زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
همکاری ایران و فرانسه در زمینه سورگوم

همکاری ایران و فرانسه
در زمینه سورگوم

بخش کشاورزی ایران و به‌خصوص شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران (IACT)، همکاری‌های بسیار مناسبی با فدراسیون ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه (FNPSMS) در زمینه بهبود کشت سورگوم و ذرت در ایران را در دستور کار خود قرار داده است که متأسفانه به دلیل ضعف مدیریت وقت بتکا، بهره‌برداری لازم و مطلوب از این همکاری صورت نگرفت. در این نوشتار به طور خلاصه و تیتروار به روند و رئوس برنامه‌های این همکاری اشاره خواهیم کرد:
پایه‌گذاری زمینه همکاری با فدراسیون ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه از سال 1394 با اهداف زیر شکل گرفت:
• بررسی وضعیت مزارع ذرت و سورگوم در ایران؛
• بررسی تکنولوژی تولید بذر ذرت و سورگوم و کارخانه‌های مرتبط با آن‌ها؛
• ایجاد زمینه همکاری با شرکت‌های فرانسوی طرف قرارداد با فدراسیون؛
• انتقال دانش فنی و ارتقای تکنولوژی تولید با استفاده از ارقام هیبرید با پتانسیل بالا و مقاوم به خشکی و بیماری ها؛
در سال 1394و در بازدید یک گروه فرانسوی از ایران بعضی از امکانات و شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
• امکانات و تجهیزات کشاورزی شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس؛
• شرکت‌های خصوصی تولیدکننده بذر ذرت و سورگوم مانند سبلان پارس و درستکار مغان؛
• مزارع تولید بذر ذرت و سورگوم؛
• تصمیم جهت ایجاد پایلوت مزارع نمایشی ذرت و سورگوم در استان‌های بزرگ تولیدکننده این محصولات؛

نخستین تفاهم‌نامه
اولین تفاهم‌نامه در دی ماه سال 1395 به منظور عملیاتی نمودن پایلوت‌های ذرت و سورگوم در ایران امضا شد که موارد توافق شده عبارت بود از:
• راه اندازی مزرعه‌های آزمایشی بر اساس پروتکل‌های توافق شده بین طرفین
• هماهنگی طرف فرانسوی با تولیدکنندگان مطرح بذر اروپایی، جهت آماده کردن و ارسال بذرهای منتخب
• انتقال پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های مختلف کشت ذرت و سورگوم به شرکای ایرانی
از اقدامات انجام یافته در راستای تفاهم‌نامه امضا شده می‌توان به انتخاب مزارع P.V.S. کشت ذرت و سورگوم، معرفی شرکت‌های تولیدکننده بذر ذرت و سورگوم توسط طرف فرانسوی، واردات و ترخیص بذرهای نمونه ذرت و سورگوم توسط شرکت بتکا وکشت در سال زراعی 97 - 96 و انجام بازدیدهای مرتبط اشاره کرد.
مزارع پایلوت در استان‌های فارس و خوزستان برای این کار انتخاب شد و ارزیابی نمایندگان فدراسیون ملی بذر ذرت و سورگوم فرانسه در بازدید از مزارع مثبت و طرف فرانسوی برای همکاری تمایل نشان داد.

تفاهم‌نامه دوم
تفاهم‌نامه دوم با عنوان «توسعه پایدار واریته‌های جدید ذرت و سورگوم هیبریدی با حمایت اتحادیه اروپا» در آبان ماه سال 1396 با حضور: آقای فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا و محمود حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی انجام شد که طبق آن واردات و ترخیص بذور نمونه ذرت و سورگوم توسط شرکت بتکا از شرکت‌های مطرح اروپایی در اردیبهشت ماه 97 انجام شد و این بذور در بعضی نقاط ایران مانند خوزستان، قزوین، اردبیل و اصفهان توزیع شد. مزارع به زیر کشت رفته نیز قبل از برداشت توسط طرف فرانسوی نتایج مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

نمایشگاه مشترک در تهران
در همین راستا برپایی غرفه مشترک در نمایشگاه بین المللی اگروفود تهران از تاریخ 97/4/8 تا 97/4/11 با حضور کارشناسان شرکت بتکا و نمایندگان FNPSMS به منظور معرفی گیاه سورگوم و توسعه کشت آن انجام گرفت که با توجه به استقبال بازدیدکنندگان، شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط در دستور کار مشترک می‌باشد.

برنامه‌های آینده طرفین قرارداد
طرفین قرارداد برنامه‎هایی برای ادامه همکاری مد نظر دارند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• انجام مراحل انتخاب زمین، واردات و ترخیص بذرهای نمونه توسط بتکا با همکاری فدارسیون و کشت در سال آینده؛
• بازدید از مزارع P.V.S. در مراحل مختلف پروژه؛
• برگزاری کنفرانس، نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی در کشت سال آینده؛
• انتشار مقالات و افزایش دانش فنی کارشناسان، کشاورزان و دامداران در زمینه ذرت و سورگوم

ماهنامه دام و کشت و صنعت شماره ۲۴۲-مرداد ۱۳۹۹
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow