زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
تولید‭ ‬و‭ ‬كاشت‭ ‬نشاء

شركت‭ ‬فن‌آوران‭ ‬كاشت‭ ‬زاگرس
تلفیقی‭ ‬از‭ ‬دانش،‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬تخصص
در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬كاشت‭ ‬نشاء

در‭ ‬عرصه‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گذر‭ ‬به‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬زبده‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬آزموده‭ ‬با‭ ‬كوله‭ ‬باری‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬می‌توانند‭ ‬این‭ ‬كشتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ساحل‭ ‬امن‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬رتبه‭ ‬واقعی‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬برسانند‭.‬
این‭ ‬چرخه‭ ‬موفق‭ ‬درنهایت‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬ارزآوری‭ ‬كشور‭ ‬كمك‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تأمین‭ ‬بازار‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬رقابت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬بازار‭ ‬خارجی‭ ‬نیز‭ ‬فعالیت‭ ‬مثمرثمری‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬
مهندس‭ ‬مازیار‭ ‬نامداری،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬فن‌آوران‭ ‬كاشت‭ ‬زاگرس‭ ‬كه‭ ‬تخصص،‭ ‬انگیزه‭ ‬و‭ ‬خلاقیت‭ ‬را‭ ‬مكمل‭ ‬نیروی‭ ‬جوانی‭ ‬كرده،‭ ‬توانسته‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬ماشین‌های‭ ‬نشاء،‭ ‬برگ‭ ‬زرینی‭ ‬بر‭ ‬افتخارات‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬ثبت‭ ‬كند‭.‬
متن‭ ‬زیر‭ ‬خلاصه‌ای‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬وی‭ ‬درباره‭ ‬توسعه‭ ‬نشاء‭ ‬صنعتی‭ ‬كشور‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متولی‭ ‬اصلی‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬افرادی‭ ‬در‭ ‬پویایی‭ ‬و‭ ‬اعتلای‭ ‬این‭ ‬صنعت،‭ ‬پرتلاش‌تر‭ ‬عمل‭ ‬كند‭. ‬
جوانی‭ ‬ایرانی‭ ‬كه‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬پیشرفت‭ ‬صنعت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایرانِ‭ ‬عزیزمان‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬با‭ ‬تلاش‌های‭ ‬بی‌وقفه‭ ‬اش‭ ‬توانست‭ ‬قدمی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توسعه‭ ‬هرچه‭ ‬بهتر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬بردارد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬افتخارات‭ ‬كشورمان‭ ‬بیافزاید‭.‬
مازیار‭ ‬نامداری‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬ماشین‌های‭ ‬كشاورزی‌،‭ ‬محقق،‭ ‬طراح‭ ‬و‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬نشاء‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬همچنین‭ ‬اولین‭ ‬طراح‭ ‬و‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬ماشین‭ ‬بذركار‭ ‬سینی‭ ‬نشاء‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬تجهیزات‭ ‬كامل‭ ‬تولید‭ ‬نشاء‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭.‬
گذری‭ ‬بر‭ ‬كاشت‭ ‬سنتی‭ ‬نشا‭:‬
از‭ ‬قدیم‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬روش‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬كاشت‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شد،‭ ‬كاشت‭ ‬نشاء‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬روش‭ ‬سنتی‭ ‬آن‭ ‬كاشت‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬خزانه‌هایی‭ ‬كه‭ ‬عمدتاً‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬مزارع‭ ‬در‭ ‬زمینی‭ ‬با‭ ‬مساحت‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬متراكم‭ ‬زیر‭ ‬پلاستیك،‭ ‬حدود‭ ‬40‭ ‬الی60‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬ازمرحله‭ ‬انتقال‭ ‬به‭ ‬مزرعه‭ ‬كاشت‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬دمای‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬متعادل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬سرمای‭ ‬شبانه‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌رود‭ ‬نشاها‭ ‬آماده‌ی‭ ‬كاشت‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬اصلی‭ ‬می‌شوند‭.‬
تولید‭ ‬نشاء‭ ‬یعنی‭ ‬كاشت‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬زمین‭ ‬اصلی‭ -‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬منطقه‭- ‬كه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬برگی‭ ‬شدن،‭ ‬گیاه‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬است‭. ‬امروزه‭ ‬اكثر‭ ‬گیاهان‭ ‬خصوصاً‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬سیفی‭ ‬جات‭ ‬با‭ ‬نشاء‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬است‭.‬
روش‭ ‬صنعتی‭ ‬كاشت‭ ‬نشاء‭:‬
بذر‌ها‭ ‬در‭ ‬سینی‌های‭ ‬نشاء‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬حفره‌های‭ ‬جدا‭ ‬در‭ ‬بستری‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬طبیعی‭ ‬یا‭ ‬مصنوعی‭ ‬سبك‭ ‬كاشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬كنترل‭ ‬شده‭ ‬گلخانه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬نشا‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬طی‭ ‬مراحل‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬اصلی‭ ‬هستند‭. ‬تمام‭ ‬این‭ ‬مراحل‭ ‬به‌صورت‭ ‬مكانیزه‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭. ‬اكثر‭ ‬گیاهان‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬هستند‭.‬ در‭ ‬مسیر‭ ‬توسعه‭ ‬نشاء‭ ‬صنعتی،‭ ‬افراد‭ ‬زیادی‭ ‬تلاش‭ ‬كردند‭ ‬اما‭ ‬نقش‭ ‬بعضی‌ها‭ ‬پرنگ‌تر‭ ‬از‭ ‬مابقی‭ ‬افراد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬امیدوارم‭ ‬روزی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬تقدیر‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آید‭. ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬تلاشگران‭ ‬هسته‭ ‬اصلی‭ ‬تولید‭ ‬نشاء‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬بوشهر‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬كاشت‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬تشكیل‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬كه‭ ‬نشاء‭ ‬مراحل‭ ‬توسعه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬تقریبا‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬نشاء‭ ‬صنعتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬فواصل‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬خریداری‭ ‬و‭ ‬كاشت‭ ‬می‌كنند‭. ‬ با‭ ‬این‭ ‬مقدمه‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬نیاز‭ ‬توسعه‭ ‬نشاء‭ ‬صنعتی‌،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬كاشت‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬
ساخت‭ ‬بذر‭ ‬كار‭ ‬صنعتی‭ ‬چه‭ ‬طور‭ ‬به‭ ‬ذهنتان‭ ‬خطور‭ ‬كرد؟‭ ‬
در‭ ‬سال‭ ‬1389‭ ‬در‭ ‬بازدیدی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‭ ‬هفته‭ ‬پژوهشی‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬استان‭ ‬كرمانشاه‭ ‬داشتم‭ ‬متوجه‭ ‬یكی‭ ‬ازغرفه‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پارك‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬كرمانشاه‭ ‬شدم‭ ‬كه‭ ‬سینی‭ ‬نشاء‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگی‭ ‬از‭ ‬بوشهر‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬درحال‭ ‬نمایش‭ ‬و‭ ‬تبلیغات‭ ‬به‌منظور‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬كرمانشاه‭ ‬بودند‭. ‬
مدیر‭ ‬شركت‭ ‬مذكور‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬عمده‌ترین‭ ‬مشكلات‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تجهیزات‭ ‬برای‭ ‬كاشت‭ ‬بذر‭ ‬داخل‭ ‬سینی‭ ‬نشاء‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اروپا‭ ‬به‌خصوص‭ ‬ایتالیا‭ ‬با‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بالا‭ ‬وارد‭ ‬می‌شوند‭.‬
در‭ ‬سال‭ ‬1386‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬علاقه‌ای‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طراحی‭ ‬ماشین‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬درگیر‭ ‬كار‭ ‬كشاورزی‭ ‬بودم‭ ‬طراحی‭ ‬یك‭ ‬نمونه‭ ‬موزع‭ ‬بذر‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دادم‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬داشتم‭ ‬این‭ ‬موزع‭ ‬استوانه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بذر‭ ‬كارهای‭ ‬مزرعه‌ای‭ ‬كه‭ ‬دقیق‭ ‬كار‭ ‬بودند‭ ‬استفاده‭ ‬كنم‭. ‬
سال‭ ‬1388‭ ‬با‭ ‬سختی‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬مالی‭ ‬نمونه‭ ‬آزمایشی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ساخته‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬دقت‭ ‬استوانه‭ ‬بذر‭ ‬گیر،‭ ‬عملكرد‭ ‬مناسبی‭ ‬نداشت‭. ‬
این‭ ‬تجربه‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬بیشتر‭ ‬واداشت‭ ‬كه‭ ‬همان‭ ‬موقع‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬قول‭ ‬ساخت‭ ‬نمونه‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬را‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬بلافاصله‭ ‬تیمی‭ ‬برای‭ ‬همكاری‭ ‬تشكیل‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬یك‭ ‬نمونه‭ ‬آزمایشی‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬واسطه‭ ‬از‭ ‬پارك‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬كرمانشاه‭ ‬پذیرش‭ ‬گرفتم‭.‬
چند‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬نمونه‭ ‬نیمه‭ ‬صنعتی‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬در‭ ‬كرمانشاه‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬1390‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬دستگاه‭ ‬بذر‭ ‬كار‭ ‬گلدانی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع‭ ‬كردم‭.‬
چه‭ ‬انگیزه‌ای‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهید؟
از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا‭ ‬مسیر‭ ‬كار‭ ‬درست‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬پرداختم‭ ‬كه‭ ‬همین‭ ‬فكر‭ ‬سرآغاز‭ ‬تلاش‌ها‭ ‬و‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬بذركار‭ ‬سینی‭ ‬نشاء‭ ‬بودم‭.‬
بذر‭ ‬كار‭ ‬توسط‭ ‬جهاد‭ ‬دانشگاهی‭ ‬درتهران‭ ‬طی‭ ‬مراسم‭ ‬رسمی‭ ‬رونمایی‭ ‬و‭ ‬برگزیده‭ ‬جشنواره‭ ‬علم‭ ‬تا‭ ‬عمل‭ ‬شد‭. ‬با‭ ‬پشت‭ ‬كار‭ ‬پرسنل‭ ‬شركت،‭ ‬همراهی‭ ‬تولید‭ ‬كننده‌های‭ ‬نشاء‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‌های‭ ‬صادقانه‭ ‬آنها‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬پس‭ ‬از7‭ ‬سال‭ ‬محصولات‭ ‬مختلف‭ ‬شامل‭: ‬3مدل‭ ‬پركن‭ ‬سینی‭ ‬نشا‌،‭ ‬3مدل‭ ‬بذر‭ ‬كار‭ ‬سینی‭ ‬نشاء‭ ‬اتومات‌،‭ ‬پوشش‌دهنده‭ ‬روی‭ ‬بذر،‭ ‬تونل‭ ‬آبیاری‭ ‬نشا‌،‭ ‬بوم‭ ‬آبیاری‭ ‬با‭ ‬طراحی‭ ‬انحصاری‌،‭ ‬انواع‭ ‬سینی‭ ‬نشا‌،‭ ‬پیوندزن‭ ‬نشا‌،‭ ‬بذر‭ ‬كار‭ ‬دستی‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬اتومات‌،‭ ‬كارنده‭ ‬نشاء‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬مدل‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬مالچ‭ ‬كش‌،‭ ‬انواع‭ ‬تجهیزات‭ ‬انتقال‭ ‬نشا‌،‭ ‬سیستم‭ ‬اتوماسیون‭ ‬نشاء‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬گلخانه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬است‭.‬
شركت‭ ‬فن‌آوران‭ ‬كاشت‭ ‬زاگرس‭ ‬چه‭ ‬خدماتی‭ ‬به‭ ‬تولیدكننده‌های‭ ‬نشای‭ ‬كشور‭ ‬داشته‭ ‬است؟‭ ‬
این‭ ‬شركت‭ ‬با‭ ‬پرسنل‭ ‬مجرب‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬خود‭ ‬تاكنون‭ ‬خدمات‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬كننده‌های‭ ‬نشاء‭ ‬كشور‭ ‬عرضه‭ ‬كرده‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90%‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬تولید‭ ‬نشاء‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬مجهز‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬ البته‭ ‬تولیدات‭ ‬دیگر‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سفارش‭ ‬مشتریان‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دستگاه‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬بذرگیر‭ ‬برای‭ ‬جداسازی‭ ‬بذر‭ ‬انواع‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬سیفی‭ ‬و‭ ‬سورتینگ‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
كلام‭ ‬پایانی‭...‬
امروزه‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬نشاء‭ ‬وابسته‭ ‬است‭.‬ توسعه‭ ‬نشاء‭ ‬هنوز‭ ‬نیازمند‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬وظیفه‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬برعهده‭ ‬دارد؛‭ ‬كه‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬همت‭ ‬بیشتری‭ ‬كند‭.‬
ما‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬فن‌آوران‭ ‬كاشت‭ ‬زاگرس‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬هستیم‭ ‬كه‭ ‬گره‭ ‬نهایی‭ ‬نشاء‭ ‬كه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬كاشت‭ ‬نشاء‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬توسعه‭ ‬نشاء‭ ‬را‭ ‬هموارتر‭ ‬سازیم‭.‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow