اخبار و رویدادهای کشاورزی
تاریخ نگار کشاورزی 221

تاریخ‌نگار کشاورزی شماره 221
مقدمه
اكثرا‭ ‬به‭ ‬آرشيوها‭ ‬مراجعه‭ ‬نمي‌كنيم‭ ‬تا‭ ‬متوجه‭ ‬شويم‭ ‬چه‭ ‬اقدامات،‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬قراردادهاي‭ ‬عملياتي،‭ ‬اجرايي‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬كشاورزي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مرحله‭ ‬رسيده‭ ‬است‭.‬
نگاهي‭ ‬به‭ ‬گاه‌شمار‭ ‬كشاورزي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬احترام‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پيشكسوتان‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬دلسوز،‭ ‬واقع‌بين‭ ‬و‭ ‬كاردان‭ ‬جامعه‭ ‬كشاورزي‭ ‬دوچندان‭ ‬مي‌كند‭. ‬
به‭ ‬همين‭ ‬جهت‭ ‬بنا‭ ‬داريم‭ ‬هر‭ ‬ماه‭ ‬گزيده‌اي‭ ‬از‭ ‬گاه‌شمار‭ ‬تاريخ‭ ‬كشاورزي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كنيم‭. ‬شما‭ ‬نيز‭ ‬مي‌توانيد‭ ‬با‭ ‬ارسال‭ ‬اطلاعات‭ ‬مستند‭ ‬خود‭ ‬نشريه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬ياري‭ ‬كنيد‭.‬
1‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬اولين‭ ‬شماره‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬فلاحت‭ ‬مظفري‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1900‭ ‬ميلادي‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1379‭ ‬مجوز‭ ‬ايجاد‭ ‬و‭ ‬شكل‌گيري‭ ‬خان‭ ‬كشاورز‭ ‬به‭ ‬امضاي‭ ‬وزير‭ ‬كشور‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬پروانه‭ ‬تشكيل‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬كردند‭. ‬
8‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1309‭ ‬اجازه‭ ‬تأسيس‭ ‬بانك‭ ‬فلاحتي‭ ‬صادر‭ ‬شد‭. ‬
9‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1309‭ ‬صادرات‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬عوارض‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬خروجي‭ ‬معاف‭ ‬شد‭. ‬
13‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1313‭ ‬قوانين‭ ‬بانك‭ ‬فلاحتي‭ ‬و‭ ‬صنعتي‭ ‬ايران‭ ‬تكميل‭ ‬شد‭. ‬
15‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1357‭ ‬براي‭ ‬تسريع‭ ‬در‭ ‬راه‌اندازي‭ ‬آزمايشگاه‌هاي‭ ‬تجزيه‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬پيشنهاد‭ ‬اين‭ ‬موسسه‭ ‬مقرر‭ ‬گرديد‭ ‬كه‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬ده‭ ‬واحد‭ ‬آزمايشگاه‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬اعتبارات‭ ‬امور‭ ‬زيربنايي‭ ‬وازرت‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‌صورت‭ ‬تسهيلات‭ ‬اعتباري‭ ‬پرداخت‭ ‬شود‭. ‬
21‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1304‭ ‬قانون‭ ‬انحصار‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬شكر‭ ‬به‭ ‬تصويب‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬ملي‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬عوايد‭ ‬آن‭ ‬صرف‭ ‬ساخت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬ايران‭ ‬شود‭. ‬
23‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬آيين‭ ‬كار‭ ‬آماده‌سازي‭ ‬و‭ ‬نگهداري‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬جوجه‌شي‭ ‬و‭ ‬عرصه‭ ‬جوجه‭ ‬يك‭ ‬روزه‭ ‬در‭ ‬كميته‭ ‬ملي‭ ‬استاندارد‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭.‬
25‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬روز‭ ‬جهاني‭ ‬حفظ‭ ‬لايه‭ ‬ازن‭ -‬16‭ ‬سپتامبر‭- ‬
27‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1340‭ ‬گياهي‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬محلي‭ ‬چمن‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬كرند‭ ‬باختران‭ ‬انتشار‭ ‬يافت‭. ‬اين‭ ‬گياه‭ ‬در‭ ‬جاهاي‭ ‬مرطوب‭ ‬كوهستاني‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬علف‭ ‬هرز‭ ‬در‭ ‬باغ‌ها‭ ‬و‭ ‬كانال‌ها‭ ‬مي‌رويد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬علوفه‭ ‬مورد‭ ‬مناسبي‭ ‬مي‌باشد‭. ‬
28‭ ‬شهريور‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1338‭ ‬قوانين‭ ‬اداره‭ ‬بهره‌برداري‭ ‬از‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬كشور‭ ‬معين‭ ‬شد‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow