زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
مشتریان‭ ‬برتر‭ ‬پیشگامان‭ ‬كشت‭ ‬پایدار

اولین‭ ‬زنجیره‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬برگزار‭ ‬كرد
سومین‭ ‬جشن‭ ‬سپاس
از‭ ‬مشتریان‭ ‬برتر‭ ‬پیشگامان‭ ‬كشت‭ ‬پایدار

تغییر‭ ‬ساختار‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬توزیع‭ ‬درآمد‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه،‭ ‬به‌منظور‭ ‬بالابردن‭ ‬استانداردهای‭ ‬زندگی‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭.‬
مهندس‭ ‬سید‭ ‬هامان‭ ‬هاشمی،‭ ‬مدیر‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬خوش‌آتیه‭ ‬شركت‭ ‬پیشگامان‭ ‬كشت‭ ‬پایدار،‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬اولین‭ ‬زنجیره‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور،‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬استراتژیك‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی،‭ ‬همواره‭ ‬مجموعه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬استانداردهای‭ ‬روز‭ ‬پیش‭ ‬برده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬كشاورزی‭ ‬پویا،‭ ‬منسجم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تفكر‭ ‬كارآفرینی،‭ ‬همواره‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬كشاورزی‭ ‬معیشتی‭ ‬به‭ ‬كشاورزی‭ ‬درآمدزا‭ ‬و‭ ‬كارآمد‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭.‬
گزارش‭ ‬زیر‭ ‬مروری‌ست‭ ‬بر‭ ‬سومین‭ ‬جشن‭ ‬سپاس پیشگامان‭ ‬كشت‭ ‬پایدار‭. ‬

با‭ ‬حضور‭ ‬مشتریان‭ ‬برتر،‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬عرصه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬شركت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬تأمین‌كننده‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور،‭ ‬سومین‭ ‬جشن‭ ‬سپاس‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬برتر‭ ‬خانواده‭ ‬پیشگامان،‭ ‬اولین‭ ‬زنجیره‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬
این‭ ‬جشن‭ ‬در‭ ‬شامگاه‭ ‬هشتم‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬مسابقه‭ ‬فوتبال‭ ‬جام‭ ‬ملت‌های‭ ‬آسیا‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ژاپن‭ ‬آغاز‭ ‬گشت؛‭ ‬میهمانان‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ضیافت،‭ ‬ابتدا‭ ‬با‭ ‬تماشای‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬پرهیجان‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬جشن‭ ‬رفتند‭.‬
هرچند‭ ‬بازی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ژاپن‭ ‬با‭ ‬باخت‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬ایران‭ ‬همراه‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬درایت‭ ‬مجری‭ ‬توانمند،‭ ‬محمود‭ ‬شهریاری‭ ‬و‭ ‬همراهی‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬صمیمی‭ ‬اهالی‭ ‬گرگان‭ ‬زمین‭ ‬كه‭ ‬همچنان‭ ‬امید‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬زنده‭ ‬است،‭ ‬جشن‭ ‬سپاس‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬برتر‭ ‬خانواده‭ ‬پیشگامان‭ ‬با‭ ‬شادی‭ ‬سپری‭ ‬شد‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬جشن‭ ‬سید‭ ‬هامان‭ ‬هاشمی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬پیشگامان‭ ‬كشت‭ ‬پایدار،‭ ‬اولین‭ ‬زنجیره‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬پشت‭ ‬تریبون‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خیر‭ ‬مقدم‭ ‬به‭ ‬حاضرین‭ ‬در‭ ‬جشن‭ ‬و‭ ‬تشكر‭ ‬از‭ ‬همراهی‭ ‬و‭ ‬همدلی‭ ‬مشتریان،‭ ‬برای‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزی‭ ‬آرزوی‭ ‬توفیقات‭ ‬روز‭ ‬افزونی‭ ‬داشت‭.‬
تغییر‭ ‬الگوی‭ ‬سنتی‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬بازار
سخنران‭ ‬بعدی‭ ‬این‭ ‬جشن‭ ‬محسن‭ ‬تاجر،‭ ‬مدیر‭ ‬بازرگانی‭ ‬پیشگامان‭ ‬كشت‭ ‬پایدار،‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‌كه‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬تجارت‭ ‬امروز،‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬باخت‭ ‬بنا‭ ‬نشده‭ ‬كه‭ ‬براساس‭ ‬جبر‭ ‬و‭ ‬قواعد‭ ‬بازی،‭ ‬یك‭ ‬سوی‭ ‬آن‭ ‬برنده‭ ‬و‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬بازنده‭ ‬باشد‭.‬
وی‭ ‬متذكر‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬انتفاعی،‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬فردی،‭ ‬چیزی‭ ‬شبیه‭ ‬رویای‭ ‬شیرین‭ ‬اما‭ ‬دست‌نیافتنی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امروزه‭ ‬موفقیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬باثبات،‭ ‬پایدار،‭ ‬مستمر‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬باید‭ ‬جستجو‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬مستلزم‭ ‬تیم‭ ‬منسجم،‭ ‬اهداف‭ ‬مشترك،‭ ‬استراتژی‭ ‬پویا‭ ‬و‭ ‬تقسیم‭ ‬كار‭ ‬اثر‭ ‬بخش‭ ‬است‭.‬
تاجر‭ ‬تأكید‭ ‬كرد‭: ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬تهدیدها‭ ‬به‭ ‬فرصت،‭ ‬باید‭ ‬دغدغه‭ ‬مشترك‭ ‬اعضای‭ ‬تیم‭ ‬در‭ ‬بحران‌های‭ ‬فراگیر،‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تورم‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬ركود‭ ‬باشد‭.‬
مدیر‭ ‬بازرگانی‭ ‬پیشگامان،‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬خانواده‭ ‬پیشگامان‭ ‬تلاش‭ ‬داشته‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬كارآفرینی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزی،‭ ‬الگوهای‭ ‬سنتی‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬متفاوت‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬شركت‌های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ -‬كشاورزی‭- ‬زنجیره‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فنی،‭ ‬خدمات‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬را‭ ‬تكمیل‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬خط‌مشی‭ ‬این‭ ‬سازمان،‭ ‬همواره‭ ‬برمبنای‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬سازمانی‮«‬كشاورز‭ ‬لایق‭ ‬بهترینهاست‮»‬‭ ‬استوار‭ ‬می‌باشد‭.‬
ورود‭ ‬پیشگامان‭ ‬در‭ ‬هوشمندسازی‭ ‬كشاورزی
در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬جشن‭ ‬سهیل‭ ‬ناظمی،‭ ‬مشاور‭ ‬بازرگانی‭ ‬پیشگامان‭ ‬كشت‭ ‬پایدار،‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬برگزاری‭ ‬جشن‭ ‬سالانه‭ ‬سپاس‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬شركت‭ ‬پیشگامان‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬هر‭ ‬مجموعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬منافع‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬هزینه‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬پیشگامان‭ ‬تلاش‭ ‬داشته‭ ‬این‭ ‬منافع‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬هزینه‌‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬صاحبان‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬سهام،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اشتراك‭ ‬شادی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬تقسیم‭ ‬این‭ ‬منافع‭ ‬با‭ ‬زیرمجموعه‌هایی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬همكاری‭ ‬داشته‌اند‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬سفرهای‭ ‬تفریحی‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬جوایز‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬موضوعات‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬ورزشی،‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬بسكتبال‭ ‬در‭ ‬رده‌های‭ ‬مختلف‭ ‬سنی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬عام‌المنفعه‭ ‬هزینه‭ ‬كند‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬توضیح‭ ‬كه‭ ‬شركت‭ ‬پیشگامان‭ ‬كشت‭ ‬پایدار‭ ‬تلاش‌های‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬برای‭ ‬خلق‭ ‬مزیت‌های‭ ‬رقابتی‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬دارد،‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬كه‭ ‬تلاش‭ ‬داریم‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬تأمین‌كننده‭ ‬مناسب،‭ ‬نهاده‌های‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬مطلوب‌تری‭ ‬با‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬مناسب‭ ‬ارائه‭ ‬دهیم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ترویجی‭ ‬و‭ ‬هوشمندسازی‭ ‬كشاورزی‭ ‬ورود‭ ‬كرده‌ایم‭.‬
ناظمی‭ ‬با‭ ‬یادآوری‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬شركت‌های‭ ‬پیشرو‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬ارائه‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬با‭ ‬كیفیت،‭ ‬ارتباط‭ ‬مستمر‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬گفت‭: ‬خانواده‭ ‬پیشگامان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬توسعه‭ ‬وب‌سایت‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬بخش‭ ‬فروش‭ ‬آنلاین،‭ ‬برای‭ ‬ارتباطی‭ ‬مستمر‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مشتری‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬استانداردهای‭ ‬روز‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
مشاور‭ ‬بازرگانی‭ ‬پیشگامان‭ ‬متذكر‭ ‬شد‭: ‬خانواده‭ ‬پیشگامان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نخستین‭ ‬زنجیره‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬عین‌حال‭ ‬كه‭ ‬تلاش‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬خلق‭ ‬مزیت‭ ‬رقابتی‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬3‭ ‬گزینه‭ ‬اول‭ ‬خرید‭ ‬مشتریان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد؛‭ ‬حالا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬عمر‭ ‬كسب‌وكار‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گذار‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬رشد‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬بلوغ‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬ارتباط‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬دائمی‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‭ ‬حل‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬اركان‭ ‬سازمان‭ ‬به‭ ‬گزینه‭ ‬نخست‭ ‬انتخاب‭ ‬مشتریان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬تبدیل‭ ‬گردد‭.‬
تقدیر‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬برتر‭ ‬
شایان‭ ‬ذكر‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬شركت‭ ‬پیشگامان‭ ‬كشت‌پایدار‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬جشن‭ ‬سپاس‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬برتر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬مختار‭ ‬مهاجر‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬گلستان،‭ ‬علی‌محمد‭ ‬چوپانی‭ ‬رئیس‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬گرگان،‭ ‬امیر‭ ‬یوسفی‭ ‬رئیس‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬گرگان،‭ ‬سمیعی‭ ‬رئیس‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی،‭ ‬محمدرضا‭ ‬جامی‭ ‬مدیركل‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام،‭ ‬حاج‭ ‬آقای‭ ‬هاشمی‭ ‬موسس‭ ‬شركت‭ ‬بازرگانی‭ ‬هاشمی،‭ ‬آقای‭ ‬اسدالله‭ ‬كبیر‭ ‬ریاست‭ ‬هیات‭ ‬بسكتبال‭ ‬گلستان‌،‭ ‬زهرا‭ ‬نورا‭ ‬از‭ ‬بانوان‭ ‬فعال‭ ‬دوره‌های‭ ‬مختلف‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬گرگان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬شركت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬تأمین‌كننده‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬عرصه‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‌،‭ ‬مهمان‭ ‬سومین‭ ‬جشن‭ ‬سپاس‭ ‬پیشگامان‭ ‬بودند‭ .‬
در‭ ‬پایان‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬گلستان،‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬گیلان‭ ‬و‭ ‬خراسان‌شمالی‭ ‬تقدیر‭ ‬شد‭.‬ اجرای‭ ‬ساسان‭ ‬كریمی‭ ‬پسر‭ ‬حنجره‭ ‬طلایی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬بخش‌های‭ ‬سرگرم‌كننده‭ ‬محمود‭ ‬شهریاری‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬جانبی‭ ‬و‭ ‬شاد‭ ‬این‭ ‬ضیافت‭ ‬بود‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow