭ ‬يافته‭ ‬است.-  سمپاشي‌هاي‭ ‬بي‌رويه‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬ناخواسته‭ ‬پارازيت‌ها‭: ‬آفتكش‌ها‭ ‬غالبا‭ ‬طيف‭ ‬وسيعي‭ ‬از‭ ‬حشرات‭ ‬مفيد‭ ‬و‭ ‬غيرمفيد‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬مي‌دهند‭. ‬
ازآثار‭ ‬زيانبار‭ ‬سموم‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬ايجاد‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬آفات،‭ ‬طغيان‭ ‬آفات‭ ‬جديد‭ ‬و‭ ‬انهدام‭ ‬دشمنان‭ ‬طبيعي‭ -‬پارازيتوئيدها‭ ‬و‭ ‬شكارگرها‭ ‬و‭ ‬غيره-‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭. ‬سفيد‭ ‬بالك‌ها‭ ‬ره‭ ‬آورد‭ ‬مبارزه‭ ‬شيميايي‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬مديريت‭ ‬صحيح‭ ‬بوده‌اند‭. (‬ قهاري‭ ‬و‭ ‬حاتمي‭ ‬1380‭-‬
نياز‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬براي‭ ‬تكثير‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬شكارگرها‭: ‬آفات‭ ‬تازه‭ ‬وارد،‭ ‬درغياب‭ ‬دشمنان‭ ‬طبيعي‭ ‬و‭ ‬درشرايط‭ ‬مطلوب‭ ‬محيطي‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬تكثير‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬مي‌آورند‭. ‬بنابراين‭ ‬افزايش‭ ‬جمعيت‭ ‬شكارگرها‭ ‬تا‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬تعادل‭ ‬طبيعي‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
روش‌هاي‭ ‬كنترل‭ ‬آفت
1‭-‬‭ ‬توقف‭ ‬كاشت‭ ‬گونه‭ ‬هاي‭ ‬حساس‭ ‬مانند‭: ‬درختان‭ ‬توت‭ ‬كاكوزا‭ ‬و‭ ‬توت‭ ‬مجنون،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ميزبان‭ ‬اصلي‭ ‬آفت‭ ‬
2‭- ‬كاشت‮ ‬گونه‌هاي‭ ‬مقاوم‭ ‬مانند‭: ‬درختان‭ ‬توت‭ ‬باغ‌هاي‭ ‬كن‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭.‬
3‭-‬‭ ‬كاشت‭ ‬ساير‭ ‬گونه‌هاي‭ ‬گياهي‭ (‬غيرمهاجم‭) ‬و‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هواي‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬تنوع‭ ‬گونه‌اي‭.‬
4‭-‬‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬انفجار‭ ‬جمعيت‭ ‬آفت‭ ‬در‭ ‬ماههاي‭ ‬گرم‭ ‬سال،‭ ‬از‭ ‬كمك‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬جهت‭ ‬افزايش‭ ‬آگاهيهاي‭ ‬عمومي‭ ‬به‌صورت‭ ‬بسيار‭ ‬موثر‭ ‬مي‌توان‭ ‬بهره‭ ‬جست‭. ‬
5‭-‬‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬توان‭ ‬بالاي‭ ‬توليد‭ ‬مثل‭ ‬آفت‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬مطلوب‭ -‬ماده‌ها‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬گونه‌ها‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬تخم‭ ‬مي‌گذارند‭- ‬و‭ ‬با‭ ‬احتمال‭ ‬زنده‭ ‬ماني‭ ‬100‭ ‬حشره‭ ‬بالغ‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬نسل‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬30‭ ‬روز‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬يك‭ ‬نسل،‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬بايد‭ ‬شاهد‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬حشره‭ ‬باشيم‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬طبيعت‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬نمي‌افتد‭ ‬و‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬تخم‌ها‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬عوامل‭ ‬طبيعي‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬مي‌روند‭ ‬و‭ ‬درصدي‭ ‬از‭ ‬حشرات‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬تخم‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬بلوغ‭ ‬نمي‌رسند‭. ‬
لذا‭ ‬روش‌هاي‭ ‬كنترل‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬محيط‌زيست‭ ‬به‌منظور‭ ‬حفظ‭ ‬دشمنان‭ ‬طبيعي‭ -‬پارازيتوئيدها‭ ‬و‭ ‬شكارگرها‭- ‬نقش‭ ‬مهمي‭ ‬در‭ ‬كنترل‭ ‬جمعيت‭ ‬آفت‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬تقويت‭ ‬و‭ ‬بكارگيري‭ ‬آن‌ها‭ ‬نتايج‭ ‬ارزنده‌اي‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬مانند‭:‬
5-1‭:‬‭ ‬كنترل‭ ‬مكانيكي‭ ‬با‭ ‬شستشوي‭ ‬درختان‭: ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬روش‭ ‬در‭ ‬كنترل‭ ‬آفت‭ ‬بسيار‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬به‌طوري‌كه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1391‭ ‬عمليات‭ ‬سمپاشي‭ ‬از‭ ‬دستوركار‭ ‬پيمانكاران‭ ‬فضاي‭ ‬سبز‭ ‬شهرداري‭ ‬منطقه‭ ‬5‭ ‬حذف‭ ‬گرديده‭ ‬است‭ -‬نصب‭ ‬كارت‭ ‬و‭ ‬نوار‭ ‬زرد‭ ‬بيشتر‭ ‬جهت‭ ‬پايش‭ ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬و‭ ‬به‌دليل‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬انداختن‭ ‬شكارگرها‭ ‬توصيه‭ ‬نمي‌شود.-
5-2‭:‬‭ ‬كنترل‭ ‬بيولوژيك‭ ‬شامل‭: ‬تشخيص‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬تهيه‭ ‬يك‭ ‬برنامه‭ ‬كنترل‭ ‬بيولوژيك،‭ ‬اكتشاف‭ ‬و‭ ‬معرفي‭ ‬دشمنان‭ ‬طبيعي‭ ‬و‭ ‬شكارگرهاي‭ ‬داخل‭ ‬يا‭ ‬خارج‭ ‬منطقه،‭ ‬ارزيابي‭ ‬شكارگرهاي‭ ‬بالقوه‭ -‬پتانسيل‭ ‬شكارگري‭- ‬و‭ ‬توزيع‭ ‬شكارگرها‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬مي‌باشد‭. ‬در‭ ‬ايران‭ ‬64‭ ‬گونه‭ ‬شكارگر‭ ‬سفيد‭ ‬بالك‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬شناسايي‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
6‭-‬‭ ‬روغن‭ ‬پاشي‭ ‬زمستانه‭ ‬و‭ ‬بهاره‭ ‬كه‭ ‬جهت‭ ‬پيشگيري‭ ‬كاربرد‭ ‬آن‭ ‬توصيه‭ ‬مي‌شود‭.‬
7‭-‬‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬بقاياي‭ ‬گياهي‭ ‬ميزبان‭. ‬
منبع‭: ‬davoodbaghi.blogfa.com
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow