گزارش نمایشگاه
تحریم‭ ‬شدیم،‭ ‬رشد‭ ‬کردیم

حضور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬سومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مکانیزاسیون

تحریم‭ ‬شدیم،‭ ‬رشد‭ ‬کردیم! ‬

نویسنده: لیلا‭ ‬عنبرستانی‭ *‬

دکتر‭ ‬کامبیز‭ ‬عباسی،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬28‭ ‬آذرماه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬35‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬سهم‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬بوده‭ ‬گفت‭ :‬در‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬12‭ ‬ساله‭ ‬شاهد‭ ‬دستاوردهایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬بودیم‭ ‬اعم‌از‭ ‬6500‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬مبتنی‌بر‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬اولیه‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬انجام‭ ‬شد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬شد‭ ‬افزود‭ :‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬دستاوردهای‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مکانیزه‭ ‬شدن‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬برنج‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬رسید‭ ‬بطوری‭ ‬که‭ ‬50‭ ‬تا‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬کاهش‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬ضایعات‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬درصد‭ ‬رسید‭. ‬
عباسی‭ ‬پرونده‭ ‬برنج‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬را‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ :‬در‭ ‬حوزه‭ ‬غلات‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬برداشت‭ ‬به‌صورت‭ ‬مکانیزه‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬براین‭ ‬اساس‭ ‬با‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬ضایعات‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کاشت‭ ‬گندم‭ ‬75‭ ‬درصد‭ ‬به‌صورت‭ ‬مکانیزه‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬دولت‭ ‬کشت‭ ‬مکانیزه‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬45‭ ‬درصد‭ ‬بود؛‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬ردیفی‭ ‬مثل‭ ‬ذرت‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬99‭ ‬درصد‭ ‬به‌صورت‭ ‬مکانیزه‭ ‬کاشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬می‌شود‭. ‬

دوران‭ ‬طلایی‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬

وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭ :‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬دوران‭ ‬طلایی‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬بوده‌ایم‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬صاحب‭ ‬تراکتور‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مکانیزه‭ ‬محصولات‭ ‬به‌صورت‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬مرسوم‭ ‬کشور‭ ‬مثل‭ ‬تأمین‭ ‬تراکتور‭ ‬دیگر‭ ‬مشکلی‭ ‬نداریم‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬97‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬جامعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬2100‭ ‬دستگاه‭ ‬کمباین‭ ‬برداشت‭ ‬غلات‭ ‬وارد‭ ‬مزارع‭ ‬کشور‭ ‬شد‭. ‬
رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ :‬در‭ ‬حوزه‭ ‬باغبانی‭ ‬رشد‭ ‬137‭ ‬درصدی‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬7‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬باغبانی‭ ‬شد‭. ‬
وی‭ ‬مهمترین‭ ‬اتفاق‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬روش‌های‭ ‬خاکورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭ :‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬خاکورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کشاورزان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬ایام‭ ‬توانستیم‭ ‬به‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬کشور‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬کشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬خاکورزی‭ ‬و‭ ‬بی‌خاکورزی‭ ‬دست‭ ‬یابیم‭.‬
عباسی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬محصولاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭ :‬محصول‭ ‬کلزا‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬حبوبات‭ ‬14‭ ‬درصد‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬هستند‭. ‬
عباسی‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬اتفاقات‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬نگرش‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬تغییر‭ ‬رفتار‭ ‬با‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬بقایای‭ ‬گیاهی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬آن‭ ‬شاهد‭ ‬2‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬مرحله‭ ‬کاهش‭ ‬آبیاری‭ ‬است‭ ‬دست‭ ‬خواهیم‭ ‬یافت‭. ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬عباسی‭ ‬گفت‭ :‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬شامل‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬زراعت‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬شیردوشی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کالاهای‭ ‬نهایی‭ ‬که‭ ‬مشمول‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬می‌شوند‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬درخواست‭ ‬مساعدت‭ ‬کرد‭. ‬
رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬لاستیک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬مهم‭ ‬تلقی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭ :‬اهمیت‭ ‬لاستیک‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬بسیار‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬انتظار‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬اولویت‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬لاستیک‌های‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ :‬کشاورزان‭ ‬نارضایتی‌هایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬دارند‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬برابر‭ ‬شدن‭ ‬قیمت‭ ‬لاستیک‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نگران‌کننده‭ ‬است‭. ‬
عباسی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭ :‬سوخت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬8‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬بی‌اثری‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬قاچاق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬نیازمند‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬وزارت‭ ‬نفت‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬تهیه‭ ‬کارت‭ ‬سوخت‭ ‬برای‭ ‬کشاورزان‭ ‬باشند‭. ‬عباسی‭ ‬گفت‭ :‬در‭ ‬حوزه‭ ‬پلاک‌گذاری‭ ‬212‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬پلاک‌گذاری‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬تخفیف‭ ‬30‭ ‬درصدی‭ ‬بیمه‭ ‬موجب‭ ‬تسریع‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬شروط‭ ‬الزامی‭ ‬معاینه‭ ‬فنی‭ ‬تراکتور‭ ‬و‭ ‬کمباین‭ ‬که‭ ‬عامل‭ ‬بازدارنده‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬است،‭ ‬شاهد‭ ‬کندی‭ ‬روند‭ ‬پلاک‌گذاری‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬اولویت‭ ‬پلاک‌گذاری‭ ‬را‭ ‬داریم‭. ‬
وی‭ ‬درباره‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬خبرنگاران‭ ‬گفت‭ :‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬داریم‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬آبیاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تهران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جزو‭ ‬بهترین‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬به‌صورت‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬مکانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صاحبان‭ ‬تکنولوژی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭. ‬
رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ :‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬به‌صورت‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬کارگاه‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬متعددی‭ ‬است‭. ‬حدود‭ ‬14‭ ‬کارگاه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نوین،‭ ‬مشکلات‭ ‬حوزه‭ ‬صنعت‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬صنعت‭ ‬آبیاری،‭ ‬استانداردسازی‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬مراجعه‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آخرین‭ ‬یافته‌های‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭. ‬
عباسی‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭ :‬تا‭ ‬امروز‭ ‬170‭ ‬شرکت‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬حضور‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬متعددی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬علاقه‭ ‬نشان‭ ‬دادند‭.‬
عباسی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬استانداردسازی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ :‬به‌طور‭ ‬میانگین‭ ‬سالانه‭ ‬هزار‭ ‬نوع‭ ‬ماشین،‭ ‬لوازم‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬آبیاری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬36‭ ‬واحد‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬و‭ ‬آزمایشگاه‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬آزمون‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬استانداردسازی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهیم‭. ‬
وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭ :‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬موفق‭ ‬شدیم‭ ‬تا‭ ‬عنوان‭ ‬واحد‭ ‬همکار‭ ‬مرجع‭ ‬سازمان‭ ‬ملی‭ ‬استاندارد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خود‭ ‬کنیم،‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬نیز‭ ‬تأیید‭ ‬نوع‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬گفت‭ :‬اعتقاد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تحریم‭ ‬نتوانسته‭ ‬محدودیت‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬کشاورزان‭ ‬ما‭ ‬بهره‌ورتر‭ ‬هم‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬قطعات‭ ‬یدکی‭ ‬کمتری‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‌اند‭. ‬
عباسی‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬می‌توانیم‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬اصلاحات‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭ ‬افزود‭ :‬تمام‭ ‬نیازهای‭ ‬ما،‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬خواسته‌های‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬به‭ ‬ظهور‭ ‬می‌رسد‭. ‬
عباسی‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‭ ‬سامانه‭ ‬نوین‭ ‬ضد‭ ‬تگرگ،‭ ‬چاه‭ ‬معکوس‭ ‬و‭... ‬اقداماتی‭ ‬انجام‭ ‬گرفته‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭ :‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬خسارتی‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬میلیاردی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سرمازدگی‭ ‬تجربه‭ ‬کردیم،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬این‭ ‬تکنولوژی‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬بومی‌سازی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬آذربایجان‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬شرقی‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭. ‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ :‬مسئولین‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬موظف‭ ‬هستند‭ ‬اقداماتی‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬نقاط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬بیایند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬تکنولوژی‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬آشنا‭ ‬شدند‭.‬

به‭ ‬نمایش‭ ‬درآمدن‭ ‬تکنولوژی‌های‭ ‬نوین‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬

دکتر‭ ‬علیرضا‭ ‬صدرزاده،‭ ‬مجری‭ ‬سومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬نشست،‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬گفت‭ :‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬دوره‭ ‬برترین‭ ‬و‭ ‬بزرگترین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬کشاورزی‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬170‭ ‬شرکت‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬لحظه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ثبت‭ ‬نام‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬ما‭ ‬حضور‭ ‬بالای‭ ‬200‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬می‌باشد‭. ‬همچنین‭ ‬کشور‌های‭ ‬فرانسه،‭ ‬ایتالیا،‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬نمایندگی‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬مستقیم‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬آخرین‭ ‬تکنولوژی‌ها‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشور،‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ :‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬کارگاه‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اساتید‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬برای‭ ‬کارشناسان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬هیأت‌های‭ ‬بازدیدکننده‭ ‬مانند‭ ‬دوره‌های‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬میزبان‭ ‬آن‌ها‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬
صدرزاده‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬کرد‭ :‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬حضور‭ ‬کشورهای‭ ‬خارجی‭ ‬کم‌رنگ‌تر‭ ‬نشده‭ ‬بلکه‭ ‬تعداد‭ ‬شرکت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فناوری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‌است‭. ‬
‭* ‬دانشجوی‭ ‬دکترای‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی

‬ماهنامه دام و کشت و صنعت - ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow