سم
واردات‭ ‬سموم‭ ‬مشابه‭ ‬تولید‭ ‬داخل

خطر‭ ‬بی‌كاری‭ ‬برای‭ ‬هزاران‭ ‬كارگر‭ ‬كارخانجات‭ ‬تولید‭ ‬سموم‭ ‬
واردات‭ ‬سموم‭ ‬مشابه‭ ‬تولید‭ ‬داخل

دكتر‭ ‬عسگری‭ ‬با‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬شركت‌های‭ ‬تولیدی،‭ ‬آیندة‭ ‬روشنی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬خود‭ ‬تصویر‭ ‬می‌كند‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مدیرعامل‭ ‬و‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬شركت‭ ‬ملی‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز،‭ ‬نقش‭ ‬مؤثری‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬باكیفیت‭ ‬كشاورزی‭ ‬دارد‭. ‬ این‭ ‬شركت‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬تكنیكال‭ ‬توانسته‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬برخی‭ ‬مواد‭ ‬تكنیكال‭ ‬مانند؛‭ ‬اكسی‌كلرمس،‭ ‬اتیون‭ ‬و‭ ‬مالاتیون‭ ‬بی‌نیاز‭ ‬كند‭. ‬اما‭ ‬نبود‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬مواد‭ ‬تكنیكال‭ ‬و‭ ‬لابی‭ ‬قوی‭ ‬واردكنندگان‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬دلالان‭ ‬و‭ ‬واسطه‌ها‭ ‬موجب‭ ‬دلسردی‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬علمی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬می‌رود‭ ‬تا‭ ‬همین‭ ‬دو،‭ ‬سه‭ ‬ماده‭ ‬تكنیكال‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬فراموشی‭ ‬سپرده‭ ‬شود‭.‬
ماهنامه‭ ‬سراسری‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬واردكنندگان‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ -‬حتی‭ ‬سمومی‭ ‬كه‭ ‬مشابه‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭- ‬از‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬واردكننده‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬500‭ ‬یا‭ ‬600‭ ‬واردكننده‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬در‭ ‬قیاس‭ ‬با‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬كه‭ ‬صرفاً‭ ‬مواد‭ ‬تكنیكال‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬وارد‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬ارز‭ ‬آزاد‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌كنند،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬گزارش‭ ‬زیر‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬چندین‭ ‬دهه‭ ‬سابقه‭ ‬فرمولاسیون،‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬تكنیكال‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬مصاحبه‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬
دكتر‭ ‬محسن‭ ‬عسگری،‭ ‬دانش‌آموخته‭ ‬مهندسی‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬MBA‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬صنعتی‌شریف‭ ‬و‭ ‬دارنده‭ ‬دكترای‭ ‬مدیریت‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬علامه‌طباطبایی،‭ ‬عضو‭ ‬بنیاد‭ ‬ملی‭ ‬نخبگان‭ ‬است‭. ‬مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬جدید‭ ‬ارزی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده،‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تخصیص‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬مؤثره‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬آماده‭ -‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مصوبه‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬تكنیكال‭ ‬اختصاص‭ ‬یابد‭- ‬متأسفانه‭ ‬واردكنندگان‭ ‬سهمیه‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬دریافت‭ ‬و‭ ‬بنیان‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬متزلزل‭ ‬می‌كنند‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬تولیدكننده،‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬كمكی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬آزاد‭ ‬خریداری‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬كالا‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬دولتی‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬“شیمی‭ ‬كشاورز”‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬بالا‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كنند‭ ‬قدرت‭ ‬رقابت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شركت‌های‭ ‬اروپایی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌دهند‭. ‬
مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬امكان‭ ‬سنتز‭ ‬ماده‭ ‬مؤثره‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬خط‭ ‬مواد‭ ‬پایه‭ ‬معدنی‭ -‬سم‭ ‬اكسی‌كلر‭ ‬مس‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهمترین‭ ‬ماده‭ ‬مؤثره‭ ‬سنتز‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬روش‭- ‬و‭ ‬سنتز‭ ‬مواد‭ ‬پایه‭ ‬آلی‭ -‬همچون‭ ‬سنتز‭ ‬ماده‭ ‬اتیون،‭ ‬مالاتیون،‭ ‬فینتراتیون‭ ‬و‭ ...- ‬را‭ ‬داریم‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مسائل‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬آماده،‭ ‬مصرف‭ ‬سموم‭ ‬چینی‭ ‬توجیه‌پذیرتر‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬داخلی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خلاف‭ ‬نظریه‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كالای‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬ذكر‭ ‬مثالی‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬تكنیكال‭ ‬سم‭ ‬اكسی‌كلر‭ ‬مس،‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬ماده‭ ‬اولیه،‭ ‬مس‭ ‬است؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬این‭ ‬سم‭ ‬باید‭ ‬مس‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬آزاد‭ ‬خریداری‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬همین‭ ‬مس‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آزاد‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬هند‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬سم‭ ‬تكنیكال‭ ‬كاپراكسی‭ ‬با‭ ‬ناخالصی‭ ‬بیشتر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سم‭ ‬تولیدی‭ ‬داخل‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬سم،‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬دلالان‭ ‬و‭ ‬واردكنندگان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬می‌گیرد؛‭ ‬این‭ ‬عملاً‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬اعطای‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬هند‭ ‬است‭. ‬ مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬تشریح‭ ‬قوانین‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬كشاورزی‭ ‬افزود‭: ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،‭ ‬خلوص‭ ‬پایه‭ ‬ماده‭ ‬مؤثره‭ ‬قابل‌قبول‭ ‬سم‭ ‬تكنیكال‭ ‬95‭ ‬تا‭ ‬98‭ ‬درصد‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬فاصله‭ ‬قیمتی‭ ‬این‭ ‬سموم‭ ‬با‭ ‬سموم‌تكنیكال‭ ‬90‭ ‬درصدی،‭ ‬گاهی‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬تغییر‭ ‬می‌كند،‭ ‬مقدار‭ ‬ناخالصی‌های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬سم‭ ‬آماده،‭ ‬معمولاً‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬نمی‌شود‭.‬
واردات‭ ‬سموم‭ ‬مشابه‭ ‬تولید‭ ‬داخلی
مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رفتار،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬سم‭ ‬اكسی‌كلر‭ ‬مس‭ ‬در‭ ‬شركت‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬شركت‭ ‬دیگر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬كشور‭ ‬است‭ -‬500‭ ‬تن‭ ‬نیاز‭ ‬سالیانه‭ ‬كشور‭- ‬و‭ ‬مزیت‭ ‬نسبی‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬حال‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬چنین‭ ‬سمی‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬واردات‭ ‬شود،‭ ‬تا‭ ‬امكان‭ ‬رقابت‭ ‬پذیری‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬بگیرد؟‭!‬ وی‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬توانایی‌های‭ ‬شركت‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬شركت‭ ‬ما‭ ‬قابلیت‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬سم‭ ‬اكسی‌كلر‭ ‬مس‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬مسائل‭ ‬ارزی‭ ‬امكان‭ ‬رقابتمان‭ ‬با‭ ‬سموم‭ ‬وارداتی‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬ضعیف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بنیان‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتاده‭ ‬است‭.‬ مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬حتی‭ ‬كاپراكسی‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬با‭ ‬تولیدات‭ ‬هندی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كیفیت،‭ ‬اثربخشی‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬رقابت‭ ‬می‌كند‭ ‬اما‭ ‬جالب‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ماده‭ ‬اولیه‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬نیز‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭. ‬آیا‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كالای‭ ‬داخلی؟‭!‬
راه‌كاری‭ ‬برای‭ ‬متعادل‭ ‬شدن‭ ‬
وی‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬پیشنهادی‭ ‬به‌منظور‭ ‬متعادل‭ ‬شدن‭ ‬شرایط‭ ‬رقابت‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬یا‭ ‬مس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬عرضه‭ ‬كنند‭ ‬یا‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آزاد‭ ‬محاسبه‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬خواسته‭ ‬عملیاتی‭ ‬شود‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬كاهش‭ ‬قیمت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬وارداتی‭ ‬و‭ ‬كیفیت‭ ‬بیشتر،‭ ‬قابلیت‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬محصولاتمان‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬خواهیم‭ ‬كرد‭.‬
خطر‭ ‬بی‌كاری‭ ‬برای‭ ‬هزاران‭ ‬كارگر‭ ‬كارخانجات‭ ‬سموم
مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬میزان‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬كه‭ ‬سالیانه‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬سم‭ ‬تكنیكال‭ ‬كاپراكسی‭ ‬هزینه‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬نزدیك‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬15‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬كم‌توجهی‭ ‬به‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬می‌تواند‭ ‬حدود‭ ‬بیست‭ ‬هزار‭ ‬نفری‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كنند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خطر‭ ‬بی‌كاری‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬كما‭ ‬اینكه‭ ‬برای‭ ‬سنتز‭ ‬ماده‭ ‬اولیه‭ ‬هر‭ ‬500‭ ‬تن‭ ‬سم،‭ ‬حدود‭ ‬9‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬روز‭ ‬كارگر‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬فرمولاسیون‭ ‬هر‭ ‬1500‭ ‬تن‭ ‬سم،‭ ‬حدود‭ ‬11‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬روز‭ ‬كارگر‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كنند‭.‬
بدون‭ ‬استفاده‭ ‬گذاشتن‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتادن‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی
مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬درباره‭ ‬اثرات‭ ‬منفی‭ ‬كم‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬سموم‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬زنجیره‌ای‭ ‬از‭ ‬تولیدكنندگان،‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تدارك‌كنندگان‭ ‬سموم‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬باكیفیت‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتادن‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬كشور‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬چند‭ ‬ده‭ ‬میلیون‭ ‬دلاری‭ ‬در‭ ‬شركت‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمار‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬سم‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬ظرفیت‭ ‬نیاز‭ ‬كل‭ ‬كشور‭ ‬است؛‭ ‬حال‭ ‬نه‭ ‬اجازه‭ ‬صادرات‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬اینكه‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬رقابت‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭.‬ مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬مخالف‭ ‬واردات‭ ‬نیست،‭ ‬افزود‭: ‬گاهی‭ ‬محصولی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نوآورانه‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول،‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬سموم‭ ‬مشابه‭ ‬خود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬واردات‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید،‭ ‬امری‭ ‬عادی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬سموم‭ ‬عمومی‭ ‬پر‭ ‬مصرف‭ ‬كه‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬محل‭ ‬مناقشات‭ ‬ما‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سموم‭ ‬نباید‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬تخصیص‭ ‬یابد‭.‬
وی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬قیمت‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬سم‭ ‬وارداتی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬با‭ ‬تخصیص‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬نصف‭ ‬كاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینجاست‭ ‬كه‭ ‬تولیدكننده‭ ‬داخلی‭ ‬هرچقدر‭ ‬هم‭ ‬تلاش‭ ‬كند‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ -‬واردات‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭- ‬رقابت‭ ‬كند‭.‬
معادله‭ ‬پرمجهول‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭!‬
مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬به‭ ‬یكی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬تفاوت‌های‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬واردكنندگان‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬كارخانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬سموم‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬فصولی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬پر‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فصولی‭ ‬كم‭ ‬كار‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬تولیدكننده‭ ‬مجبور‭ ‬است‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬فصول‭ ‬كم‭ ‬كار‭ ‬نیز‭ ‬حقوق‭ ‬كارگران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقبل‭ ‬كند؛‭ ‬موضوعی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬كجای‭ ‬معادلات‭ ‬واردكنندگان‭ ‬نیست‭.‬ وی‭ ‬ادامه‭ ‬فعالیت‭ ‬با‭ ‬روند‭ ‬فعلی‭ ‬را‭ ‬مشكل‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ادامه‭ ‬داشتن‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬مجبوریم‭ ‬به‭ ‬خیل‭ ‬واردكنندگان‭ ‬بپیوندیم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬مزیت‌های‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌دهیم‭.‬ مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬تاكید‭ ‬بر‭ ‬نبود‭ ‬انحصار‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬معادله‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬عادلانه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬انحصار‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬قشر‭ ‬واردكننده‭ ‬و‭ ‬تولیدكننده‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬وظیفه‭ ‬ذاتی‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬كالای‭ ‬داخلی‭ ‬است‭ ‬عمل‭ ‬نماید‭. ‬
واردات‭ ‬دانش‭ ‬آری،‭ ‬واردات‭ ‬سم‭ ‬نه‭!‬
وی‭ ‬خطوط‭ ‬تولیدی‭ ‬فرمولاسیون‭ ‬شركت‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬را‭ ‬ساخت‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬انحصاری‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬خط‭ ‬سنتز‭ ‬تكنیكال‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬"یوروپین‭ ‬گرید"‭ ‬با‭ ‬بهترین‭ ‬كیفیت‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬سطح‭ ‬اروپا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬شرایط‭ ‬ارزی‭ ‬این‭ ‬امكان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬گرفته‭ ‬كه‭ ‬بتوانیم‭ ‬باكیفیت‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬اروپا‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬حتی‭ ‬هندی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬ مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬ما‭ ‬همیشه‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬تلاش‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬افزایش‭ ‬كیفیت‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬قیمت‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬تنها‭ ‬شركتی‭ ‬هستیم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬واردات‭ ‬نبوده‭ ‬است‭.‬
پیشكسوتی‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز
وی‭ ‬مدیران‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬تولیدكننده‭ ‬سموم‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬كارمندان‭ ‬پیشین‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬شركت‭ ‬ما‭ ‬واردكننده‭ ‬تكنولوژی‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سموم‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬ مدیرعامل‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬90‭ ‬نوع‭ ‬كالای‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬گفت‭: ‬سبد‭ ‬محصولات‭ ‬شركت‭ ‬شامل‭ ‬علفكش‌ها،‭ ‬قارچكش‌ها،‭ ‬آفتكش‌ها،‭ ‬محصولات‭ ‬دامی،‭ ‬محصولات‭ ‬خانگی‭ ‬و‭ ‬كود‭ ‬می‌شود‭.‬
بهای‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬اما‭...‬
مهندس‭ ‬سیدرضا‭ ‬نقی‌نسب،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬شركت‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز،‭ ‬سپس‭ ‬با‭ ‬توضیح‭ ‬درخصوص‭ ‬قابل‭ ‬محاسبه‭ ‬نبودن‭ ‬خلوص‭ ‬ماده‭ ‬مؤثره‭ ‬در‭ ‬سم‭ ‬آماده‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬سم‭ ‬تكنیكالی‭ ‬چند‭ ‬مرحله‭ ‬خالص‌سازی‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬می‌كند،‭ ‬سمی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬خلوص‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬رساندن‭ ‬خلوص‭ ‬تا‭ ‬97‭ ‬درصد‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬با‭ ‬سم‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬خلوص‭ ‬نیز‭ ‬می‌توان‭ ‬فرموله‭ ‬و‭ ‬اثرگذاری‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬ناخالصی‌های‭ ‬آن‭ ‬اثرات‭ ‬تخریب‭ ‬پذیر‭ ‬بر‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬خواهد‭ ‬گذاشت،‭ ‬چیزی‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬ قائم‌مقام‭ ‬شركت‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬افزود‭: ‬شركت‌های‭ ‬چینی‭ ‬خواهان‭ ‬سموم‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬خلوص‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬نداشتن‭ ‬مشكلات‭ ‬محیط‭ ‬زیستی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نصف‭ ‬قیمت‭ ‬نیز‭ ‬خریداری‭ ‬می‌كنند‭.‬ نقینسب‭ ‬صنعت‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬دارو‭ ‬را‭ ‬شبیه‭ ‬هم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬واردات‭ ‬دارو‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬محدود‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬درباره‭ ‬سموم‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬بطری‭ ‬نگهداری‭ ‬سم‭ ‬وارداتی‭ ‬به‌خاطر‭ ‬مسائل‭ ‬ارزی‭ ‬ارزان‌تر‭ ‬از‭ ‬بطری‭ ‬ساخت‭ ‬داخل‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭.‬
از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬بازارهای‭ ‬صادراتی
وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬تصمیم‌های‭ ‬بدون‭ ‬برنامه‭ ‬دولت‭ ‬درخصوص‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬سم‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬برخی‭ ‬از‭ ‬صادركنندگان‭ ‬سم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬اذعان‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬خسارت‭ ‬چند‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ ‬دیده‌اند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬بازارهایی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬هزینه‌های‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬ایجاد‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهند‭.‬ قائم‌مقام‭ ‬شركت‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬سموم‭ ‬تقلبی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬درجه‭ ‬اول‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬بایر‭ ‬در‭ ‬پاكستان‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬قاچاق‭ ‬می‌شود‭.‬ نقی‭ ‬نسب‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬قیمت‭ ‬بطری‌های‭ ‬سموم‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬قیمت‭ ‬بطری‌های‭ ‬كوئكس،‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬1600‭ ‬تومان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬دو‭ ‬برابری‭ ‬حدود‭ ‬3200‭ ‬تومان‭ ‬خریداری‭ ‬می‌كنیم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بطری‌های‭ ‬آلومینیومی‭ ‬طی‭ ‬یك‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬2500‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬علف‭ ‬كش‭ ‬هندی‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬تخصیص‭ ‬می‌دهد‭ ‬اما‭ ‬همین‭ ‬سم‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬همچون‭ ‬عراق‭ ‬قاچاق‭ ‬می‌شود‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬بر‭ ‬طبل‭ ‬انبار‭ ‬كردن‭ ‬سم‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬یا‭ ‬تأمین‭ ‬سم‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬كوبیده‭ ‬می‌شود‭. ‬
فرصت‌سوزی‭ ‬و‭ ‬رانت‭ ‬برای‭ ‬واردكنندگان
قائم‌مقام‭ ‬شركت‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬به‭ ‬عواقب‭ ‬كم‌توجهی‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬واردات‭ ‬بیهوده‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬مشابه‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬آن‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬نابود‭ ‬شدن‭ ‬زیرساخت‌ها،‭ ‬ورشكسته‭ ‬شدن‭ ‬شركت‌های‭ ‬داخلی،‭ ‬بیكار‭ ‬شدن‭ ‬كارگران‭ ‬و‭ ‬هدر‭ ‬رفتن‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ملی‭ ‬بینجامد‭.‬ نقی‌نسب‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬سموم‭ ‬معدنی،‭ ‬بزرگان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬تلاش‭ ‬زیادی‭ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬دانش‭ ‬ساخت‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬سموم‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬بومی‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬كسی‭ ‬سراغ‭ ‬اینگونه‭ ‬دانش‌ها‭ ‬نمی‌رود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬نیز‭ ‬خط‭ ‬سنتز‭ ‬كه‭ ‬سال‭ ‬72‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌ای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬شركت‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز‭ ‬تهیه‭ ‬شد‭.‬ در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬بخاطر‭ ‬نبود‭ ‬توجیه‭ ‬اقتصادی‭ ‬بدون‭ ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬مدرن‭ ‬اروپایی‭ -‬آلمانی‭- ‬آن‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مستهلك‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬توجه‭ ‬می‌توانست‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬سم‭ ‬بی‌نیاز‭ ‬كند‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow