اخبار و رویدادهای کشاورزی
تدبیر کیانی؛ پیشران توسعه کشاورزی

انتصاب
تدبیر کیانی؛ پیشران توسعه کشاورزی

پژوهش در هر حوزه‌ای زیربنای اصلی توسعه را تشکیل می‌دهد. در حوزه کشاورزی نیز رسیدن به توسعه پایدار نیازمند پژوهش و برنامه‌ریزی مبتنی بر مطالعات پژوهشی روشمند است. به خصوص در حوزه‌ای مانند کشاورزی که  گستره وسیع با شاخه‌های مختلف دارد.
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی از جمله نهادهای مهم زیرمجموعه وزارت جهادکشاوری می‌باشد که نقش مهمی در اتخاذ سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه توسعه کشاورزی و برنامه‌ریزی اقتصادی برای این بخش دارد. ریاست این موسسه از بین اعضای هیأت علمی با معرفی وزیر جهادکشاورزی و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر جهادکشاورزی منصوب می‌شود.
شانزدهم اردیبهشت‌ماه طی حکمی از سوی وزیر جهادکشاورزی آقای دکتر علی کیانی‌راد به عنوان رئیس جدید این مؤسسه انتخاب گردیده است. 
‌ علی کیانی‌راد دارای دکترای اقتصاد کشاورزی، گرایش اقتصاد تولید و مدیريت کشاورزي از گروه اقتصاد کشاورزي دانشکده‌ كشاورزي دانشگاه تهران و از سال 1392 عضو هیأت علمی، استادیار پژوهش، معاون پژوهشی موسسه‌ پژوهش‌های ‌برنامه‌ريزي، اقتصاد‌ کشاورزي و توسعه روستايي، وزارت جهادکشاورزي می‌باشد. در سابقه کاری وی فعالیت در مشاغل دیگری نیز به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- عضو هیأت علمی، استادیار پژوهش، گروه پژوهشی سیاست‌هاي حمايتي کشاورزي، موسسه ‌پژوهش‌هاي‌ برنامه‌ريزي، اقتصاد‌کشاورزي و توسعه روستايي، وزارت جهادکشاورزي 
- عضو هیأت علمی، استادیار پژوهش و مدیرگروه پژوهشی برنامه‌ريزي کشاورزي، موسسه ‌پژوهش‌هاي‌ برنامه‌ريزي، اقتصاد ‌کشاورزي و توسعه روستايي، وزارت جهادکشاورزي  
- عضو هیأت علمی، استادیار پژوهش، گروه پژوهشی سیاست‌هاي حمايتي کشاورزي، موسسه ‌پژوهش‌هاي ‌برنامه‌ريزي‌ و اقتصاد‌کشاورزي 
- پژوهشگر، گروه ‌پژوهشی ‌سیاست‌های‌ حمایتی ‌کشاورزي، موسسه ‌پژوهش‌هاي ‌برنامه‌ريزي‌ و اقتصاد‌کشاورزي
با توجه به اهمیت و جایگاه مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی و همچنین سابقه کاری و توانمندی‌های آقای دکتر علی کیانی، نشریه دام، کشت و صنعت نیز ضمن تبریک این انتصاب شایسته، آرزوی موفقیت ایشان در انجام وظایف محوله را دارد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow