نساجی
آمادگی‭ ‬فرهنگ بین‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬كشاورز

آمادگی‭ ‬فرهنگ بین‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬كشاورز وجود‭ ‬دارد‭!‬

مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان‭ *‬

تلاش‭ ‬نشریه‭ ‬از‭ ‬انعكاس‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اثرات‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬متعدد‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬هم‌اندیشی‭ ‬برسند‭.‬
چندین‭ ‬شماره‭ ‬قبل‭ ‬وقتی‭ ‬شروع‭ ‬كردیم‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬سوال‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی،‭ ‬عده‌ای‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬"چپ‭ ‬چپ"‭ ‬نگاه‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬نشریه‭ ‬"دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت"‭ ‬چه‭ ‬ربطی‭ ‬به‭ ‬نساجی‭ ‬دارد؟‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬بیشترین‭ ‬دغدغه،‭ ‬به‭ ‬اذعان‭ ‬فعالان‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی،‭ ‬تهیه‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ -‬الیاف‭ ‬گیاهی،‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ...- ‬است‭.‬
براساس‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬دی‭ ‬این‭ ‬نشریه،‭ ‬از‭ ‬طرف‌های‭ ‬مسئول‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬پنبه،‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬انجمن‭ ‬نساجی‭ ‬در‭ ‬اقدامی‭ ‬تحسین‭ ‬برانگیز‭ ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬ابراهیم‭ ‬هزارجریبی،‭ ‬مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬صنعتی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی،‭ ‬دعوت‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬نساجی،‭ ‬سوال‌ها‭ ‬و‭ ‬ایده‌ها‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬گذاشته‭ ‬شود‭.‬
خودكفایی‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬قابل‭ ‬تحقق‭ ‬است‭!‬
مهندس‭ ‬هزارجریبی‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬جلسه‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬سندیكای‭ ‬نساجی‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬توضیحاتی‭ ‬درباره‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‌گرفته‭ ‬درخصوص‭ ‬پنبه‭ ‬گفت‭: ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬محصولات‭ ‬عمده‭ ‬غذایی‭-‬گندم،‭ ‬شكر‭ ‬و‭ ‬روغن‭- ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬یا‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬می‌كند‭. ‬پنبه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تحقق‭ ‬خوداتكایی‭ ‬جزو‭ ‬تقسیماتی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬وزارتخانه‭ ‬می‌باشد‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬گندم،‭ ‬شكر‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬برای‭ ‬پنبه‭ ‬نیز‭ ‬مجری‭ ‬خاص‭ ‬درنظرگرفته‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬یكسری‭ ‬حمایت‌های‭ ‬كلی‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬یارانه‌های‭ ‬انتقال‭ ‬آب،‭ ‬كود،‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬اتفاق‭ ‬اخیر‭ ‬به‌واسطه‭ ‬نرخ‭ ‬واقعی‭ ‬ارز‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬تمایل‭ ‬كشاورزان‭ ‬برای‭ ‬كشت‭ ‬پنبه،‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬زراعت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬یارانه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كنند،‭ ‬شد‭.‬
مدیر‭ ‬كل‭ ‬دفتر‭ ‬پنبه‭ ‬با‭ ‬تاكید‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬حق‭ ‬انتخاب‭ ‬برای‭ ‬كشت‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬كشاورزان‭ ‬است‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬وظیفه‭ ‬ما‭ ‬بهبود‭ ‬بخشیدن‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬برای‭ ‬ترغیب‭ ‬بیشتر‭ ‬كشاورزان‭ ‬می‌باشد‭. ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬ترغیب‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬بذور‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬غیرتراریخته‭ ‬از‭ ‬كشورهای‭ ‬یونان‭ ‬و‭ ‬تركیه‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬بذور‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود؛‭ ‬زیرا‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬علاقه‌مندیم‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬تامین‭ ‬كنیم‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬می‌دانستیم‭ ‬كه‭ ‬پنبه‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬نیازها‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬نمی‌كند‭ ‬و‭ ‬سخت‌گیری‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬برخی‭ ‬كشورها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ازبكستان‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬رساندیم‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬قانون،‭ ‬شرایط‭ ‬قرنطینه‌ای‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دادیم‭. ‬
هزارجریبی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬مسئله‭ ‬دیگر‭ ‬برداشت‭ ‬مكانیزه‭ ‬پنبه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬واردكردن‭ ‬10‭ ‬كمباین‭ ‬با‭ ‬یارانه‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سهولت‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت،‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نیز‭ ‬موجب‭ ‬حذف‭ ‬كیسه‌ها‭ ‬و‭ ‬نخ‌ها‭ ‬می‌شود‭. ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬آموزشی‭ ‬به‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬اقدام‭ ‬دیگریست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬شروع‭ ‬كردیم‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬با‭ ‬خرید‭ ‬بذر‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬خرید‭ ‬كمباین‭ ‬سبب‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬می‌شوند‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬نساجی‌ها‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬كشت‭ ‬قراردادی‭ ‬با‭ ‬كشاورزان‭ ‬موجب‭ ‬جلو‭ ‬افتادن‭ ‬كار‭ ‬شدند‭.‬
وی‭ ‬عمده‭ ‬برنامه‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬همچون‭ ‬مغان‭ ‬كشت‭ ‬محصولاتی‭ ‬مثل‭ ‬سیر‭ ‬و‭ ‬بادام‭ ‬زمینی‭ ‬بسیار‭ ‬طرفدار‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‌ها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬رقبای‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬یاد‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬نیز‭ ‬كشت‭ ‬برنج،‭ ‬بسیار‭ ‬برای‭ ‬كشاورزان‭ ‬سود‭ ‬دارد‭. ‬البته‭ ‬به‌منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ -‬حدود‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭-‬،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تجربه‭ ‬كشاورزان‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬پنبه،‭ ‬معضل‭ ‬آب‭ ‬كمرنگ‌تر‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬دیگر‭ ‬است‭. ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬دوبرابر‭ ‬مقدار‭ ‬فعلی‭ ‬برسد‭.‬
مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬پنبه‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬درباره‭ ‬معضل‭ ‬واردات‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬مدیر‭ ‬كل‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬پوشاك‭ ‬وزارت‭ ‬صمت‭ ‬به‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬بنشینیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسات‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬احتمال‭ ‬به‭ ‬مشكل‭ ‬خوردن‭ ‬واردات‭ ‬پنبه‭ ‬می‌رود‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬با‭ ‬سازوكارهایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬كشت‭ ‬قراردادی‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬ترغیب‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬كنیم،‭ ‬كه‭ ‬اتفاق‭ ‬خاصی‭ ‬پیش‭ ‬نیامد‭.‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬پرسش‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬و‭ ‬پیشنهادهایی‭ ‬بین‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬پنبه‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬می‌شود‭:‬
امكان‭ ‬تولید‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭!‬
مهندس‭ ‬محمدجعفر‭ ‬شهلایی‌نژاد،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬شركت‭ ‬جوراب‭ ‬آرین‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬ایران،‭ ‬پنج‭ ‬سوال‭ ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬هزارجریبی‭ ‬پرسید‭:‬
•‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬یك‭ ‬كیلو‭ ‬پنبه‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬آب‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود؟
•‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬استقرار‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬در‭ ‬ازبكستان‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬پنبه‌ای‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬كشوری‭ ‬صادر‭ ‬نكند،‭ ‬سازوكار‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬جایگزینی‭ ‬پنبه‭ ‬وارداتی‭ ‬از‭ ‬ازبكستان‭ ‬چیست؟
•‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬ازجمله‭ ‬كود،‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬قیمتی‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬پنبه‌كار‭ ‬عرضه‭ ‬می‌كنند؟‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬پنبه‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬غیردولتی‭ ‬محاسبه‭ ‬می‌شود؟
•‭ ‬كیفیت‭ ‬پنبه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬چگونه‭ ‬است؟
•‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬كشت‌های‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬روی‭ ‬پنبه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬نمی‌شود؟
مهندس‭ ‬شهلایی‌نژاد‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬دو‭ ‬پیشنهاد‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭ ‬كه؛
‭- ‬تركیه‭ ‬با‭ ‬جمعیتی‭ ‬مشابه‭ ‬ایران،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬حدود‭ ‬450‭-‬550‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬پنبه،‭ ‬همین‭ ‬میزان‭ ‬نیز‭ ‬واردات‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭. ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬شرایط‭ ‬امروز‭ ‬ارز‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬است،‭ ‬پس‭ ‬توقع‭ ‬می‌رود‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬با‭ ‬جهشی‭ ‬همراه‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬دست‭ ‬یابیم‭.‬
‭- ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬پنبه‭ ‬براساس‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬است؛‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬پنبه،‭ ‬تعداد‭ ‬دوك‌های‭ ‬ریسندگی‭ ‬نیز‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬می‌توان‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬خودكفایی،‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬نیز‭ ‬انجام‭ ‬داد‭.‬
مهندس‭ ‬هزار‭ ‬جریبی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬گفت‭:‬
•‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬هكتار‭ ‬زمین‭ ‬حدود‭ ‬11‭ ‬هزار‭ ‬مترمعكب‭ ‬آب‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ -‬میانگین‭ ‬كشور‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬وش‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬هكتار‭ ‬2500‭ ‬كیلو‭ ‬است‭-.‬
•‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مجری‭ ‬پنبه‭ ‬همواره‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬تامین‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬قراردادی‭ ‬تبلیغ‭ ‬می‌كنیم‭. ‬كارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬كه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬برای‭ ‬كشاورزان‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬سال‭ ‬دوم‭ ‬خودشان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬می‌كنند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬سابقه‭ ‬تاریخی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬كشاوزران‭ ‬گلستانی‭ ‬افسوس‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬می‌خورند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬یكی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬زرع‭ ‬پنبه‭ ‬سودآور‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬خودشان‭ ‬بر‭ ‬می‌گردند‭.‬
•‭ ‬بذر‭ ‬به‌طور‭ ‬كامل‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬یارانه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬كشاورزان‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬كود‭ ‬چند‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شامل‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬نیز‭ ‬به‌طور‭ ‬كامل‭ ‬آزاد‭ ‬است‭. ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬اثرگذاری‭ ‬قیمت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬روی‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ -‬در‭ ‬صورتی‭ ‬كه‭ ‬بهره‌وری‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سود‭ ‬همراه‭ ‬باشد‭- ‬قابل‭ ‬تحمل‭ ‬است،‭ ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬كشاورز‭ ‬8‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬محصول‭ ‬برداشت‭ ‬كند‭ ‬حتما‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كرده‭ ‬اما‭ ‬چنانچه‭ ‬پنبه‌كار‭ ‬دیگری‭ ‬2‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬پنبه‭ ‬برداشت‭ ‬كند‭ ‬مسلما‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مناسب‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬بالتبع‭ ‬در‭ ‬سود‭ ‬حاصله‭ ‬نیز‭ ‬تاثیر‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬وضعیت‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬رقیب‭ ‬است‭.‬
•‭ ‬طول‭ ‬الیاف‭ ‬پنبه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬ارقام‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬32‭ ‬میلی‌متر‭ ‬نیز‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬اكثر‭ ‬رقم‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كیفیت‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬بود‭. ‬درباره‭ ‬طول‭ ‬الیاف‭ ‬نیز‭ ‬نمونه‌گیری‌های‭ ‬متعددی‭ ‬انجام‭ ‬دادیم‭ ‬و‭ ‬میانگین‭ ‬طول‭ ‬آن‌ها‭ ‬حدود‭ ‬28‭ ‬میلی‌متر‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬مشكل‭ ‬اصلی‭ ‬روی‭ ‬بذر‭ ‬نیست‭ ‬بلكه‭ ‬شرایط‭ ‬رشدی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نبود‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كیفیت‭ ‬موجب‭ ‬كاهش‭ ‬كیفیت‭ ‬پنبه‭ ‬تولیدی‭ ‬می‌شود‭.‬
•‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬كشت‌های‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬شرایط‭ ‬عمومی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬كند‭. ‬البته‭ ‬دلواپسی‌هایی‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬وجود‭ ‬دارد؛‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬برای‭ ‬كشت‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬باید‭ ‬ادوات‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬ارسال‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬اتحادیه‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬هماهنگ‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬كشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬قزاقستان‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬بازدید‭ ‬كنند‭ ‬اما‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬قبول‭ ‬نمی‌كند‭. ‬

نیاز‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی
مهندس‭ ‬حسن‭ ‬نیلفروش‌زاده،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬نساجی‭ ‬قروه‭ ‬و‭ ‬دبیركل‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬سه‭ ‬سوال‭ ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬هزارجریبی‭ ‬پرسید‭:‬
•‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬اظهار‭ ‬داشتید‭ ‬كه‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پنبه‭ ‬نشان‭ ‬نداده‌اند،‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬به‌دلیل‭ ‬كمبود‭ ‬پنبه‭ ‬فریاد‭ ‬صنعت‭ ‬بالاست‭ ‬اما‭ ‬چیزی‭ ‬كه‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم،‭ ‬ضعف‭ ‬در‭ ‬پیوند‭ ‬تشكیلاتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬كارخانجات‭ ‬جدید،‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬تولید‭ ‬2500‭ ‬كیلو‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬با‭ ‬استانداردهای‭ ‬جهانی‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬فاصله‭ ‬دارد؟‭ ‬
•‭ ‬توجه‭ ‬كنید‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬پنبه‭ ‬روند‭ ‬كاهشی‭ ‬داشته‭ -‬به‭ ‬جز‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬كه‭ ‬جلوی‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭- ‬اما‭ ‬در‭ ‬محصول‭ ‬دیگری‭ ‬همچون‭ ‬گندم‭ ‬به‌دلیل‭ ‬استراتژیك‭ ‬بودن‭ ‬به‭ ‬خودكفایی‭ ‬رسیدیم‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬سیاست‌گذاری‌ها‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬پنبه‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬مهم‭ ‬صنعتی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬كالای‭ ‬درجه‭ ‬2‭ ‬نگاه‭ ‬می‌شود‭. ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬چیست؟
•‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬رسم‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نیست‭ ‬كه‭ ‬صنعت‌گر‭ ‬كشاورزی‭ ‬كند،‭ ‬صاحب‭ ‬صنعت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬می‌كند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬مبحث‭ ‬پنبه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50درصد‭ ‬از‭ ‬وقت‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬مواقع‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌دهد،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬كارخانجات‭ ‬ریسندگی‭ ‬به‭ ‬پنبه‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬كارخانجات‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬ماموریت‭ ‬خود‭ ‬موفق‭ ‬نیست؛‭ ‬پس‭ ‬گرفتاری‭ ‬كار‭ ‬كجاست‭ ‬كه‭ ‬بیشتر‭ ‬این‭ ‬نیاز‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬تامین‭ ‬شود؟
مهندس‭ ‬هزارجریبی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭:‬
•‭ ‬میانگین‭ ‬جهانی‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬حدود‭ ‬2100‭ ‬كیلو‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬كشورهایی‭ ‬هم‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬تولیدات‭ ‬بیشتری‭ ‬دارند‭. ‬اینكه‭ ‬عملكرد‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬پایین‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬سوق‭ ‬دادن‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬زمین‌های‭ ‬ضعیف‌تر‭ ‬برمی‌گردد‭ -‬انتخاب‭ ‬زمین‌های‭ ‬مرغوب‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬پرسودتر‭- ‬و‭ ‬اگر‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬اصولی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬كشاورزان‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬پتانسیل‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬8‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬67‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬واردات‭ ‬پنبه‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬برای‭ ‬مصرف‭ -‬واردات‭ ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬تولید‭- ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬پنبه‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬است‭. ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬پتانسیل‭ ‬رقم‭ ‬دیگری‭ ‬است؛‭ ‬براساس‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬خود‭ ‬اعضای‭ ‬انجمن‭ ‬نساجی‭ ‬بین‭ ‬180‭ ‬تا‭ ‬220‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ظرفیت‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬پنبه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
در‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نسبت‭ ‬داده‭ ‬شده،‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬سرعت‭ ‬كار‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬اعلام‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬كارخانه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬منتقل‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬پنبه‌ها‭ ‬را‭ ‬كیلویی‭ ‬2‭ ‬دلار‭ ‬خریدار‭ ‬است‭. ‬حتی‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬پنبه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬دوره‌ای‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬محول‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬ما‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬كردیم‭ ‬كه‭ ‬صنعت‭ ‬برای‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬هر‭ ‬محصولی‭ ‬احساس‭ ‬نیاز‭ ‬كرد،‭ ‬واردات‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬گوشه‌ای‭ ‬از‭ ‬دنیا‭ ‬پنبه‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‌تر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬بالاتر‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬واردات‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محصول‭ ‬دیگری‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌دهیم‭.‬
•‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬رها‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬امیدوار‭ ‬باشیم‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬معضلات‭ ‬ساختاری‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مسئله‭ ‬كمباین‭ ‬برداشت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مرتفع‭ ‬كردن‭ ‬این‭ ‬مشكل‭ ‬هستیم‭.‬
•‭ ‬اولویت‭ ‬برای‭ ‬وزارتخانه‭ ‬عملكرد‭ ‬بیشتر‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬ارقام‭ ‬خاصی‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬صنعت‭ ‬است،‭ ‬ما‭ ‬می‌توانیم‭ ‬به‌صورت‭ ‬كشت‭ ‬قرارداری‭ ‬این‭ ‬بذور‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬كنیم‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬خواهان‭ ‬افزایش‭ ‬كیفیت‭ ‬بذور‭ ‬داخلی‭ ‬است،‭ ‬می‌توان‭ ‬توسعه‭ ‬مكانیزه‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬كنند‭. ‬امسال‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬با‭ ‬نصب‭ ‬بنری،‭ ‬شرایط‭ ‬خرید‭ ‬وش‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬كردیم‭ ‬اما‭ ‬كارخانه‭ ‬دیگری‭ ‬بدون‭ ‬هماهنگی‭ ‬این‭ ‬وش‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬این‌طور‭ ‬نمی‌شود‭ ‬كیفیت‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭. ‬باید‭ ‬همه‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬كیفیت‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬هماهنگ‭ ‬عمل‭ ‬كنند‭.‬

همچنین، دكتر‭ ‬شاهین‭ ‬كاظمی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬الیاف‭ ‬گلریز‭ ‬قم‭ ‬و‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬نساجی‭ ‬حجاب‭ ‬شهركُرد،‭ ‬سوالی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭:‬
•‭ ‬چند‭ ‬كشاورز‭ ‬پنبه‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬كارخانه‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬زمین‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬نفر‭ ‬چقدر‭ ‬است؟‭ ‬
مهندس‭ ‬هزار‭ ‬جریبی‭ ‬در‭ ‬پاسخ،‭ ‬آماری‭ ‬ارائه‭ ‬كرد‭:‬
•‭ ‬حدود‭ ‬70‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‌كاری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬هكتار‭ ‬زمین‭ ‬كشاورزی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬پنبه‌كار‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬حدود‭ ‬70‭ ‬كارخانه‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬به‌صورت‭ ‬فصلی‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭.‬
پنبه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬یارانه‭ ‬دارد‭!‬
دكتر‭ ‬حسن‭ ‬كاردان،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬نساجی‭ ‬كویر‭ ‬سمنان،‭ ‬درین‭ ‬ریس‭ ‬و‭ ‬كویر‭ ‬جین‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬ایران،‭ ‬درخصوص‭ ‬وضعیت‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬اوضاع‭ ‬پیشنهادی‭ ‬ارائه‭ ‬كرد‭:‬
زمانی‭ ‬كه‭ ‬سرمایه‭ ‬كلان‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دولت‭ ‬بود‭ ‬اقدامی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬صورت‭ ‬نگرفت‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬صنایع‭ ‬داد‭ ‬زدند‭ ‬كه‭ ‬پنبه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬یارانه‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬پنبه‭ ‬از‭ ‬هند‭ ‬نشدیم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ازبكستان‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬برداشت‭ ‬پنبه‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرد‭ ‬تاكنون‭ ‬یك‭ ‬كیلو‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬صادر‭ ‬نكرده‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬آینده‭ ‬معضل‭ ‬پنبه،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهد؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬ازبكستان‭ ‬راحت‌تر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬نخ،‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬لباس‭ ‬آماده‭ ‬بفروشد‭ ‬چون‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬ریسندگی‭ ‬ازبكستان‭ ‬17‭ ‬درصد‭ ‬یارانه‭ ‬می‌گیرند‭ ‬تا‭ ‬پنبه‭ ‬كشورشان‭ ‬را‭ ‬مصرف‭ ‬كنند‭.‬
اكثر‭ ‬كشورهای‭ ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬پنبه‌كار‭ ‬یارانه‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬بودجه‭ ‬پایینی‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬اختصاص‭ ‬یافته‭ ‬كار‭ ‬خاصی‭ ‬نمی‌توان‭ ‬توقع‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬برای‭ ‬پنبه‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬
دولت‭ ‬به‭ ‬عناوین‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬كالاهای‭ ‬صنعتی‭ ‬دیگر‭ ‬همچون‭ ‬خودرو‭ ‬حمایت‭ ‬می‌كند‭ ‬اما‭ ‬نساجی‭ ‬حمایتی‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬نمی‌بیند‭. ‬باید‭ ‬دولت‭ ‬تلاش‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬یارانه‭ ‬بدهد‭ ‬چون‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬نساجی‭ ‬همه‭ ‬پنبه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬خریدار‭ ‬است‭.‬
مهندس‭ ‬هزار‭ ‬جریبی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬گفت‭:‬
پیش‭ ‬از‭ ‬نوسانات‭ ‬ارزی،‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬تكلیف‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬كیلویی‭ ‬200‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬مابه‌تفاوت‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬بدهیم‭. ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬كود‭ ‬به‌طور‭ ‬ویژه‭ ‬یارانه‭ ‬می‌دهیم‭ ‬اما‭ ‬محدودیت‌هایی‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬توان‭ ‬مسئولیت‭ ‬تلاش‭ ‬می‌كنم‭ ‬تا‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬سوق‭ ‬پیدا‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬همین،‭ ‬جلسات‭ ‬متعددی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬داریم‭. ‬كارخانه‌های‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬تقویت‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬پنبه‌كاران،‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬ترغیب‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬سرعت‭ ‬بیشتری‭ ‬بگیرد‭.‬
نشریات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬یاور‭ ‬صنایع
مهندس‭ ‬رضا‭ ‬حمیدی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬گروه‭ ‬فرش‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬ایران،‭ ‬حضور‭ ‬خبرنگار‭ ‬‮«‬نشریه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فال‌نیك‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬توزیع‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی،‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬"دام"‭ ‬و‭ ‬"كشاورزی"‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬ما‭ -‬الیاف‭ ‬پشمی،‭ ‬پوست،‭ ‬ابریشم‭ ‬و‭ ‬الیاف‭ ‬گیاهی‭- ‬مورد‭ ‬مصرف‭ ‬است؛‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد‭. ‬سپس‭ ‬مهندس‭ ‬حمیدی‭ ‬دو‭ ‬سوال‭ ‬طرح‭ ‬كرد‭:‬
•‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2010‭ ‬در‭ ‬ازبكستان‭ ‬همایشی‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬"جشن‭ ‬پنبه"‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬وقت‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حضور‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬باید‭ ‬همه‭ ‬پنبه‭ ‬تبدیل‭ ‬و‭ ‬فراوری‭ ‬شود‭.‬‭ ‬مسئولان‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیدند‭ ‬كه‭ ‬نباید‭ ‬صادرات‭ ‬پنبه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬نخ‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬تبدیل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬محصول‭ ‬تولیدی‭ ‬صادر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬كارخانجات‭ ‬ریسندگی‭ ‬دنیا‭ ‬برای‭ ‬مدرن‭ ‬كردن‭ ‬كارخانجات‭ ‬خود،‭ ‬قرارداد‭ ‬منعقد‭ ‬كردند‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬باید‭ ‬ایران‭ ‬تصمیم‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬اتخاذ‭ ‬می‌كرد؛‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‭ ‬شد؟
•‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬بیشترین‭ ‬محل‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬عامل‭ ‬آبیاری‭ ‬قطره‌ای،‭ ‬اصلاح‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬كاشت‭ ‬محصولات‭ ‬آب‌بر‭ ‬و‭ ‬غیراقتصادی؛‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیك‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬می‌توان‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬محصولات‭ ‬اقتصادی‭ ‬همچون‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭. ‬حال‭ ‬نقش‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬در‭ ‬بهینه‭ ‬مصرف‭ ‬كردن‭ ‬آب‭ ‬چیست؟
مهندس‭ ‬هزارجریبی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬سوال‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬گفت‭:‬
•‭ ‬هرچه‭ ‬وضع‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬بهتر‭ ‬شود،‭ ‬پنبه‭ ‬تولیدی‭ ‬بهتر‭ ‬خریداری‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬تلاش‌های‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬نشسته؛‭ ‬پس‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‌ها‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
•‭ ‬چگونگی‭ ‬تخصیص‭ ‬و‭ ‬سهم‌بندی‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬مجوز‭ ‬احداث‭ ‬چاه‌های‭ ‬غیرمجاز‭ ‬نیز،‭ ‬به‌دست‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‌ها‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كشت‭ ‬حفاظتی،‭ ‬نشایی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬رقم‌های‭ ‬زودرس‭ ‬است؛‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬كمتری‭ ‬مصرف‭ ‬شود‭.‬
پشم‭ ‬گوسفند‭ ‬ایرانی،‭ ‬مرغوب‭ ‬است‭ ‬اما‭ ... !‬
مهندس‭ ‬عبدالحسین‭ ‬اخوان‌مقدم،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬پشمبافی‭ ‬گل‌نثار‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬صحبت‌های‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه‭ ‬مبنی‌بر‭ ‬اهمیت‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬پشم‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬اینكه‭ ‬سالیانه‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پشم‭ ‬گوسفندان‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬دور‭ ‬ریخته‭ ‬می‌شود،‭ ‬به‭ ‬آماری‭ ‬درخصوص‭ ‬نیاز‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬به‭ ‬الیاف‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬پرداخت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬1960‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬پشم‭ ‬گوسفند‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬الیاف‭ ‬مصنوعی‭ ‬و‭ ‬پنبه‭ ‬حدود‭ ‬10درصد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬2010‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬5‭/‬1‭ ‬درصد‭ ‬رسید‭.‬
مصرف‭ ‬پشم‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬لباس‭ ‬از‭ ‬گوسفند‭ ‬مرینوس‭ ‬استرالیا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬بین‭ ‬18‭-‬23‭ ‬میكرون؛‭ ‬و‭ ‬رتبه‌های‭ ‬بعدی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬آرژانتین‭ ‬و‭ ‬اروگوئه‭ ‬می‌باشد‭. ‬اما‭ ‬پشمی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬حدود‭ ‬28‭ ‬میكرون؛‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ارتجاعی‭ ‬برای‭ ‬فرش‭ ‬بسیار‭ ‬قابل‌قبول‭ ‬است‭.‬
امروز‭ ‬پشم‭ ‬كیلویی‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‌فروش‭ ‬می‌رسد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬تحقیقات‭ ‬برای‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭-‬از‭ ‬نظر‭ ‬پشم‭ ‬تولیدی‭- ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬می‌توان‭ ‬فرصت‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬اشتغال‭ ‬نیز‭ ‬ایجاد‭ ‬كرد‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬شخصی‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬سیرجان،‭ ‬پشم‭ ‬بز‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬كُرك،‭ ‬كیلویی‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رساند‭ ‬كه‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬كُرك‌ها‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬صادرات‭ ‬شود‭. ‬میزان‭ ‬واردات‭ ‬پشم‭ ‬توسط‭ ‬دو‭ ‬شركت‭ ‬تولیدكننده‭ ‬پارچه‭ ‬"جامعه"‭ ‬و‭ ‬"مطهری"‭ ‬حدود‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬فكر‭ ‬اصولی‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬
هم‭ ‬صدایی‭ ‬در‭ ‬پنبه
در‭ ‬پایان‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اعضای‭ ‬انجمن‭ ‬نساجی‭ ‬ایران،‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬حضور‭ ‬مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬پنبه‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی،‭ ‬از‭ ‬مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬پوشاك،‭ ‬انجمن‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‌كنی‭ ‬و‭ ‬تعاونی‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬دعوت‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬تمام‭ ‬راه‌های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬نشریه‭ ‬نیز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حلقه‭ ‬واسط‭ ‬دولت،‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬نشریه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬كشاورزی،‭ ‬كه‭ ‬توانست‭ ‬به‌طور‭ ‬جدی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬ورود‭ ‬كند؛‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬می‌داند‭ ‬با‭ ‬پوشش‭ ‬نشست‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬كارشناسی‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راهكار،‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬سرعت‭ ‬بیشتری‭ ‬دهد‭.‬‭ ‬
‭* ‬دانشجوی‭ ‬دكترای‭ ‬اصلاح‭ ‬نباتات

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow