نساجی
پنبه،‭ ‬تیر‭ ‬در‭ ‬كمان‭ ‬وزارتخانه

هدف‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬نشانه‭ ‬می‌روند‭!‬
پنبه،‭ ‬تیر‭ ‬در‭ ‬كمان‭ ‬وزارتخانه

مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان

نشریه‭ ‬‮‬كاتون‭ ‬توید‮‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1961‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬درباره‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬عضو‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬وقت‭ ‬تهران‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آمد‭: ‬‮‬‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬پنبه‭ ‬حدود‭ ‬220‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬شركت‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬درآمدی‭ ‬معادل‭ ‬25‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید‭. ‬مصرف‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬45‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1341‭ ‬رسید‭ ‬كه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬نیز‭ ‬رسد‮‬‭.‬
اینكه‭ ‬مصرف‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬گذشته‭ ‬تنها‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬افزایش‌یافته‭ ‬یعنی‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬برهه‌ای‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬تولید‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬نزدیك‭ ‬18‭ ‬درصد‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬مرتبط؛‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬وابسته‭ ‬است؛‭ ‬مصمم‭ ‬شدیم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬پنبه‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬روشن‌شدن‭ ‬شرایط،‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‌گرفته‭ ‬نیز‭ ‬آگاه‭ ‬شویم‭.‬
جلوی‭ ‬كاهش‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭!‬
مهندس‭ ‬ابراهیم‭ ‬هزارجریبی،‭ ‬مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬صنعتی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشریه،‭ ‬اراضی‭ ‬فعلی‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬71‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬160‭ ‬تا‭ ‬180‭ ‬هزار‭ ‬تُن‭ ‬وَش‭ ‬برداشت‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬یك‭ ‬سوم‭ ‬آن‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬از‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تولید‭ ‬روغن‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬است‭. ‬كنجاله‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مصرف‭ ‬دام‭ ‬می‌توان‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭. ‬
وی‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬استان‌های‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬خراسان‭ ‬رضوی،‭ ‬فارس،‭ ‬گلستان،‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبی،‭ ‬خراسان‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬اردبیل‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬بیشتر‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬دادند؛‭ ‬البته‭ ‬اكثر‭ ‬مناطق‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬معتدل‭ ‬ظرفیت‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬كشت،‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭.‬
مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬گیاهان‭ ‬صنعتی‭ ‬شروع‭ ‬سیر‭ ‬نزولی‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سال‌های‭ ‬دهه‭ ‬80‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬سابقه‭ ‬درخشانی‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬داشتیم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬سال‌ها‭ ‬صادركننده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬بودیم‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مزیت‌های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬زراعت‌های‭ ‬رقیب‭ ‬همچون‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬و‭... ‬سطح‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬كاهش‭ ‬پیدا‭ ‬كرد‭.‬
هزار‭ ‬جریبی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬جزو‭ ‬9‭ ‬محصول‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬است،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬سه‭ ‬محصول‭ ‬گندم،‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ ‬شكر‭ ‬دارای‭ ‬مجری‭ ‬مخصوص‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬به‌منظور‭ ‬ترویج‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬جلوی‭ ‬كاهش‭ ‬كشت‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬صنعتی‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬سیر‭ ‬صعودی‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬شروع‭ ‬شود‭.‬
پایین‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬استحصال‭ ‬روغن‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬از‭ ‬واردات
وی‭ ‬استحصال‭ ‬نشدن‭ ‬روغن‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬میزان‭ ‬روغن‭ ‬و‭ ‬نداشتن‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬استحصال‭ ‬روغن‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬روغن‌كشی‭ ‬هنوز‭ ‬مزیت‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬نمی‌آید‭. ‬البته‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬استحصال‭ ‬همین‭ ‬میزان‭ ‬روغن‭ -‬15‭ ‬هزار‭ ‬تن‭- ‬برنامه‌ریزی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬نیاز‭ ‬دامپروردان،‭ ‬در‭ ‬جیره‭ ‬غذایی‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬گاوهای‭ ‬شیری‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬
مجری‭ ‬طرح‭ ‬پنبه‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬وقتی‭ ‬روغن‭ ‬با‭ ‬یارانه‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬پس‭ ‬روغن‭ ‬وارداتی‭ ‬ارزانتر‭ ‬از‭ ‬روغن‭ ‬استحصال‭ ‬شده‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود؛‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬رقیب‭ -‬دامپروری‭- ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬بالاتری‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسد،‭ ‬پس‭ ‬رغبتی‭ ‬برای‭ ‬استحصال‭ ‬روغن‭ ‬آن‭ ‬هنوز‭ ‬نیست‭.‬
قابل‭ ‬تصور‭ ‬بودن‭ ‬برداشت‭ ‬8‭ ‬تن‭ ‬پنبه در‭ ‬هكتار
هزارجریبی‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬به‌منظور‭ ‬ترویج‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬مشكل‌های‭ ‬مالی‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬سعی‭ ‬شد‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬پنبه‭ ‬با‭ ‬كمترین‭ ‬معضل‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬ در‭ ‬بحث‭ ‬فنی‭ ‬نیز‭ ‬تلاش‭ ‬كردیم‭ ‬تا‭ ‬بذور‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬پنبه‭ ‬كشور‭ -‬یازده‭ ‬بذر‭- ‬و‭ ‬تكثیر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی،‭ ‬كشت‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اظهار‭ ‬خرسندی‭ ‬از‭ ‬تنوع‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بذور‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬جایگزینی‭ ‬بذور‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬خصوصیت‭ ‬زودرسی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مناطق‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬هزار‭ ‬مترمكعب‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬شود‭.‬
مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬گیاهان‭ ‬صنعتی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬فراهم‭ ‬شدن‭ ‬شرایط‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بذر‭ ‬افزود‭: ‬به‌منظور‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬انتخاب‭ ‬داشتن‭ ‬كشاورزان،‭ ‬بذرهایی‭ ‬از‭ ‬برخی‭ ‬كشورها‭ ‬به‌ویژه‭ ‬تركیه‭ ‬و‭ ‬یونان‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬نقش‭ ‬بسزایی‭ ‬داشته‭ ‬است؛‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬مذاكراتی‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬شركت‌های‭ ‬معتبرتر‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭.‬
هزارجریبی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬خصوصیات‭ ‬مختلف‭ ‬ارقام‭ ‬پنبه‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬حق‭ ‬انتخاب‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم،‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ارقام‭ ‬زودرس،‭ ‬برخی‭ ‬دیررس‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬هم‭ ‬زمان‌رس‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬كشت‭ ‬بذور‭ ‬مناسب‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬
وی‭ ‬نگاه‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬خصوصیات‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬كاهش‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬دوره‭ ‬رشد‭ ‬كوتاه‌تر‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬است‭ ‬هرچند‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬كیفیت‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬پنبه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬محل‭ ‬مصرف‭ ‬دارد‭.‬
مجری‭ ‬طرح‭ ‬پنبه‭ ‬همه‭ ‬پنبه‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬تولیدی‭ ‬به‌واسطه‭ ‬كیفیت،‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬سنتی‭ ‬نساجی‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬مدرن‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬است‭.‬
هزارجریبی‭ ‬میانگین‭ ‬عملكرد‭ ‬بذور‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬5‭/‬2‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬ظرفیت‭ ‬بذور‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬وارداتی‭ ‬تا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬نیز‭ ‬می‌رسد‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬كنیم‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬تسری‭ ‬پیدا‭ ‬كند‭.‬
وی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كود‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬محصول‭ ‬بالاتر‭ ‬را‭ ‬منافی‭ ‬با‭ ‬سیاست‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬كشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬كود‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬مواردی‭ ‬همچون‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬مناسب‭ ‬منطقه،‭ ‬كاشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬آبدهی‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬توجه‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬8‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬قابل‭ ‬تصور‭ ‬است‭.‬
راه‭ ‬دیگر‭ ‬وارد‭ ‬نكردن‭ ‬است‭!‬
مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬گیاهان‭ ‬صنعتی‭ ‬درباره‭ ‬انتقاد‭ ‬فعالان‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬فضای‭ ‬قرنطینه‌ای‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬احداث‭ ‬زمین‌های‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬مربوطه،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬همیشه‭ ‬به‌دنبال‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬كاشت‭ ‬تا‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬تنها‭ ‬پیشنهاد‭ ‬زمین‭ ‬زراعی‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬كارخانه‌ها‭ ‬را‭ ‬دادیم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬و‭ ‬نساجی‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭.‬
هزار‭ ‬جریبی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬درباره‭ ‬واردات‭ ‬محدودیت‭ ‬مقداری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬هر‭ ‬میزان‭ ‬كه‭ ‬احساس‭ ‬نیاز‭ ‬كند‭ ‬امكان‭ ‬تامین‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬تنها‭ ‬محدودیت‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قرنطینه‭ ‬كردن‭ ‬محصولات‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬چنین‭ ‬قانونی‭ ‬وضع‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬واردكنندگان‭ ‬قائل‭ ‬شدیم‭ ‬تا‭ ‬امكان‭ ‬واردات‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬بهداشت‭ ‬قرنطینه‌ای‭ ‬از‭ ‬كشورهایی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬دولت‭ ‬هست‭ ‬نیز‭ ‬واردات‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬
چیزی‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬سم‭ ‬غیرمجاز‭ ‬نداریم‭!‬
وی‭ ‬میزان‭ ‬عملكرد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬نوسان‌دار‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شیوع‭ ‬آفت‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬گلستان‭ ‬و‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی‭ ‬شاهد‭ ‬كاهش‭ ‬عملكرد‭ ‬بودیم‭ ‬اما‭ ‬اینكه‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬غیرمجاز‭ ‬عمكرد‭ ‬كاهش‭ ‬داشته،‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬نیست‭.‬
مجری‭ ‬طرح‭ ‬پنبه‭ ‬با‭ ‬تاكید‭ ‬بر‭ ‬وجود‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬مصرف‭ ‬سموم‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬مصرف‭ ‬سموم‭ ‬را‭ ‬كنترل‭ ‬می‌كند‭.‬
افزایش‭ ‬رغبت‭ ‬برای‭ ‬برداشت‭ ‬مكانیزه
هزارجریبی‭ ‬به‭ ‬تخصیص‭ ‬یارانه‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬كمباین‭ ‬برداشت‭ ‬پنبه‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬براساس‭ ‬برنامه‭ ‬10‭ ‬كمباین‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اضافه‭ ‬شدن‭ ‬متقاضیان‭ ‬خرید‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬آینده‭ ‬كمباین‭ ‬بیشتری‭ ‬خریداری‭ ‬شود‭. ‬البته‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬نیز‭ ‬مجاب‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬ساخت‭ ‬نوعی‭ ‬از‭ ‬كمباین‌های‭ ‬كششی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬ وی‭ ‬گفت‭: ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬برگ‌ریز‭ ‬كه‭ ‬سبب‭ ‬تشویق‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬می‌شد‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬قبل‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬
مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬گیاهان‭ ‬صنعتی،‭ ‬خرید‭ ‬كمباین‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬ممكن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬كشاورزان‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬و‭ ‬شركت‌های‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬متقاضی‭ ‬خرید‭ ‬كمباین‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خود‭ ‬گسترش‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬لازمه‭ ‬آن‭ ‬تسطیح‭ ‬و‭ ‬یكپارچه‌سازی‭ ‬اراضی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬كلان‭ ‬وزارتخانه‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات،‭ ‬تشویق‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬مذكور‭ ‬می‌كند‭.‬
حمایت‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬برنج‭!‬
هزارجریبی‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬آب‌بری‭ ‬پنبه‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬براساس‭ ‬منطقه‭ ‬حدود‭ ‬10‭-‬15‭ ‬هزار‭ ‬مترمكعب‭ ‬آب‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬شمالی‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬2‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬تقلیل‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كند‭ ‬اما‭ ‬محصولی‭ ‬همچون‭ ‬برنج‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬مترمكعب‭ ‬آب‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬تلاش‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬برای‭ ‬جایگزینی‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬سویا‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬برنج‭ ‬اذعان‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬از‭ ‬دولت‭ ‬درخواست‭ ‬كردیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬قانون‭ ‬ممنوعیت‭ ‬كشت‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬طرح‭ ‬تشویقی‭ ‬نیز‭ ‬لحاظ‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬مابه‭ ‬التفاوت‭ ‬زیان‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬زراعت‌های‭ ‬دیگر‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬متقبل‭ ‬شود‭.‬
مجری‭ ‬طرح‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬بالاترین‭ ‬آمار‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬صنعت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬نشریه‌ها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬بیشتر‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow