اخبار و رویدادهای کشاورزی
تاریخ نگار کشاورزی 206

مروری‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬سال‭ ‬دیوان‭ ‬سالاری‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬

خودتان‭ ‬را‭ ‬ورق‭ ‬بزنید

كشاورزی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تاریخ،‭ ‬حس‭ ‬كنجكاوی‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬تكاملی‭ ‬نیز‭ ‬دارد‭. ‬نشریه‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬جلوس‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬رویدادهای‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬سده‭ ‬كشور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬اینك‭ ‬مروری‭ ‬بر‭ ‬حوادث‭ ‬اتفاقیه‭ ‬كشاورزی‭ ‬تیرماه‭ ‬ادوار‭ ‬مختلف،‭ ‬مصوبه‌ها،‭ ‬دیدارها،‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬و‭ ... ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭. ‬
امیدواریم‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬علاقه‌مندان،‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬دانسته‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬برای‭ ‬نشریه‭ ‬ارسال‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬تاریخ‌نگاری‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬جامع‌تر‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭.‬
1‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1316‭ ‬‍‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬مدرسه‭ ‬فلاحتی‭ ‬برای‭ ‬اولاد‭ ‬زارعین‭ ‬و‭ ‬روستائیان‭ ‬براساس‭ ‬مكاتبات‭ ‬بین‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬فلاحت‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬معارف‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬تیر‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬ضرورت‭ ‬تاسیس‭ ‬داروخانه‭ ‬كودی‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬كشاورزی‭ ‬اعلام‭ ‬داشت‭.‬‭ ‬
•‭ ‬یك‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1376‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬طرح‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كرم‌های‭ ‬خاكی‌،‭ ‬قارچ‌های‭ ‬تریكودرما‭ ‬و‭ ‬كود‭ ‬حیوانی‭ ‬تازه‭ ‬برای‭ ‬تبدیل‭ ‬زباله‭ ‬خانگی‭ ‬به‭ ‬كودهای‭ ‬آلی‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬كاهش‭ ‬مصرف‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬كودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید‭.‬
2‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬2‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1341‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬بنگاه‭ ‬كود‭ ‬شیمیایی‭ ‬جهت‭ ‬خرید‭ ‬كارخانه‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬وام‭ ‬از‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬دریافت‭ ‬نمود‭. ‬
•‭ ‬2‭ ‬تیر‭ ‬1381‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬وظایف‭ ‬تفصیلی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید‭. ‬
3‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬3‭ ‬تیر‭ ‬1354‭ ‬ه‍‭.. ‬ش‭. ‬سازمان‭ ‬گوشت‭ ‬به‭ ‬شركت‌های‭ ‬سهامی‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬یولاف‭ ‬معمولی‭ - ‬اونا‭ ‬سپتوال‭- ‬با‭ ‬نام‭ ‬محلی‭ ‬دو‭ ‬سر‭ -‬عرب‭- ‬و‭ ‬كلتاس‭ -‬كرد‭- ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سوم‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬در‭ ‬خرم‭ ‬آباد‭ ‬انتشار‭ ‬یافت‭. ‬كشت‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬آن‭ ‬وقتی‭ ‬متداول‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬كشت‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬به‭ ‬علتی‭ ‬كاه‍ش‭ ‬یافته‭ ‬بود‭. ‬
•‭ ‬سالروز‭ ‬تاسیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬
4‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬4‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1351‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬واحد‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬4‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1379‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬دائمی‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬
5تیر‭ ‬
•‭ ‬5‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1317‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬دولت‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬وام‭ ‬از‭ ‬بانك‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬نوغان‭ ‬گرفت‭.‬
6‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬6‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1310‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬135‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬مصارف‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دفع‭ ‬سن‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬6‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1349‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬كلیه‭ ‬مطالبات‭ ‬دولتی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬حق‭ ‬مرتع‭ ‬و‭ ‬جرایم‭ ‬چرای‭ ‬دام‭ ‬بخشوده‭ ‬شد‭. ‬
9‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬9‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1353‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬سازمان‭ ‬تحقیقات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬تشكیل‭ ‬شد‭.‬
11‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬11‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1375‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬طی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬دبیر‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬كاهش‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬كودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬بهینه‭ ‬كود‭ ‬را‭ ‬تأكید‭ ‬نمود‭.‬
12‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬12‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1357‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬طی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬ریاست‭ ‬كمیسیون‭ ‬مشترك‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬درخواست‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬سولفات‭ ‬پتاسیم‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬شركت‭ ‬آگروشیمی‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬نمود‭. ‬
13‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬13‭ ‬تیر‭ ‬روز‭ ‬ملی‭ ‬مهار‭ ‬بیماری‌های‭ ‬مشترك‭ ‬بین‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬حیوان‭ ‬
14‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬14‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬طبقه‭ ‬بندی‭ ‬لاشه‭ ‬گاو‭ ‬و‭ ‬گاومیش‭ ‬و‭ ‬درجه‭ ‬بندی‭ ‬گوشت‭ ‬گاو‭ ‬و‭ ‬گاومیش‭ ‬و‭ ‬آیین‭ ‬كار‭ ‬مُهر‭ ‬كردن‭ ‬لاشه‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گاومیش‭ ‬و‭ ‬ویژگی‌ها‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬استامپ‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
15‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬15‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1346‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬اوراق‭ ‬قرضه‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬15‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1355‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬انستیتوی‭ ‬علوم‭ ‬تغذیه‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬ایران‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬كرد‭.‬
17‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬17‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1347‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬مجوز‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬سد‭ ‬لار‭ ‬و‭ ‬لتیان‭ ‬صادر‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬17‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1355‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬بیمه‭ ‬كردن‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭.‬
18‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬18‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1323‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬قانون‭ ‬طرز‭ ‬مصرف‭ ‬اعتبارات‭ ‬تاسیسات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬فلاحت‭ ‬منظوره‭ ‬در‭ ‬بودجه‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬صناعت‭ ‬و‭ ‬فلاحت‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭.‬
•‭ ‬18‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1345‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬رشته‭ ‬جنگل،‭ ‬طرح‭ ‬تأسیس‭ ‬دانشكده‭ ‬جنگلداری‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬نهایی‭ ‬جلسه‭ ‬شورای‭ ‬دانشگاه‭ ‬گذشت‭.‬
19‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬19‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1281‭ ‬ ه‍‭. .‬ش‭ . ‬سد‭ ‬ایران‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬سد‭ ‬یك‭ ‬دریاچه‭ ‬مصنوعی‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬3000‭ ‬كیلومتر‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد‭. ‬
21‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬21‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬طی‭ ‬نامه‌هایی‭ ‬مزایای‭ ‬جایگزینی‭ ‬سوپر‭ ‬فسفات‭ ‬تریپل‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬فسفات‭ ‬آمونیوم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬اعلام‭ ‬و‭ ‬تأكید‭ ‬نمود‭ ‬كه‭ ‬ایران‭ ‬دومین‭ ‬خریدار‭ ‬فسفات‭ ‬آمونیوم‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬ه‍شت‭ ‬درصد‭ ‬تولید‭ ‬كل‭ ‬سالانه‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬می‌كند‭. ‬
22‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬22‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1336‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬برنامه‭ ‬تفصیلی‭ ‬مهندسی‭ ‬زراعی‭ ‬تشریح‭ ‬شد‭. ‬
23‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬23‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1333‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬بین‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬هند‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬ملخ‭ ‬دریایی‭ ‬قراردادی‭ ‬تنظیم‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‭ ‬بیشتر‭ ‬نواحی‭ ‬مركزی‭ ‬ایران‭ ‬مورد‭ ‬حمله‭ ‬ملخ‭ ‬دریایی‭ ‬واقع‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬23‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬مدیران‭ ‬موقت‭ ‬جهت‭ ‬سرپرستی‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی،‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬عمومی‭ ‬یا‭ ‬خصوصی‭ ‬تأمین‭ ‬شد‭. ‬
24‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬24‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1375‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬معاونت‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬اجرایی‭ ‬درخواست‭ ‬اختصاصی‭ ‬سه‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬ارز‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬دارویی‭ ‬برای‭ ‬آزمایشگاه‌های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬نمود‭. ‬
25‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬25‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬طی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬نفت‭ ‬درخواست‭ ‬ساخت‭ ‬گوگرد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬دانه‌ای‭ ‬را‭ ‬نمود‭. ‬
26‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬26‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬یارانه‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خام‭ ‬تحویل‭ ‬كارخانجات‭ ‬تولید‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬كشور‭ ‬می‌گردید‭ ‬حذف‭ ‬شد‭. ‬
27‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬27‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1347‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬قانون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬ملی‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
28‭ ‬تیر‭ ‬
•‭ ‬28‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬دولت‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬هزینه‌های‭ ‬اضطراری‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬28‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬ه‍‭. .‬ش‭. ‬شركت‭ ‬سهامی‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬پرورش‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬ایران‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬اساسنامه‭ ‬آن‭ ‬تنظیم‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow