اخبار و رویدادهای کشاورزی
بیشترین مانع و تحمیل هزینه در تولیدات کشاورزی

 ضوابط ساخت و احداث ساختمان

عامل بیشترین مانع و تحمیل هزینه در تولیدات کشاورزی وغذا 

 رمضان نژاد رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور در جلسه شورای استانی سمنان  : سازمان نظام ‌مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی ،  فراگیرترین نهاد تخصصی - مردمی بخش کشاورزی؛ سازمانی پشتیبان برای اهداف و برنامه های کشاورزی است .
 رسالت این سازمان همکاری وکمک به دستگاه های اجرایی در تحقق برنامه های بخش کشاورزی در برنامه ششم و طرح های ملی اقتصاد مقاومتی است ؛  کمک به افزایش بهره وری با هدف نزدیک کردن عملکردهای متوسط در فعالیت های مختلف به رکورد های بدست آمده در تولید ات کشاورزی ، عرصه و هدفی که با مشارکت وهمکاری  همگانی قابل دستیابی است و سازمان به دنبال کمک به بخش دولتی، کشاورزان و تولید کنندگان در این مسیر می باشد 
 مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به موجب قانون افزایش بهره وری و برای ارائه خدمات به صورت تخصصی راه اندازی و ایجاد می شوند ؛ این مراکز متناسب با گستردگی زمینه های فعالیت بخش و زمینه های قالب  در هر منطقه  به صورت ویژه نظیر "مراکز خدمات تخصصی  منابع طبیعی ، خدمات تخصصی  آبزی پروری ودریایی ، خدمات تخصصی زیست محیطی ، خدمات تخصصی کسب و کارهای کشا‌ورزی غیردولتی " و ...راه اندازی و فعال می شوند 
 سازمان در روان سازی صدور مجوز ها و کمک به حذف استعلام ها و مراحل غیر ضرور،  دستگاهی پیشگام و  مطالبه گر است ، تنها دستگاهی است  که بهای خدمات مرتبط با صدور پروانه ها را با هدف پیشگامی و کمک به رونق تولید بدون هیچ گونه افزایشی ، در سال ۹۸ نیز  با قیمت سال ۹۷ به بهره مندان ارائه می دهد .
 این سازمان ،  موانع تولید را در سه زمینه فرهنگی و ذهنی ؛  قانونی و ساختاری و اجرایی شناسایی و به دستگاه های ذیربط برای رفع آنها ارائه داده است ، قوانین مرتبط  بر ساخت واحداث که  ناظر بر ضوابط احداث ساختمان برای سکونت ( مسکونی ، تجاری و اداری ) و  با هدف تضمین امنیت حیات انسان وضع شده و متاسفانه به ناروا بر جایگاه ها و اماکن تولید دام و نبات نیز تسری داده شده است ؛ بیشترین مانع و هزینه را بر تولید کنندگان  تحمیل می کند.

 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow