گزارش نمایشگاه
بازار‭ ‬مکاره و‭ ‬بازارچه‭ ‬محلی

نمایشگاه‌های‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬کشاورزی
بازار‭ ‬مکاره و‭ ‬بازارچه‭ ‬محلی

سالانه‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬نمایشگاه‭ ‬کشاورزی - اعم‭ ‬از‭ ‬تخصصی‭ ‬یا‭ ‬کلی‭ -  ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭: ‬
•‭ ‬سایت‌‭ ‬پیرو‭ ‬فرتوت‭ ‬مرکز‭ ‬دائمی‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬با‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬خدمت‭ ‬و‭ ‬سالن‌های‭ ‬بازسازی‭ ‬نشده
•‭ ‬سایت «بوستان‭ ‬گفتگو‮»‬‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬پارک‭ ‬معمولی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬سوله‌های‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مورد‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد
•‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تازه‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬آبادی‭ ‬‮«‬شهر‭ ‬آفتاب‮»‬‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬مورد‭ ‬اقبال‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭. ‬
جالب‭ ‬توجه‭ ‬اینکه‭ ‬سه‭ ‬مرکز‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬نقطه‭ ‬شمال،‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬مغرب‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬بین‭ ‬5‭ ‬الی‭ ‬10‭ ‬نمایشگاه‭ ‬زراعت،‭ ‬باغبانی،‭ ‬دام‭ ‬وطیور،‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬آبیاری،‭ ‬غذای‭ ‬حلال‭ ‬ارگانیک‭ ‬و‭... ‬برگزار‭ ‬می‌کنند‭. ‬در‭ ‬هرکدام‭ ‬از‭ ‬31‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬فرمانداری‭ ‬ویژه‭ ‬جیرفت - ‬که‭ ‬به‭ ‬هند‭ ‬کوچک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬یک‭ ‬استان‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ - ‬‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬چهار‭ ‬نمایشگاه‭ ‬کشاورزی‭ ‬استانی‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬جمع‭ ‬حدود‭ ‬150‭ ‬نمایشگاه‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جزیره‭ ‬ای،‭ ‬پراکنده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نقص‌ها‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬فراوان‭ ‬رقم‭ ‬می‌خورد،‭ ‬بر‭ ‬این‌ها‭ ‬بیافزایید‭ ‬همایش‌ها،‭ ‬سمینارها،‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬و‭...‬
بزرگترین‭ ‬معضل‭ ‬برپایی‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬نمایشگاه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭: ‬
•‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بزرگ،‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬هر‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬یا‭ ‬12‭ ‬نمایشگاه‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬نمونه‌های‭ ‬تولیدی،‭ ‬برشورها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬نمایشگاه‭ ‬و‭ ‬پرسنل‭ ‬را‭ ‬دائماً‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬استان‭ ‬بکشانند،‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬به‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شرق‭ ‬به‭ ‬غرب‭ ‬ببرند،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬قوت‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬شرکت‭ ‬مجبور‭ ‬است،‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬نمایشگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬بسنده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مخاطبین‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬اکثر‭ ‬فعالان‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬مباحث‭ ‬تولیدات‭ ‬گیاهی،‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬شیلات‭ ‬کار‭ ‬مشترک‭ ‬دارند‭ ‬بازدیدکنندگان‭ ‬حرفه‭ ‬ای،‭ ‬کارشناسان،‭ ‬مدیران‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬عامل‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬وقت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬بین‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬اختصاص‭ ‬دهند،‭ ‬به‌همین‭ ‬دلیل‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬نمی‌شود‭. ‬
•‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬آن‌ها‭ ‬هنگام‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬نمایند،‭ ‬یا‭ ‬پاویون‭ ‬مخصوص‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬بگیرند،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬کشورها‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬غرفه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬صرفاً‭ ‬بازدیدکننده - ویزیتور‭ -  ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬سفیر‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬گذشته‭ ‬امکان‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬هیات‭ ‬دولت‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬۱۰‭ ‬درصد‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬نهایت‭ ‬بازدید‭ ‬مقامات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌ساز‭ ‬شامل‭: ‬حضور‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭  - ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تعداد‭ ‬معدودی‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ -  ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌شود،‭ ‬وزارتخانه‌ای‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬تمرکز،‭ ‬حق‭ ‬تصمیم‌گیری،‭ ‬تجمیع‭ ‬یا‭ ‬تفکیک‭ ‬مجوز‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬تاریخ‭ ‬برای‭ ‬برپایی‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬سالیانه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ملی،‭ ‬امکان‭ ‬حضور‭ ‬بزرگان‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬نهایتاً‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ملی‭  - ‬تولیدات‭ ‬گیاهی،‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬شیلات‭ -  ‬فراهم‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬تمامی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تجاری،‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬خدماتی،‭ ‬دانش‭ ‬بنیان،‭ ‬تأمین‭ ‬کننده‌های‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭... ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شایسته‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حضور‭ ‬یابند‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬شرکت‌های‭ ‬پیشرو‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬تکنولوژی‭ ‬دنیای‭ ‬پیشرفته‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجهز‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حضور‭ ‬خواهند‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬نمایشگاه‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬رسمیت‭ ‬بیشتری‭ ‬پیدا‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬وزیرکشاورزی‭ ‬به‭ ‬بازدید‭ ‬آن‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن،‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬دوبار‭ ‬ایران،‭ ‬مرکز‭ ‬حضور‭ ‬بزرگترین‭ ‬شرکت‌های‭ ‬معتبر‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دیدار‭ ‬وزرای‭ ‬کشاورزی‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬مبادلات‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬کشاورزی‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬تمام‭ ‬هتل‌ها‭ ‬و‭ ‬مهمانسرای‭ ‬تهران‭ ‬برای‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬جهت‭ ‬اقامت‭ ‬کشاورزان‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬رزرو‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬فرصت‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬سفراء‭ ‬و‭ ‬وابسته‌های‭ ‬بازرگانی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬مبادلات‭ ‬کشورشان‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬می‌باشد‭. ‬بنابراین‭ ‬چنانچه‭ ‬معاونت‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬معاونت‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مرکز‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬روابط‭‌‬عمومی‭ ‬با‭ ‬جدیت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬بپردازند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مشورت‭ ‬شرکت‌های‭ ‬معتبر‭ ‬برخوردار‭ ‬شوند،‭ ‬قاعدتاً‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬اثرگذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow