تراریخته
قابل‭ ‬پیگیری‭ ‬بودن‭ ‬اظهارات‭ ‬من، به‭ ‬چه‭ ‬معناست؟

دكتر‭ ‬بهزاد‭ ‬قره‌یاضی‭:‬

قابل‭ ‬پیگیری‭ ‬بودن‭ ‬اظهارات‭ ‬من، به‭ ‬چه‭ ‬معناست؟

نشریه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬همواره‭ ‬محل‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬مناقشات‭ ‬گروه‌ها،‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭ ‬تشكل‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬رسالت‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬كلام‭ ‬نبوی‭ ‬است‭ ‬‮«‬جز‭ ‬راست‭ ‬نباید‭ ‬گفت‮»‬‭ ‬همواره‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬روشن‌گری‭ ‬و‭ ‬ابهام‌زدایی‭ ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬روز‭ ‬كشاورزی‭ ‬اقدام‭ ‬كند‭. ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نیز‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬موافق‭ ‬و‭ ‬مخالف‭ ‬موضوع‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ -‬همچون‭ ‬تراریخته‭- ‬نظرخواهی‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‭ ‬می‌كنند‭. ‬
البته‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬منظر‭ ‬گاهی‭ ‬مورد‭ ‬قضاوت‌هایی‭ ‬نادرست‭ ‬افراد‭ ‬نیز‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیریم‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬كه‭ ‬خبرنگاران‭ ‬نشریه‭ ‬موظف‭ ‬هستند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پیاده‌سازی‭ ‬مطالب‭ ‬مصاحبه‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬فرد‭ ‬مصاحبه‌شونده‭ ‬آن‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬ارسال‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تأیید‭ ‬به‭ ‬زیور‭ ‬چاپ‭ ‬آراسته‭ ‬شود‭.‬
به‭ ‬گواهی‭ ‬خبرنگار،‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬برای‭ ‬دكتر‭ ‬قره‌یاضی‭ ‬ارسال؛‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تأیید،‭ ‬مراتب‭ ‬بعدی‭ ‬عملیاتی‭ ‬شد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬درج‭ ‬پاسخ‭ ‬دكتر‭ ‬قره‌یاضی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مطلب‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬شماره‭ ‬220‭-‬صفحه‭ ‬40‭- ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬انجمن‭ ‬ارگانیك‭ ‬ایران،‭ ‬علمی‭ ‬نیست‮»‬‭ ‬و‭ ‬اظهارنظر‭ ‬دكتر‭ ‬آزاد‭ ‬عمرانی‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬43‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬اظهارات‭ ‬دكتر‭ ‬قره‌یاضی‭ ‬قابل‭ ‬پیگیری‭ ‬حقوقی‭ ‬است‮»‬‭ ‬می‌پردازیم‭.‬

برای مطالعه مطلب «اظهارات دکتر قره‌یاضی، قابل پیگیری حقوقی است!» کلیک کنید

سلام‭ ‬علیكم،‭ ‬
با‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬تشكر‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬حامی‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬بوده‭ ‬اید،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اتخاذ‭ ‬رویكرد‭ ‬جدید‭ ‬ماهنامه‭ ‬وزین‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬تریبون‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬سوداگران‭ ‬محصولات‭ ‬تقلبی‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬تیتر‭ ‬قابل‭ ‬تامل‭ ‬شما‭ ‬كه‭ ‬اظهارات‭ ‬حقیر‭ ‬قابل‭ ‬پیگیری‭ ‬حقوقی‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬به‭ ‬استحضار‭ ‬می‌رساند‭:‬
1-‭ ‬انجمن‌های‭ ‬علمی‭ ‬تعریف‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬قوانین‭ ‬مشخصی‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬می‌رسند‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬387‭ ‬انجمن‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬پزشكی‭ ‬و‭ ‬غیرپزشكی‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬190‭ ‬انجمن‭ ‬به‭ ‬انجمن‌های‭ ‬علمی‭ ‬پزشكی‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬انجمن‌های‭ ‬علمی‭ ‬غیرپزشكی‭ ‬است‭.‬
‮«‬كمیسیون‭ ‬انجمن‌های‭ ‬علمی‭ ‬ایران‮»‬،‭ ‬مرجع‭ ‬قانونی‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬تأسیس‭ ‬انجمن‌های‭ ‬علمی‭ ‬غیرپزشكی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ - ‬طبق‭ ‬مصوبه‭ ‬262‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬انقلاب‭ ‬فرهنگی،‭ ‬7‭ ‬مهر‭ ‬1370‭- ‬است‭. ‬این‭ ‬كمیسیون‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬معاونت‭ ‬پژوهشی‭ ‬وزارت‭ ‬علوم،‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كند‭.‬
تاكنون‭ ‬197‭ ‬انجمن‭ ‬علمی‭ ‬از‭ ‬كمیسیون‭ ‬انجمن‌های‭ ‬علمی‭ ‬ایران‭ ‬مجوز‭ ‬دریافت‭ ‬كرده‌اند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬24‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬علوم‭ ‬پایه،‭ ‬63‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی،‭ ‬62‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬علوم‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬28‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬بین‭ ‬رشته‌ای‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬انجمنی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬انجمن‭ ‬علمی‭ ‬ارگانیك‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬یك‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گروه‌ها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬
فهرست‭ ‬انجمن‌های‭ ‬علمی‭ ‬پزشكی‭ ‬و‭ ‬غیرپزشكی‭ ‬در‭ ‬پیوست‭ ‬تقدیم‭ ‬حضور‭ ‬می‌شود‭ -‬پیوست‭ ‬1‭-.‬
2-‭ ‬اینجانب‭ ‬خود‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬موسسین‭ ‬انجمن‭ ‬ارگانیك‭ ‬بوده‭ ‬ام‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬توسعه‭ ‬صحیح‭ ‬كشاورزی‭ ‬ارگانیك‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مشاهده‭ ‬انحراف‭ ‬انجمن‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی‭ ‬انجمن‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خارج‭ ‬شدم‭ -‬پیوست‭ ‬2‭-. ‬
3-‭ ‬شخصی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬عنوان‭ ‬كرده‌است‭ ‬كه‭ ‬اظهارات‭ ‬اینجانب‭ ‬قابل‭ ‬پیگیری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬نیز‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تیتر‭ ‬انتخاب‭ ‬كرده‌اید‭-‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬اظهارات‭ ‬اینجانب،‭ ‬مبنی‌بر‭ ‬اینكه‭ ‬انجمن‭ ‬ارگانیك‭ ‬یك‭ ‬انجمن‭ ‬غیرعلمی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬تقلبی‭ ‬ارگانیك‭ ‬را‭ ‬به‌نام‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیك‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رساند،‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬شكایت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬اینجانب‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬مرحله‭ ‬بدوی‭ ‬و‭ ‬تجدیدنظر‭ ‬تبرئه‭ ‬شده‌ام،‭ ‬قابل‭ ‬پیگیری‭ ‬بودن‭ ‬اظهارات‭ ‬من‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تبرئه‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬رسوا‭ ‬شدن‭ ‬انجمن‭ ‬غیرعلمی‭ ‬ارگانیك‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬معناست؟‭ ‬
آیا‭ ‬شایسته‌تر‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬تیتر،‭ ‬پرس‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬اینجانب‭ ‬مذاكره‭ ‬می‌كردید؟‭ ‬
بهزاد‭ ‬قره‌یاضی‭ ‬
رییس‭ ‬انجمن‭ ‬ایمنی‭ ‬زیستی‭ ‬ایران‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow