اخبار و رویدادهای کشاورزی
تاریخ نگار کشاورزی 210

روزهایی‭ ‬كه‭ ‬خودمان‭ ‬ساخته‌ایم
خودتان‭ ‬را‭ ‬ورق‭ ‬بزنید

در‭ ‬همه‭ ‬روزهای‭ ‬سال،‭ ‬رویدادهایی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬كشاورزی‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬ماشینی‭ ‬برای‭ ‬كاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬اختراع‭ ‬شده،‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬تصویب‭ ‬یا‭ ‬تفاهم‌نامهای‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬كشاورزی‭ ‬دیگر‭ ‬كشورها‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فنی،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬منعقد‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬نكات‭ ‬جالب‭ ‬رویدادهای‭ ‬تاریخی‭ ‬آبان‭ ‬ماه،‭ ‬اینكه‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬زارعین‭ ‬تریاك‭ ‬كار‭ ‬كمك‭ ‬می‌كرد‭. ‬بذر‭ ‬ونهال‭ ‬چای‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬آورده‭ ‬شد‭. ‬مهندسین‭ ‬خاكشناسان‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬ترویج‭ ‬آلمان‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬آمدند‭ ‬و‭...‬
1‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1345‭ : ‬پروتكل‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬كرم‭ ‬خاردار‭ ‬غوزه‌های‭ ‬بوته‭ ‬پنبه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬اتحاد‭ ‬جماهیر‭ ‬شوروی‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬امضاء‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬1382‭ : ‬به‭ ‬میزان‭ ‬900‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬بیمه‭ ‬شدگان‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬پرداخت‭ ‬گردید‭. ‬
•‭ ‬روز‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬
2‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1310‭ : ‬میزان‭ ‬عوارض‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬گمركی‭ ‬بر‭ ‬صادرات‭ ‬میش‭ ‬و‭ ‬قوچ‭ ‬و‭ ‬بره‭ ‬تعیین‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1382‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬210‭ ‬هزار‭ ‬گونه‭ ‬جانوری‭ ‬و‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬دریایی‭ ‬كشف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دانشمندان‭ ‬معتقدند‭ ‬تعداد‭ ‬واقعی‭ ‬آن‭ ‬تا‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬گونه‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭. ‬
3‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1334‭ : ‬كمك‭ ‬به‭ ‬زارعین‭ ‬خشخاش‭ ‬كار‭ (‬تولیدكنندگان‭ ‬خشخاش‭) ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬دامپزشكی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬
4‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1312‭ : ‬اراضی‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬دهات‭ ‬خالصه‭ ‬ورامین‭ ‬به‭ ‬كارخانه‭ ‬قندسازی‭ ‬اجاره‭ ‬داده‭ ‬شد‭.‬‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1382‭ : ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬تخم‌مرغ‌های‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬شناسنامه‌دار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬تولید،‭ ‬تاریخ‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬انقضاء‭ ‬روی‭ ‬بسته‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬كوچك‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬حك‭ ‬می‌شود‭. ‬
5‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1362‭ : ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬دارویی،‭ ‬مواد‭ ‬خوردنی‭ ‬و‭ ‬آشامیدنی‭ ‬مصوب‭ ‬29‭/‬03‭/‬1334‭ ‬اصلاح‭ ‬شد‭.‬
•‭ ‬سال‭ ‬1352‭ : ‬آیین‭ ‬نامه‭ ‬بازرسی‭ ‬و‭ ‬معاینه‭ ‬بهداشتی‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬كشتارگاه‌های‭ ‬كشور‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
7‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1352‭ : ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬دانشمندان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تحقیقات‭ ‬روی‭ ‬زنجبیل‭ ‬خوراكی‭ ‬متوجه‭ ‬شدند،‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬ماده‭ ‬خوراكی‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬سرطان‭ ‬در‭ ‬روده‭ ‬بزرگ‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌كند‭.‬
8‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬موافقتنامه‭ ‬بازرگانی‭ ‬بین‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬پادشاهی‭ ‬افغانستان‭ ‬منعقد‭ ‬شد،‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬موافقتنامه‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬اقلامی‭ ‬مانند‭ ‬گیاهان‭ ‬طبی،‭ ‬كود،‭ ‬چای،‭ ‬خرما،‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬صادر‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬
9‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1382‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬اعلام‭ ‬خبرگزاری‌ها،‭ ‬محققین‭ ‬ایرانی‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬سمپاش‭ ‬اكترواستاتیك‭ ‬شدند‭. ‬
10‭ ‬آبان
•‭ ‬سال‭ ‬1321‭ : ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬500‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬وام‭ ‬در‭ ‬اختیارات‭ ‬وزارت‭ ‬خوار‭ ‬بار‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1338‭ : ‬جهت‭ ‬احداث‭ ‬كارخانه‭ ‬خرمای‭ ‬جهرم‭ ‬65‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬وام‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1279‭ : ‬كاشف‭ ‬السلطنه‭ ‬هنگام‭ ‬بازگشت‭ ‬از‭ ‬هند‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬مقدار‭ ‬زیادی‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬نهال‭ ‬چای‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مظفرالدین‭ ‬شاه‭ ‬امتیاز‭ ‬كشت‭ ‬چای‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬لقب‭ ‬كاشف‭ ‬السطلنه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬
11‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1383‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬اعلام‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬صادرات‭ ‬نوشابه‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬معدنی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1382‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‌های‭ ‬قبل‭ ‬رشد‭ ‬بالایی‭ ‬داشته‭ ‬است‭.  ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1953‭ ‬میلادی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ترویج‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬شروع‭ ‬شد‭. ‬
12‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1348‭ : ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬آقای‭ ‬اردشیر‭ ‬زاهدی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬سفیر‭ ‬جمهوری‭ ‬آلمان‭ ‬نوشت‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬متن‭ ‬قراردادی‭ ‬مابین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬فدرال‭ ‬آلمان‭ ‬بود‭ ‬براساس‭ ‬این‭ ‬قرارداد‭ ‬آن‭ ‬كشور‭ ‬متعهد‭ ‬شد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬كشت‭ ‬چغندرقند‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬مرودشت‭ ‬اقدام‭ ‬نماید‭. ‬
14‭ ‬آبان
•‭ ‬سال‭ ‬1374‭ : ‬موسسه‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬طی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬چای،‭ ‬ارجحیت‭ ‬مصرف‭ ‬نیترات‭ ‬آمونیوم‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اوره‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬چای‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭. ‬
•‭ ‬روز‭ ‬فرهنگ‭ ‬عمومی‭ ‬
15‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1305‭ : ‬2‭ ‬نفر‭ ‬متخصص‭ ‬خاك‌شناس‭ ‬آلمانی‭ ‬استخدام‭ ‬شدند‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1338‭ : ‬مهلت‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬آزمایش‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬دهات‭ ‬تمدید‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬روز‭ ‬بین‌المللی‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬مناقشات‭ ‬مصلحانه‭ (‬6‭ ‬نوامبر‭)‬
17‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1341‭ : ‬شركت‭ ‬آبیاری‭ ‬كوهرنگ‭ ‬موظف‭ ‬شد‭ ‬نظر‭ ‬بنگاه‭ ‬مستقل‭ ‬آبیاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬اساسی‭ ‬شركت‭ ‬رعایت‭ ‬نماید‭.‬‭ ‬
18‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1376‭ : ‬قانون‭ ‬تأسیس‭ ‬نظام‭ ‬دامپزشكی‭ ‬ایران‭ ‬مشتمل‭ ‬بر‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬ماده‭ ‬و‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬تبصره‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬رسید‭. ‬
•‭ ‬روز‭ ‬ملی‭ ‬كیفیت‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1379‭ : ‬آیین‭ ‬نامه‭ ‬اجرایی‭ ‬ماده‭ ‬87‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬سوم‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬كود‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ابلاغ‭ ‬گردید‭. ‬براساس‭ ‬این‭ ‬ماده‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬تولید‭ ‬كود‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬آن‭ ‬تضمین‭ ‬گردید‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1383‭ ‬آبگیری‭ ‬مخزن‭ ‬سه‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمكعبی‭ ‬"سد‭ ‬كارون"‭ ‬سه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مرتفع‌ترین‭ ‬سد‭ ‬كشور‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬
19‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1312‭ : ‬مراسم‭ ‬نصب‭ ‬نخستین‭ ‬سنگ‭ ‬بنای‭ ‬بانك‭ ‬ملی‭ ‬ایران‭ ‬كه‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬امور‭ ‬فلاحتی،‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬پایه‌ریزی‭ ‬شد‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭. ‬
20‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1312‭ : ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬سهام‭ ‬كارخانه‭ ‬قند‭ ‬كهریزك‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بود‭ ‬خریداری‭ ‬كرد‭. ‬
21‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1341‭ : ‬به‭ ‬موجب‭ ‬قانونی،‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقالات‭ ‬املاك‭ ‬مالكین‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬موجب‭ ‬قانون‭ ‬اصلاحات‭ ‬اراضی‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬مالیات‭ ‬معاف‭ ‬گردید‭. ‬
24‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1371‭ : ‬قانون‭ ‬حفاظت‭ ‬و‭ ‬بهسازی‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬روز‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬كتاب‌خوانی‭ ‬
26‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1312‭ : ‬مجلس‭ ‬با‭ ‬اعتبار‭ ‬360‭ ‬هزار‭ ‬لیره‭ ‬اضافی‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬6‭ ‬كارخانه‭ ‬قندسازی‭ ‬موافقت‭ ‬كرد‭. ‬
•‭ ‬روز‭ ‬خودكفایی‭ ‬گندم
28‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1375‭ : ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قرارداد‭ ‬مشترك‭ ‬بین‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬آكادمی‭ ‬علوم‭ ‬میكروبیولوژی‭ ‬روسیه‭ ‬مقرر‭ ‬گردید‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ (‬كود‭ ‬كشاورزی‭ ‬گرانوله‭) ‬با‭ ‬موسسه‭ ‬همكاری‭ ‬نمایند‭. ‬
•‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬برنامه‭ ‬اصلاحات‭ ‬ارضی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬مروجان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مناسب‌ترین‭ ‬عوامل‭ ‬اجرایی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬رسمی‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬شد،‭ ‬روزنامه‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬28‭ ‬آبان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1341‭ ‬می‌نویسد،‭ ‬مامورین‭ ‬ترویج‭ (‬نمایندگان‭ ‬كشاورزی‭) ‬وظیفه‭ ‬دشوار‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬دیوار‭ ‬عادات‭ ‬اعتقادات‭ ‬و‭ ‬سنت‌های‭ ‬عقب‭ ‬مانده‭ ‬ده‌نشینان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مهارت‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭. ‬
30‭ ‬آبان‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1356‭ : ‬قانون‭ ‬ممنوعیت‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬عبور‭ ‬دادن‭ ‬دام‭ (‬گاو،‭ ‬گوسفند،‭ ‬بز‭) ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬خدمتی‭ ‬پایتخت‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬مجلس‭ ‬سنا‭ ‬رسید‭ ‬كه‭ ‬بعدها‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬هم‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬اولین‭ ‬سمپوزیوم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬نان‌های‭ ‬مسطح‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬آبان‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬آذر‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مشترك‭ ‬توسط‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬بین‌المللی‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فن‌آوری‭ ‬غلات‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬
با‭ ‬تشكر‭ ‬از‭ ‬خوانندگان‭ ‬مجله‭ ‬كه‭ ‬یادآوری‭ ‬كردند‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬26‭ ‬مجله‭ ‬شهریورماه‭ ‬كه‭ ‬تاریخ‭ ‬مهرماه‭ ‬كشاورزی‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬تیتر‭ ‬بالای‭ ‬صفحه‭ ‬اشتباهاً‭ ‬تاریخ‭ ‬شهریور‭ ‬ماه‭ ‬كشاورزی‭ ‬قید‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۰ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow