گزارش نمایشگاه
‬نمایشگاه‭ ‬VIV‭ ‬ترکیه‭ ‬2017

هیجان‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز در‭

‬نمایشگاه‭ ‬VIV‭ ‬ترکیه‭ ‬2017

بزرگترین‭ ‬رخداد‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬6‭ ‬تا‭ ‬8‭ ‬جولای‭ ‬سال‭ ‬2017‭ (‬تیرماه‭ ‬96‭) ‬در‭ ‬استانبول‭ ‬ترکیه‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
شور‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬برای‭ ‬نمایشگاه‭ ‬VIV‭ ‬ترکیه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تخصص‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬مرغداری‭ ‬برپا‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬6‭ ‬تا‭ ‬8‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬استانبول‭ ‬در‭ ‬سالن‌های‭ ‬9‭ ‬و‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬11‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ صنعت‭ ‬مرغ‭ ‬حمایت‭ ‬ویژه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬میزبان،‭ ‬استانبول،‭ ‬ابراز‭ ‬داشت‭. ‬خریداران‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬جای‭ ‬جای‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬بیشترین‭ ‬تامین‭ ‬کنندگان‭ ‬تجارت‭ ‬مرغداری‭ ‬جهان‭ ‬بسیار‭ ‬مشتاق‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬هستند‭.‬

نود‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬کف‭ ‬تاکنون‭ ‬پر‭ ‬شده‭ ‬است

در‭ ‬اوایل‭ ‬ماه‭ ‬آوریل،‭ ‬4‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬نمایشگاه‭ ‬شروع‭ ‬شود،‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬500‭ ‬شرکت‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬جهان‭ ‬غرفه‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬رزرو‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شرکتکنندگان‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬شرکت‭ ‬کرده‌اند‭. ‬
با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬فضای‭ ‬خالص،‭ ‬حدود‭ ‬15000‭ ‬مترمربع‭ ‬جانمایی‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬90%‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬فضا‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬300‭ - ‬400‭ ‬مترمربع‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬کف‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬
بیشتر‭ ‬از‭ ‬500‭ ‬شرکت‭ ‬کننده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬از‭ ‬25‭ ‬کشور‭ ‬مختلف‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تجاری‭ ‬که‭ ‬تمامی‌‭ ‬پیشروهای‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬مرغ‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬آن،‭ ‬صنعت‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬آن،‭ ‬محصولات‭ ‬گوشتی،‭ ‬تولید‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬مکملهای‭ ‬آن،‭ ‬فیدرومیکسر،‭ ‬ابزار‭ ‬دام‭ ‬پزشکی،‭ ‬داروها،‭ ‬آزمایشگاه‌های‭ ‬تشخیصی،‭ ‬ژنتیک،‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬تدارکات،‭ ‬سلامتی‭ ‬حیوانات،‭ ‬بهداشت،‭ ‬سیستم‌های‭ ‬بهداشتی،‭ ‬تجهیزات‭ ‬ساخت‭ ‬مزرعه،‭ ‬خدمات‭ ‬مشاوره،‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل،‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬پرورش‭ ‬مرغ،‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌ها،‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬بحث‌های‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار،‭ ‬ارتباط‭ ‬بهتری‭ ‬میان‭ ‬آن‌ها‭ ‬برقرار‭ ‬کند‭. ‬

فرصت‭ ‬بسیار‭ ‬عالی‭ ‬برای‭ ‬یادگیری

در‭ ‬کنار‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تجاری‭ ‬VIV‭ ‬ترکیه،‭ ‬کنفرانس‌هایی‭ ‬نیز‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬بررسی‭ ‬مسائل‭ ‬مربوطه‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬مرتبط،‭ ‬شرکتکنندگان‭ ‬می‌توانند‭ ‬مسیر‭ ‬موفقیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬تغییر‭ ‬دهند‭. ‬

‭ ‬ارائه‭ ‬راهکار‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬VIV‭ ‬ترکیه‭ ‬برای‭ ‬شبکه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬

نمایشگاه‭ ‬تجاری‭ ‬2017‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬یک‭ ‬فضای‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬شامل‭ ‬شرکتکنندگان‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬قوی‭ ‬کنفرانس‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬بلکه‭ ‬شامل‭ ‬رویدادهای‭ ‬جنبی‭ ‬و‭ ‬سرگرمی‌های‭ ‬بسیار‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬استانبول‭ ‬ترکیه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬رویداد‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬ماندنی‭ ‬تبدیل‭ ‬میکند‭.‬
ثبت‭ ‬نام‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تجاری‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
برای‭ ‬ثبت‭ ‬نام،‭ ‬اطلاعات‭ ‬کامل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬زیر‭ ‬مطالعه‭ ‬فرمایید‭.‬
vivturkey.com/eng/daveriye
برای‭ ‬جزئیات‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬نمایشگاه‭ ‬VIV‭ ‬ترکیه،‭ ‬لیست‭ ‬بازدیدکنندگان،
 ‬نقشه‭ ‬غرفه‌ها،‭ ‬جزئیات‭ ‬سفر‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬پذیرایی،‭ ‬تور‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬استانبول،‭ ‬
مدارک‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬ویزا،‭ ‬مشخصات‭ ‬رویداد‭ ‬و‭...‬،
 ‬لطفا‭ ‬از‭ ‬سایت‭ vivturkey.com ‭ ‬دیدن‭ ‬فرمایید‭
 ‬و‭ ‬یا‭ ‬ایمیل‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭
 ‬به‭ ‬آدرس‭ info@vivturkye.com ‬ارسال‭ ‬کنید‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۴  -  سال ۱۳۹۶

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow