گزارش نمایشگاه
حمایت نوبرانه انجمن سم

مروری‭ ‬بر‭ ‬چهارمین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تخصصی‭ ‬نهاده‌ های‭ ‬کشاورزی‭ ‬تهران

حمایت‭ ‬نوبرانه‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬از‭ ‬اعضا

مهندس محمدرضا منصوریان

برپایی‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نهاده‌ های‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نخستین‭ ‬گردهمایی‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬میان‭ ‬فعالان‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی،‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم،‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬بذر‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬مسوولان‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬حضور‭ ‬تمامی‭ ‬علاقمندان‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‌تعالی‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬استراتژیک‭ ‬کمک‭ ‬کند؛‭ ‬اما‭ ‬آن‌چه‭ ‬که‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬چهارمین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬خود‭ ‬شد‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬بخش‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬مؤثر‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬همین‌طور‭ ‬حضور‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬نارضایتی‭ ‬بخشی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اعضا‭ ‬می‌باشد؛‭ ‬چراکه‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬انجمن،‭ ‬این‭ ‬توقع‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬حداقل،‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬به‭ ‬اعضا‭ ‬انجمن‭ ‬به‌قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭(‬متری‭ ‬حدود‭ ‬۴‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭) ‬واگذار‭ ‬شود‭.
 ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مشارکتکنندگان‭ ‬معتقدند‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬بسیار‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تصور‭ ‬به‭ ‬واردکنندگان‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬عضو‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بلکه‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬غرفه‌داران‭ ‬نرخ‌ها‭ ‬متغییر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬احتمالاً‭ ‬قیمتی‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬نمایشگاه‭ ‬گذاشته‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬اخذ‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬
سال‭ ‬۹۳‭ ‬در‭ ‬دومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬Agricul Tech‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬خبرنگاران‭ ‬این‭ ‬ماهنامه‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت،‭ ‬سرجمع‭ ‬محاسبات‭ ‬نشان‭ ‬می‌داد‭ ‬چند‭ ‬صدمیلیون‭ ‬تومان‭ ‬سود‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬نصیب‭ ‬برگزارکنندگان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬ظاهراً‭ ‬بیلان‭ ‬کار‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬۶۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬هزینه‭ ‬تهیه‭ ‬گزارش‭ ‬نمایشگاه‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬پرداخت‭ ‬گردیده‭ ‬که‭ ‬صورت‌حساب‌ها‭ ‬و‭ ‬فاکتورهای‭ ‬آن‭ ‬می‌تواند‭ ‬توسط‭ ‬بازرسان‭ ‬خبره‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬ماهنامه‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سود‭ ‬حاصله‭ ‬بین‭ ‬اعضاء‭ ‬و‭ ‬سهامداران‭ ‬توزیع‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬مبلغ‭ ‬پیش‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬دفتر‭ ‬مستقل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تأمین‭ ‬گردد‭.‬
خوشبختانه‭ ‬با‭ ‬نقد‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬سال‭ ‬۹۳‭ (‬برگزارکننده،‭ ‬غرفه‭ ‬بسیار‭ ‬مطلوب‭ ‬را‭ ‬هر‭ ‬مترمربع‭ ‬۲۲۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬اجاره‭ ‬می‌داد‭)‬،‭ ‬امسال‭ ‬انجمن‭ ‬قیمت‭ ‬آن‌را‭ ‬به‭ ‬۱۸۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬کاهش‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬جای‭ ‬تقدیر‭ ‬و‭ ‬تشکر‭ ‬دارد‭.‬
با‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬چهارمین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تخصصی‭ ‬نهاده‌ های‭ ‬کشاورزی‭ ‬تهران،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬حدیث‌ها‭ ‬درخصوص‭ ‬هزینه‭ ‬اجاره‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬غرفه‌آرایی،‭ ‬درآمدهای‭ ‬جنبی‭ ‬و‭ ...‬،‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬و‭ ‬متولیان‭ ‬آن‭ ‬پیشینه‭ ‬تاریخی‭ ‬نیز‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬از‭ ‬اساسنامه‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬بذور‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬صنایع‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬‮«‬اجتناب‭ ‬از‭ ‬کسب‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬دلالی‮»‬،‭ ‬سوءتفاهم‌هایی‭ ‬در‭ ‬ذهن‌ها‭ ‬تداعی‭ ‬می‌شود‭.‬
با‭ ‬پی‌گیری‌های‭ ‬ابتدایی‭ ‬از‭ ‬سایت‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬هزینه‌های‭ ‬رسمی‭ ‬اجاره‭ ‬سالن‌ها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬بود‭
: ‬اولویت‭ ‬اول‭:‬‭ ‬غرفه‭ ‬ویژه‭ ‬که‭ ‬متراژی‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬۷۵‭ ‬مترمربع‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬غرفه‭ ‬A1‭ (‬۱۰۰ متر‭ ‬مربع‭(‬،‭
‬A2‭ (‬80متر‭ ‬مربع‭)‬،‭ ‬A87‭ (‬31/120‭ ‬مترمربع‭) ‬و‭ ‬A88‭ (‬۱۶۴ مترمربع‭) ‬است‭.
‬اولویت‭ ‬دوم‭:‬‭ ‬غرفه‭ ‬که‭ ‬متراژ‭ ‬آن‌ها‭ ‬40‭ ‬مترمربع‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬
اولویت‭ ‬سوم‭:‬‭ ‬غرفه‭ ‬که‭ ‬متراژ‭ ‬آن‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬۴۰‭ ‬مترمربع‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬75‭ ‬مترمربع‭ ‬است‭.‬
سری‭ ‬A‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬مترمربع 1‭ ,‬ 800‭,‬000  ریال‭
سری‭ ‬B‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬مترمربع‭ ‬  1‭,‬600 ‭ , ‬000‭ ‬ریال‭
سری‭ ‬C‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬مترمربع 1‭,‬200‭,‬000‭ ‬ریال‭
‬همه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مصاحبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬شرکت‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه،‭ ‬عدم‭ ‬رضایت‭ ‬در‭ ‬عمده‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‌خورد‭:
‬1ـ‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬فروش‭ ‬غرفه‌ها،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬تا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬‭
‬2ـ‭ ‬عدم‭ ‬ارائه‭ ‬فاکتور‭ ‬رسمی‭ ‬به‭ ‬غرفه‌داران‭
‬3ـ‭ ‬اجبار‭ ‬کردن‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬به‭ ‬غرفه‌سازی
4ـ‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬غرفه‌سازی‭ ‬توسط‭ ‬غرفه‌سازهای‭ ‬توصیه‌شده‭ ‬انجام‭ ‬گشته‭ ‬است‭.‬
5ـ‭ ‬عملکرد‭ ‬مبهم‭ ‬و‭ ‬ایرادگونه‭ ‬سیستم‭ ‬جانمایی‭ ‬غرفه‌ها
خوشبختانه‭ ‬نزدیکان‭ ‬ریاست‭ ‬محترم‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬مسئول‭ ‬ستاد‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه،‭ ‬با‭ ‬تاسیس‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬تبلیغاتی،‭ ‬امور‭ ‬اجرایی،‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اجاره‭ ‬غرفه،‭ ‬چاپ‭ ‬پوستر،‭ ‬چاپ‭ ‬کتاب‭ ‬بانک‌اطلاعات،‭ ‬اسپانسرها،‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬به‌دست‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭. ‬که‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬دریافت‭ ‬دستمزد‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬انجمن‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شود‭.
از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬وابستگی‭ ‬معنوی‭ ‬شرکت‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬دست‌اندر‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬دارویی‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬شخص‭ ‬اقای‭ ‬حسینی،‭ ‬قاعدتا‭ ‬هزینه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بابت،‭ ‬سربار‭ ‬انجمن‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬معمولا‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تبلیغات،‭ ‬چاپ‭ ‬کتاب،‭ ‬کارت‭ ‬دعوت‭ ‬و‭ ‬پذیرایی‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬اسپانسرها‭ ‬یا‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬امتیاز‭ ‬چاپ‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬تامین‭ ‬می‌شود‭.
‬اما‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬برای‭ ‬سلامت‭ ‬کار،‭ ‬مساله‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬شدن‭ ‬هرگونه‭ ‬ابهامی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬اجرایی،‭ ‬چاپ‭ ‬پوستر،‭ ‬سفارش‭ ‬تبلیغات‭ ‬محیطی،‭ ‬غرفه‌آرایی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬اجاره‭ ‬غرفه‭ ‬به‌صورت‭ ‬مزایده‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬گروهی‭ ‬اعلام‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬نمایشگاه‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬کار‭ ‬بیلان‭ ‬ضرردهی‭ ‬مطرح‭ ‬ننماید‭ ‬که‭ ‬اعضاء‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬رودربایستی‭ ‬ضرر‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬بپذیرند‭.
 ‬در‭ ‬چهارمین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬Agricul‭ ‬Tech‭ ‬براساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سایت،‭ ‬حدود ۴۰۰۰‭ ‬الی‭ ‬۴۵۰۰‭ ‬مترمربع‭ ‬فضا‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کمترین‭ ‬حالت،‭ ‬حدوداً‭  ‬و‭ ‬میانگین‭ ‬متری‭ ‬۱۶۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬جمعاً‭ ‬نزدیک‭ ‬مبلغ‭ ‬۷۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬می‌تواند‭ ‬درآمد‭ ‬اجاره‭ (‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬چند ۱۰ میلیون‭ ‬تومان‭ ‬سود‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬از‭ ‬اسپانسرها‭ ‬و‭ ‬فضاهای‭ ‬تبلیغاتی‭) ‬داشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬کلاً‭ ‬کمتر‭ ‬از ۱۶۰ میلیون‭ ‬تومان‭ ‬بابت‭ ‬اجاره‭ ‬سالن‌ها‭ ‬هزینه‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‌است.
‭‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬نمایشگاه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬Agricul Tech‭ ‬که‭ ‬آن‌هم‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬بود‭ (‬ HIGEX‭)‬،‭ ‬همین‭ ‬فضاها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬قرار‭ ‬مترمربعی‭ ‬۸۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬فضای‭ ‬بسیار‭ ‬مطلوب‭ ‬را‭ ‬۱۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ (‬میانگین‭ ‬۱۱۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭) ‬اجاره‭ ‬داده‭ ‬بود‭.
‬سؤال‭ ‬غرفه‌داران‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬دو‭ ‬نمایشگاه‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اختلاف‭ ‬۲‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬ثابت‭ ‬برگزار‭ ‬شده،‭ ‬یکی‭ ‬هر‭ ‬مترمربع‭ ‬را‭ ‬۸۰‭ ‬هزارتومان‭ ‬تا‭ ‬۱۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬واگذار‭ ‬کرده‭ ‬اما‭ ‬برگزارکننده‭ ‬نماینده‭ ‬انجمن،‭ ‬براساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬سایت،‭ ‬هر‭ ‬مترمربع‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬۱۸۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬غرفه‌داران‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‌اند‭ ‬ارقامی‭ ‬تا‭ ‬۲۰۰‭ ‬و‭ ‬۲۴۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬هم‭ ‬بابت‭ ‬جای‭ ‬ویژه‭ ‬غرفه‭ ‬پرداخت‭ ‬نموده‌اند‭ ‬که‭ ‬نشریه‭ ‬هنوز‭ ‬فاکتور‭ ‬رسمی‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬ملاحظه‭ ‬نکرده‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آن‭ ‬بحثی‭ ‬نمیکند‭.
 ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬غرفه‌داران‭ (‬که‭ ‬مصاحبه‭ ‬آنها‭ ‬در‭  ‬دفتر‭ ‬مجله‭ ‬موجود‭ ‬است‭) ‬در‭ ‬عین‭ ‬نارضایتی‭ ‬از‭ ‬مبلغ‭ ‬بسیار‭ ‬گزاف‭ ‬پرداختی‭ ‬اعلام‭ ‬نمودند‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬اینکه‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬مورد‭ ‬غضب‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬اختصاص‭ ‬نیابد‭ ‬یا‭ ‬جای‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬واگذار‭ ‬نشود‭ ‬اعتراض‭ ‬نکرده‌اند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow