اخبار و رویدادهای کشاورزی
تاریخچه کشاورزی شماره ۲۱۴

تاریخچه کشاورزی شماره ۲۱۴

مقدمه
روزهای‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬وقایع‭ ‬آن‭ ‬زیباست،‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬ایام‭ ‬سال،‭ ‬رویدادهایی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬کشاورزی‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬ماشین‭ ‬برای‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬اختراع‭ ‬شده،‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬تصویب‭ ‬یا‭ ‬تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬کشاورزی‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فنی،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬منعقد‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نتیجه‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشسته‭ ‬است‭. ‬
از‭ ‬نکات‭ ‬جالب‭ ‬رویدادهای‭ ‬تاریخی‭ ‬بهمن‭ ‬اینکه‭:‬‭ ‬سال‭ ‬1328‭ ‬فرهنگ‭ ‬اساسنامه‭ ‬آموزشگاه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬ابتدایی‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید،‭ ‬سال‭ ‬1346‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬رومانی‭ ‬طی‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادی‭ ‬برای‭ ‬ساخت‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬همکاری‭ ‬کند‭.‬
سال‭ ‬1331‭ (‬در‭ ‬لبنان‭) ‬کنفرانس‭ ‬ترویج‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬نمایندگان‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬خواروبار‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬داشتند‭.‬
سال‭ ‬1331   ‭-‬  1953 ‭   - ‬امتیاز‭ ‬شرکت‭ ‬مختلط‭ ‬شیلات‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬شوروی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نخست‭ ‬وزیری‭ ‬دکتر‭ ‬محمد‭ ‬مصدق‭ ‬پایان‭ ‬یافت‭.‬
سال‭ ‬1353‭ ‬صندوق‭ ‬امداد‭ ‬روستائیان‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ... .‬
1‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1328‭ ‬فرهنگ‭ ‬اساسنامه‭ ‬آموزشگاه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬ابتدایی‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید،‭ ‬طول‭ ‬دوره‭ ‬تحصیلی‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬فقط‭ ‬می‌توانستند‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬زراعت‭ ‬مشغول‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬مدرک‭ ‬آن‌ها‭ ‬ارزش‭ ‬تحصیلی‭ ‬نداشت‭. ‬
3‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1355‭ ‬جلسه‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬روابط‭ ‬دانشگاهی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬کشور‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬مقرر‭ ‬گردید،‭ ‬قسمت‭ ‬آموزش‭ ‬رسمی‭ ‬تربیت‭ ‬معلم‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬کشور‭ ‬واگذار‭ ‬شود‭. ‬
4‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1346‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬رومانی،‭ ‬طی‭ ‬توافقنامه‌ای‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬رومانی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬برای‭ ‬ساخت‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬همکاری‭ ‬نماید‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1346‭ ‬قانون‭ ‬شرکت‌های‭ ‬سهامی‭ ‬زراعی‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬ابلاغ‭ ‬شد‭ . ‬براساس‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬سهامداران‭ ‬شرکت‌های‭ ‬سهامی‭ ‬زراعی،‭ ‬حق‭ ‬استفاده‭ ‬مطلق‭ ‬دائم‭ ‬اراضی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬واگذار‭ ‬میکردند‭. ‬
5‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1381‭ ‬نخستین‭ ‬جشنواره‭ ‬فرهنگی‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬در‭ ‬فرهنگسرای‭ ‬طبیعت‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬
6‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1331‭ (‬در‭ ‬لبنان‭) ‬کنفرانس‭ ‬ترویج‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬نمایندگان‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬خواربار‭ ‬کشاورزی‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬بعدها‭ ‬باعث‭ ‬تنظیم‭ ‬موافقت‌نامه‌ای‭ ‬شد،‭ ‬براساس‭ ‬این‭ ‬موافقتنامه‭ ‬دکتر‭ ‬ولینگ‭ ‬اسکلی‭ ‬نماینده‭ ‬اصل‭ ‬چهارترومن ‬به‌عنوان‭ ‬اولین‭ ‬مشاور‭ ‬ترویجی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬اعزام‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1382،‭ ‬800‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬ماهی‭ ‬پرداخت‭ ‬شد‭. ‬
7‭ ‬بهمن
•‭ ‬سال‭ ‬1303‭ ‬ماشین‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬فلاحتی‭ ‬از‭ ‬دادن‭ ‬حقوق‭ ‬ورودی‭ ‬گمرکی‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬معاف‭ ‬شدند‭. ‬
8‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1310‭ ‬مزرعه‭ ‬برمجزار‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬قصبه‭ ‬تبریز‭ ‬به‭ ‬شهردار‭ ‬همان‭ ‬محل‭ ‬واگذار‭ ‬شد‭. ‬
11‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬ 1331 -1953-  امتیاز‭ ‬شرکت‭ ‬مختلط‭ ‬شیلات‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬شوروی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نخست‭ ‬وزیری‭ ‬محمد‭ ‬مصدق‭ ‬پایان‭ ‬یافت‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬شکرانه‭ ‬ملی‭ ‬شدن‭ ‬شیلات‭ ‬ماهیان‭ ‬سپید‭ ‬پروار، ‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬یک‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رسید‭. ‬
12‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1350‭ ‬وزارت‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬منحل‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬تجدید‭ ‬تشکیلات‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬وظایف‭ ‬سازمان‌های‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1350‭ ‬اساسنامه‭ ‬سازمان‭ ‬آموزش‭ ‬کشاورزی‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬قانون‭ ‬تجدید‭ ‬تشکیلات‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬وظایف‭ ‬سازمان‌های‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬تنظیم‭ ‬شد‭ . ‬از‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬آموزش‭ ‬متوسطه‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬محول‭ ‬شد‭. ‬
13‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1340‭ ‬وام‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬برای‭ ‬کمک‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬آبیاری‭ ‬اختصاصی‭ ‬یافت‭. ‬
•‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬تالاب -2‭ ‬فوریه‭-
14‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1338‭ ‬طی‭ ‬قراردادی‭ ‬دولت‭ ‬فدرال‭ ‬آلمان‭ ‬متعهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬آموزشگاه‭ ‬مخصوص‭ ‬تعلیمات‭ ‬کشاورزی‭ ‬دایر‭ ‬نماید‭.‬‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1337‭ ‬چگونگی‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬کرج‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭. ‬
15‭ ‬بهمن
•‭ ‬سال‭ ‬1331‭ ‬موافقتنامه‌ای‭ ‬بین‭ ‬اداره‭ ‬فنی‭ ‬آمریکا‭ - ‬اصل‭ ‬چهارترومن - و‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬امضا‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تشکیلات‭ ‬وسیعی‭ ‬برای‭ ‬سازمان‭ ‬ترویج‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬ بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬1332‭ ‬کار‭ ‬ترویج‭ ‬طی‭ ‬الگویی‭ ‬وارداتی‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬متخصصان‭ ‬فنی‭ ‬آمریکایی‭ ‬شروع‭ ‬شد‭. ‬
16‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1313‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬کشاورزی‭ ‬اساسنامه‭ ‬عالی‭ ‬بیطاری -دامپزشکی‭ - ‬را‭ ‬تنظیم‭ ‬کرد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬بالاترین‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬غلظت‭ ‬کادمیوم‭ ‬در‭ ‬کود‭ ‬سولفات‭ ‬روی‭ ‬را‭ ‬100‭ ‬میلی‌گرم‭ ‬اعلام‭ ‬نمود‭. ‬
17‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1358‭ ‬پروانه‭ ‬حفر‭ ‬چاه‭ ‬عمیق‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬گواهی‭ ‬صادره‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬روستایی‭ ‬صادر‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬درخواست‭ ‬نمود‭ ‬در‭ ‬باغ‌های‭ ‬میوه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬کمبود‭ ‬,B  K.F.A.Z‬از‭ ‬گوگرد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬سولفات‭ ‬پتاسیم،‭ ‬سکوسترین‭ ‬آهن،‭ ‬سولفات‭ ‬روی‭ ‬و‭ ‬برکس‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬قابل‭ ‬تولید‭ ‬می‌باشند‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭. ‬
18‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1344‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬موسسه ‭‬QAA‭ ‬ایتالیایی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬روستاهای‭ ‬ایران‭ ‬تحصیل‭ ‬اعتبار‭ ‬کرد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1304‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬میزان‭ ‬مالیات‭ ‬بر‭ ‬روده‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اعضای‭ ‬حیوانات‭ ‬ذبح‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬معین‭ ‬نمود‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬کمیته‭ ‬مهندسی‭ ‬زراعی‭ ‬اولین‭ ‬جلسه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬ستاد‭ ‬انقلاب‭ ‬فرهنگی‭ ‬تشکیل‭ ‬داد‭. ‬
19‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1344،‭ ‬سه‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬220‭ ‬هزار‭ ‬ریال‭ ‬جهت‭ ‬مهندسین‭ ‬زراعی‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬40‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬درآمد‭ ‬نفتی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬
20‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1345‭ ‬موافقتنامه‭ ‬بازرگانی‭ ‬بین‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬بلغارستان‭ ‬رد‭ ‬و‭ ‬بدل‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬کالاهای‭ ‬صادراتی‭ ‬به‭ ‬بلغارستان‭ ‬نفت‭ ‬خام،‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی،‭ ‬کنجد‭ ‬و‭ ‬کتانف‭ ‬چای،‭ ‬ادویه،‭ ‬ماهی،‭ ‬پوست‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬پشم‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬بلغارستان‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی،‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬تأسیسات‭ ‬برق،‭ ‬منسوجات‭ ‬پشمی،‭ ‬روغن‭ ‬آفتابگردان‭. ‬
21‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1344‭ ‬وضعیت‭ ‬مرزنشینان‭ ‬کشور‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اراضی‭ ‬مزروعی‭ ‬وضع‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1353‭ ‬صندوق‭ ‬امداد‭ ‬روستائیان‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1828‭ ‬عهدنامه‭ ‬ترکمانچای‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬منعقد‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬کمیته‭ ‬دبیرستان‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬کمیته‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬اولین‭ ‬جلسه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬ستاد‭ ‬انقلاب‭ ‬فرهنگی‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. ‬
22‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1346‭ ‬موافقتنامه‭ ‬همکاری‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬بین‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬بلغارستان‭ ‬امضا‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1379‭ ‬کانون‭ ‬بازنشستگان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬ادغام‭ ‬دو‭ ‬وزارتخانه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬سابق‭ ‬با‭ ‬کسب‭ ‬پروانه‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬رسمی‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬
23‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1305‭ ‬مجوز‭ ‬پرداخت‭ ‬اعتبار‭ ‬اضافی‭ ‬به‭ ‬موسسه‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬حیوانی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬استخدام‭ ‬تعدادی‭ ‬متخصص‭ ‬آمریکایی‭ ‬برای‭ ‬موسسه‭ ‬مزبور‭ ‬صادر‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1350‭ ‬وزارت‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬پایان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬روزی‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬سال‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬در‭ ‬یکدیگر‭ ‬ادغام‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬
24‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1342‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬لهستان‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬زیر‭ ‬را‭، ‬ برای‭ ‬کشور‭ ‬تأمین‭ ‬کند‭. ‬
1- ‬کارخانجات‭ ‬قند
۲- ‬کارخانجات‭ ‬تقطیر‭ ‬الکل
 ۳- ‬سردخانه‭ ‬برای‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1316‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬تخم‭ ‬نوغان‭ ‬و‭ ‬پیله‭ ‬طبق‭ ‬مصوبه‌ای‭ ‬در‭ ‬انحصار‭ ‬وزارت‭ ‬صنایع‭ ‬درآمد‭. ‬
25‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬استانداری‌های‭ ‬کشور‭ ‬درخواست‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبار‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬تبصره‭ ‬3،‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬آزمایشگاه‌های‭ ‬تجزیه‭ ‬خاک،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬توسط‭ ‬بخص‭ ‬خصوصی‭ ‬اولویت‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1382‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬آموزشی -آشنایی‭ ‬با‭ ‬ابزارهای‭ ‬مهندسی‭ ‬نرم‭ ‬افزار‭ ‬و‭ ‬متولوژی‭ ‬آن‌ها- برای‭ ‬کارشناسان‭ ‬دفاتر‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‌ها‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭. ‬
26‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1334‭ ‬مبلغی‭ ‬از‭ ‬40‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬درآمد‭ ‬نفتی‭ ‬جهت‭ ‬کمبود‭ ‬اعتبارات‭ ‬بنگاه‭ ‬دامپروری‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭. ‬
27‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1338‭ ‬قراردادی‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سفارت‭ ‬جمهوری‭ ‬فدرال‭ ‬آلمان‭ ‬منعقد‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬موجب‭ ‬این‭ ‬قرارداد‭ ‬آموزشگاه‭ ‬علمی‭ ‬کشاورزی‭ ‬تأسیس‭ ‬گردید‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1381‭ ‬اساسنامه‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
28‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬معاونت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬تهیه‭ ‬کتابی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان -کشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬علمکرد،‭ ‬بهینه‭ ‬سازی‭ ‬مصرف‭ ‬کود‭ ‬در‭ ‬ایران‭- ‬  در‭ ‬ادامه‭ ‬سیاست‌های‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کاهش‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬را‭ ‬خواستار‭ ‬شد‭. ‬
29‭ ‬بهمن‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1376‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬شورای‭ ‬اقتصاد‭ ‬اختصاص‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬کودهای‭ ‬ریز‭ ‬مغذی‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow