اخبار و رویدادهای کشاورزی
طعم‭ ‬شيرين‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي

اندك‭ ‬اندك‭ ‬جمع‭ ‬مستان‭ ‬مي‌رسند
طعم‭ ‬شيرين‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي‭ ‬بر‭ ‬كام‭ ‬دولتمردان
مهندس محمدرضا منصوریان

بيست‭ ‬و‭ ‬سومين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬در‭ ‬ششم‭ ‬آبان‭ ‬ ‭ ‬در‭ ‬مصلاي‭ ‬بزرگ‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬فضائي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮١٣‬‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٦٠‬‭ ‬روزنامه-یك‭ ‬روزنامه‭ ‬كشاورزي‭) ‬و‭ ‬موسسه‭ ‬مطبوعاتي،‭ ‬‮١٠٠‬‭ ‬ماهنامه-حدود‭ ‬50‭ ‬روزنامه،‭ ‬هفته‌نامه‭ ‬و‭ ‬ماهنامه‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬انجمن‭ ‬صنفي‭ ‬مطبوعات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬صنايع‭ ‬غذايي‭)‬،‭ ‬‮٥٤‬‭ ‬هفته‌نامه،‭ ‬‮٣٠‬‭ ‬دو‭ ‬هفته‌نامه،‭ ‬‮٥٢‬‭ ‬فصلنامه‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮١١٥‬‭ ‬خبرگزاري‭ ‬و‭ ‬پايگاه‭ ‬خبري‭ ‬و‭ ‬‮٧٩‬‭ ‬رسانه‭ ‬محلي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رخداد‭ ‬فرهنگي‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬
انجمن‭ ‬صنفي‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬غرفه‌اي‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬ملي‭ ‬به‭ ‬معرفي‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬تخصصي‭ ‬پرداخته‭ ‬بود‭:‬
استقبال‭ ‬كم‌نظير‭ ‬مديران‭ ‬ارشد‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬متخصصان،‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬كارآفرينان‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه،‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬ذوق‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬انگيزه‭ ‬وصف‌ناپذير‭ ‬ضمن‭ ‬اظهار‭ ‬خوشحالي‭ ‬و‭ ‬عرض‭ ‬خيرمقدم‭ ‬گفتگوئي‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬كوتاه‭ ‬با‭ ‬مسئولين‭ ‬مزبور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
گزارش‭ ‬تقديمي‭ ‬حاصل‭ ‬گفتگوي‭ ‬36‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مديران‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬نمايندگان‭ ‬مجلس،‭ ‬استانداران،‭ ‬مديران‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي،‭ ‬مدير‭ ‬سازمان‭ ‬ميادين‭ ‬ميوه‭ ‬و‭ ‬تره‌بار‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬انجمن‭ ‬صنفي‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬خبرنگاران‭ ‬ماهنامه‭ ‬تخصصي‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬تهيه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مي‌گذرد‭.‬
توان‭ ‬افزايي‭ ‬زنان‭ ‬روستايي
دكتر‭ ‬معصومه‭ ‬ابتكار‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬رييس‭ ‬جمهوري‭:‬‭ ‬مهمترين‭ ‬برنامه‭ ‬ما‭ ‬توان‭ ‬افزايي‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬زنان‭ ‬روستايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خوشبختانه‭ ‬كارهاي‭ ‬خوبي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬ امسال‭ ‬طرحي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬افزايي‭ ‬زنان‭ ‬روستايي‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬ارگانيك‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬ملي‭ ‬استاندارد‭ ‬توافقنامه‭ ‬امضا‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭.‬
هم‌افزايي‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي
دكتر‭ ‬صالحي‌اميري،‭ ‬وزير‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اسلامي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬همره‭ ‬دكتر‭ ‬انتظار،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬مطبوعات‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬بازديد‭ ‬كرد؛‭ ‬حضور‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زير‭ ‬چتر‭ ‬انجمن‌صنفي،‭ ‬مثبت‭ ‬ارزيابي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬نمود‭ ‬نوآوري‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬بيشتر‭ ‬منعكس‭ ‬نمايند‭.‬

اختصاص‭ ‬3‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬روستاها
دكتر‭ ‬بخشنده،‭ ‬معاون‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬ضمن‭ ‬ملاحظه‭ ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬تورق‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬دريافت‭ ‬نسخه‌هايي‭ ‬از‭ ‬نشريات‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬رهنمود‌هايي‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬اطلاع‌رساني‭ ‬كشاورزي،‭ ‬با‭ ‬توضيح‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تأمين‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬كامل‭ ‬مطالبات‭ ‬گندم‌كاران‭ ‬گفت‭: ‬5/1‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬صفر‭ ‬درصد‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬مناطق‭ ‬روستايي‭ ‬اختصاص‭ ‬يافته‭ ‬كه‭ ‬همين‭ ‬ميزان‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬بانك‌ها‭ ‬و‭ ‬صندوق‌ها‭ ‬پرداخت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
جاي‭ ‬نگراني‭ ‬براي‭ ‬تامين‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي‭ ‬كشور‭ ‬نيست
علي‭ ‬شمخاني‭ ‬دبير‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬امنيت‭ ‬ملي‭ ‬كشور‭ ‬دانش‌آموخته‭ ‬رشته‭ ‬باغباني،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬دبيرخانه‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬امنيت‭ ‬ملي،‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬حفظ‭ ‬ذخاير‭ ‬استراتژيك‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬آن‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تنظيم‭ ‬بازار‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬مقوله‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬بودند،‭ ‬اقدامات‭ ‬خوبي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬قاطعانه‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬گفت‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تداوم‭ ‬تامين‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬هم‭ ‬برنامه‭ ‬منسجمي‭ ‬داريم‭.‬
كشاورز‭ ‬داراي‭ ‬تشكل‭ ‬منسجم‭ ‬و‭ ‬هدايت‌گر‭ ‬نيست‭ ‬
علي‭ ‬ابراهيمي،‭ ‬عضو‭ ‬كميسيون‭ ‬كشاورزي‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي،‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬مباحث‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬در‭ ‬الويت‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كميسيون‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬مجلس‭ ‬همه‭ ‬اعضاء‭ ‬از‭ ‬متخصصين‭ ‬مربوطه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬رشته‭ ‬كاري‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬پرداخته‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬ديگر‭ ‬نمايندگان‭ ‬آراي‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬كسب‭ ‬مي‌كنند‭.‬
كلاه‭ ‬سر‭ ‬وزير‭ ‬مي‌گذارند
دكتر‭ ‬شاعري،‭ ‬نماينده‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬سخنگوي‭ ‬كميسيون‭ ‬كشاورزي‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬گفت‭: ‬تعصب‭ ‬بنده‭ ‬و‭ ‬كميسيون‭ ‬به‭ ‬كشاورزي‭ ‬موجب‭ ‬مي‌شود‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬فرصتي‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬رساني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬بپردازم‭ ‬كه‭ ‬مطبوعات‭ ‬تخصصي‭ ‬بهترين‭ ‬پايگاه‭ ‬است‭.‬ شاعري‭ ‬درباره‭ ‬مطالبات‭ ‬كشاورزان‭ ‬گندمكار‭ ‬گفت‭: ‬سر‭ ‬وزير‭ ‬كلاه‭ ‬مي‌گذارند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬مظلوم‭ ‬است‭ ‬كارش‭ ‬پيش‭ ‬نمي‌رود‭.‬
ضرورت‭ ‬تغيير‭ ‬نگاه‭ ‬در‭ ‬تأمين‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬
دكتر‭ ‬علي‭ ‬وقف‌چي،‭ ‬نماينده‭ ‬مردم‭ ‬زنجان‭ ‬و‭ ‬طارم‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي،‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬با‭ ‬اظهار‭ ‬عدم‭ ‬ريل‌گذاري‭ ‬اساسي‭ ‬در‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬كشاورزي‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬مصرف‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬نان‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تقريبا‭ ‬هفت‭ ‬برابر‭ ‬متوسط‭ ‬جهاني‭ ‬است،‭ ‬آيا‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬اين‭ ‬حجم‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تأمين‭ ‬هفت‭ ‬برابري‭ ‬گندم‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬ببريم؟‭!‬
شاه‭ ‬بيت،‭ ‬صرفه‌جويي‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬
مهندس‭ ‬طهماسبي،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬باغباني‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬حين‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬درخصوص‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬كلي‭ ‬اين‭ ‬معاونت‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬خبرنگاران‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬كشاورزي‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬حدود‭ ‬دوهزار‭ ‬هكتار‭ ‬گلخانه‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬حدود‭ ‬48‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬اضافه‭ ‬شود‭.‬
وي‭ ‬درخصوص‭ ‬كشت‭ ‬در‭ ‬اراضي‭ ‬شيب‌دار‭ ‬نيز‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬براساس‭ ‬مطالعات‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخيزداري‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬باغباني‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬كشت‭ ‬در‭ ‬اراضي‭ ‬شيب‌دار‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تكليف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
صداي‭ ‬كشاورز‭ ‬بايد‭ ‬رساتر‭ ‬شود
دكتر‭ ‬شاهرخ‭ ‬رمضان‌نژاد‭ ‬كه‭ ‬حضور‭ ‬مستمر‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬انجمن‭ ‬صنفي‭ ‬داشتند؛‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬حاميان‭ ‬هم‌افزايي‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬است؛‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬01‭ ‬روز‭ ‬برپايي‭ ‬نمايشگاه،‭ ‬موجبات‭ ‬تسهيل‌شدن‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آوردند،‭ ‬كه‭ ‬جاي‭ ‬تقدير‭ ‬و‭ ‬سپاسگزاري‭ ‬دارد‭.‬
صادرات‭ ‬سخت‌تر‭ ‬از‭ ‬توليد‭  ‬
دكتر‭ ‬حسن‭ ‬ركني،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬حاشيه‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬انجمن‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬گفت‭: ‬ايران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬طيور‭ ‬به‌خاطر‭ ‬زيرساخت‌ها‭ ‬و‭ ‬پتانسيل‭ ‬توليد‭ ‬همواره‭ ‬جزو‭ ‬كشورهاي‭ ‬مطرح‭ ‬جهان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬توليد‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬رتبه‭ ‬هشتم‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬كسب‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬همچنين‭ ‬به‭ ‬تنوع‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬زياد‭ ‬محصولات‭ ‬لبني‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬20‭ ‬محصول‭ ‬لبني‭ ‬نظير‭ ‬انواع‭ ‬دوغ،‭ ‬پنير،‭ ‬ماست،‭ ‬شير‭ ‬خشك‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬سبد‭ ‬صادراتي‭ ‬ايران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬30‭ ‬كشور‭ ‬دنيا‭ ‬جزو‭ ‬بازارهاي‭ ‬صادراتي‭ ‬محصولات‭ ‬لبني‭ ‬ايران‭ ‬هستند‭. ‬
رسانه‌ها‭ ‬از‭ ‬اركان‭ ‬اصلي‭ ‬دموكراسي‭ ‬
مهندس‭ ‬علي‭ ‬مراد‭ ‬اكبري،‭ ‬معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬انجمن‭ ‬مطبوعات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬طي‭ ‬سخناني‭ ‬گفت‭: ‬رسانه‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬همكاران‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬پايدار‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬زيربنايي‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬گسترش‭ ‬يابد‭.‬
وي‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجراي‭ ‬اين‭ ‬معاونت‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك،‭ ‬بستر‭ ‬حيات‭ ‬است‭ ‬چهار‭ ‬پروژه‭ ‬بسيار‭ ‬بزرگ‭ (‬طرح‭ ‬550‭ ‬هزار‭ ‬هكتاري‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬ايلام،‭ ‬طرح‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬جامع‭ ‬فرعي‭ ‬آبياري‭ ‬غرب‭ ‬كشور،‭ ‬طرح‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬دشت‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬طرح‭ ‬سامانه‌هاي‭ ‬نوين‭ ‬آبياري‭) ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬انتظار‭ ‬همراهي‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬بيشتر‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬در‭ ‬معرفي‭ ‬طرح‌هاي‭ ‬مذكور‭ ‬را‭ ‬داريم‭.‬‭ ‬
حضور‭ ‬دانشگاه‌ها،‭ ‬بخش‭ ‬بين‌الملل‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي
در‭ ‬تحقيقات‭ ‬كشاورزي‭ ‬
دكتر‭ ‬اسكندر‭ ‬زند،‭ ‬معاون‭ ‬وزير‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬تحقيقات،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترويج‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬انجمن‭ ‬صنفي‭ ‬مطبوعات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬طي‭ ‬سخناني‭ ‬گفت‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ساماندهي‭ ‬575‭ ‬شركت‭ ‬دانش‭ ‬بنيان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬محققين"‭ ‬سيميت"‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬موسسه‭ ‬تحقيقات‭ ‬بين‌المللي"‭ ‬ايكريسات‭ ‬"در‭ ‬تهران‭ ‬مستقر‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬
افزايش‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭  ‬
دكتر‭ ‬حسن‭ ‬صالحي،‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬شيلات‭ ‬ايران،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬انجمن‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬براي‭ ‬بومي‌سازي‭ ‬تكنولوژي‭ ‬پرورش‭ ‬ماهي‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬كشور‭ ‬نروژ‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬مهرماه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزير،‭ ‬سازمان‭ ‬شيلات‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬دريايي‭ ‬نروژ،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬موافقت‌نامه‭ ‬امضا‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬موافقت‌نامه‌ها‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬لوله‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬پرورش‭ ‬ماهي‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬واحد‭ ‬صنعتي‭ ‬مربوط‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭. ‬
دخالت‭ ‬نمي‭ ‬پذيريم
مهندس‭ ‬جلالي‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‭ ‬ها،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخيزداري‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬تخصصي‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي‭ ‬گفت‭: ‬هرگونه‭ ‬دخالت‭ ‬در‭ ‬اكوسيستم‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اصول‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬باشد‭.‬
آرامش‭ ‬شيري
حسين‭ ‬صفايي‭ ‬مديرعامل‭ ‬سازمان‭ ‬مركزي‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي‭ ‬ايران‭ ‬دربازديد‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬گفت‭: ‬طي‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي‭ ‬با‭ ‬خريد‭ ‬روزانه‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شيرخام‭ ‬و‭ ‬تبديل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شيرخشك‭ ‬كامل‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬خامه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬كره،‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬تنظيم‭ ‬بازار‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬اقدام‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬
تخصيص‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬زنجيره‌ها
مهندس‭ ‬زرگر‭ ‬معاون‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬توسعه‭ ‬روستايي‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬تمامي‭ ‬فرآيند‭ ‬توليد‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬فرآوري،‭ ‬شبكه‭ ‬فروش،‭ ‬اتحاديه‭ ‬هاي‭ ‬صادرات،‭ ‬آزمايشگاه‭ ‬كيفي‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬دولت‭ ‬موظف‭ ‬است‭ ‬طي‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه،‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تسهيل‭ ‬گر‭ ‬در‭ ‬روستاهاي‭ ‬كشور‭ ‬ايجاد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬25‭ ‬هزار‭ ‬روستاي‭ ‬ايران‭ ‬فعاليت‭ ‬اقتصادي‭ ‬صادرات‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬تخصيص‭ ‬منابع‭ ‬به‭ ‬روستاها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬توليد‭ ‬زنجيره‭ ‬محور‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬
20‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬منابع‭ ‬كشاورزي‭  ‬
دكتر‭ ‬مرتضي‭ ‬شهيدزاده،‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تسهيلاتي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬20‭ ‬درصدافزايش‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ (‬چه‭ ‬سرمايه‭ ‬در‭ ‬گردش‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬سرمايه‌اي‭ ‬توسعه‭) ‬داشته‌ايم‭. ‬زراعت،‭ ‬شيلات،‭ ‬دامداري‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬بخش‌هايي‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اولويت‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
افزايش‭ ‬بهره‌وري
در‭ ‬گرو‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تكنولوژي‭  ‬
دكتر‭ ‬حميد‭ ‬ورناصري،‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬شركت‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬دامي‭ ‬جاهد،‭ ‬در‭ ‬حاشيه‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬اهميت‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬دانست‭ ‬كه‭ ‬مديران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬خود‭ ‬بكشانند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬مديران‭ ‬بايد‭ ‬به‌واسطه‭ ‬حس‭ ‬مطالبه‌گري‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬پاسخگويي‭ ‬باشند‭. ‬وي‭ ‬دغدغه‭ ‬اصلي‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬قيمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬توليد‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬افزايش‭ ‬بهره‌وري‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تكنولوژي‌هاي‭ ‬روز‭ ‬دنيا‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بهترين‭ ‬روش‌هاي‭ ‬افزايش‭ ‬بهره‌وري‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مي‌آيد‭. ‬
اطلاع‌رساني،‭ ‬رسالت‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬
دكتر‭ ‬يزدان‭ ‬سيف،‭ ‬رئيس‭ ‬شر‌كت‭ ‬بازرگاني‭ ‬دولتي‭ ‬ايران،‭ ‬در‭ ‬ديدار‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬شاخص‌هاي‭ ‬كاركرد‭ ‬رسانه‭ ‬گفت‭: ‬افزايش‭ ‬اطلاع‌رساني،‭ ‬ترويج‭ ‬فرهنگ‭ ‬توليد‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬اقتصادي،‭ ‬ارتقاء‭ ‬سرمايه‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬مشاركت‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬بهره‌وري‭ ‬از‭ ‬اهم‭ ‬رسالت‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬است‭.‬
سوار‭ ‬بر‭ ‬صنعت‭ ‬سلامت‭ ‬
دكتر‭ ‬پيمان‭ ‬يوسفي‭ ‬آذر،‭ ‬مجري‭ ‬طرح‭ ‬گياهان‭ ‬دارويي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬كشاورزي‭ ‬بحث‭ ‬سلامت‭ ‬را‭ ‬موضوع‭ ‬اصلي‭ ‬دنيا‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬گفته‭ ‬مي‌شود‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬تمام‭ ‬صنايع‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬صنعت‭ ‬سلامت‭ ‬سوار‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همين‭ ‬اساس‭ ‬ستون‭ ‬اصلي‭ ‬سلامت‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬سالم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬پيشران‭ ‬گياهان‭ ‬دارويي،‭ ‬توليد‭ ‬همه‭ ‬مواد‭ ‬از‭ ‬گياهان‭ ‬ارگانيك‭ ‬است‭.‬
تأمين‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬نياز‭ ‬غذايي‭ ‬كشور‭ ‬توسط‭ ‬كشاورزان‭ ‬
مهندس‭ ‬عليرضا‭ ‬مهاجر،‭ ‬مجري‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌هاي‭ ‬روغني‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬خبرنگاران‭ ‬تخصصي‭ ‬نشريات‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬باور‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسئولين‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬استقلال‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬عدم‭ ‬تناسب‭ ‬بودجه‭ ‬تخصيص‭ ‬يافته‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬جايگاه‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬اشتغال،‭ ‬گوياي‭ ‬عدم‭ ‬استقلال‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬است‭.‬ وي‭ ‬درخصوص‭ ‬منحرف‭ ‬شدن‭ ‬توليد‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬واردات‭ ‬روغن‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬شركت‭ ‬توسعه‭ ‬دانه‌هاي‭ ‬روغني‭ ‬توسط‭ ‬واردكنندگان‭ ‬و‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬نهادهايي‭ ‬كه‭ ‬كارخانه‌هاي‭ ‬مصادره‌اي‭ ‬در‭ ‬اختيارشان‭ ‬بود‭ ‬اداره‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬ابتداي‭ ‬انحراف‭ ‬بزرگ‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬واردات‭ ‬بود‭. ‬
تشويق‭ ‬سرمايه‌گذاران،‭ ‬رسالت‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي‭ ‬
مهندس‭ ‬ملاصالحي،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬معاون‭ ‬وزير‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬توليدات‭ ‬دامي‭ ‬و‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬مركز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬كشور،‭ ‬ضمن‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬انجمن‭ ‬صنفي‭ ‬مطبوعات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬رسالت‌هاي‭ ‬مطبوعات‭ ‬را‭ ‬تشويق‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توليدات‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طيور‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭. ‬
دوران‭ ‬طلايي‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬
دكتر‭ ‬كامبيز‭ ‬عباسي،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬از‭ ‬نيمه‭ ‬دوم‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬گفت‭: ‬طي‭ ‬مدت‭ ‬مذكور‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬350‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬كه‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬430‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سالجاري‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‭ ‬
واردكنندگان‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬جايگزيني‭ ‬سم‭ ‬ديگري‭ ‬باشند
دكتر‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬باغستاني،‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬خبرنگاران‭ ‬نشريات‭ ‬كشاورزي‭ ‬گفت‭: ‬تا‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬فروشگاه‭ ‬غيرمجاز‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬فاقد‭ ‬پروانه‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ساماندهي‭ ‬تعداد‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬400‭ ‬فروشگاه‭ ‬رسيده‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬افزود‭: ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬كم‭ ‬خطر‭ ‬همان‭ ‬تعرفه‭ ‬پايه‭ ‬5‭ ‬درصدي‭ ‬است،‭ ‬همچنين‭ ‬تدارك‭ ‬2‭ ‬سم‭ ‬پرخطر‭ ‬ديازينون‭ ‬و‭ ‬بوتاكلر‭ ‬از‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬ممنوع‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬آن‭ ‬واردكنندگان‭ ‬فرصت‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬جايگزيني‭ ‬سمي‭ ‬ديگر‭ ‬باشند‭.‬
كليد‭ ‬واژه‭ ‬مديريت‭ ‬بهداشتي‭ ‬
دكتر‭ ‬عليرضا‭ ‬رفيعي‭ ‬پور،‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكي‭ ‬كشور،‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬خانه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬تحقق‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي‭ ‬حاصل‭ ‬مي‌شود‭. ‬آگاهي‭ ‬مردم‭ ‬اثر‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬خسارت‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬مطبوعات‭ ‬حاصل‭ ‬مي‌شود‭.‬
گندم‌هايي‭ ‬با‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬پروتئين
مهندس‭ ‬اسفندياري‭ ‬پو‌‌‌ر‭ ‬مجري‭ ‬طرح‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬80‭ ‬نوع‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬استاندارد‭ ‬ملي‭ ‬104‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬گندم‭ ‬توليدي‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬گندم‭ ‬ممتاز‭ ‬دنيا‭ ‬با‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬تا‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬پروتئين‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬دو‭ ‬سوم‭ ‬گندم‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬ديم‭ ‬با‭ ‬سطحي‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬4‭ ‬ميليون‭ ‬هكتار‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬سبز‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬
يك‌ميليون‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬برنامه‭ ‬كشاورزي‭ ‬حفاظتي
مهندس‭ ‬زلقي،‭ ‬مسئول‭ ‬كشاورزي‭ ‬حفاظتي‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬گفت‭: ‬براي‭ ‬سال‭ ‬زراعي‭ ‬97-96،‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬برنامه‭ ‬كشاورزي‭ ‬حفاظتي‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬ها‭ ‬ابلاغ‭ ‬شده‌است‭.‬
كاهش‭ ‬كشت‭ ‬در‭ ‬فضاي‭ ‬باز
مهندس‭ ‬اصغري‭ ‬مديركل‭ ‬دفتر‭ ‬محصولات‭ ‬علوفه‭ ‬اي‭ ‬و‭ ‬جاليزي‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬حدود‭ ‬70‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬زراعي،‭ ‬25‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬سبزي‭ ‬و‭ ‬صيفي‭ ‬در‭ ‬فضاي‭ ‬باز‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدوديت‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري،‭ ‬16‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬سطح‭ ‬زيركشت‭ ‬سبزي‭ ‬و‭ ‬صيفي‭ ‬در‭ ‬فضاي‭ ‬باز‭ ‬كاهش‭ ‬مي‌يابد‭.‬
افزايش‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬تني‭ ‬شكر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پارسال
مهندس‭ ‬يزداني‭ ‬مجري‭ ‬طرح‭ ‬چغندرقند‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ ‬حدود‭ ‬17‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬چغندرقند‭ ‬پاييزه‭ ‬اختصاص‭ ‬يافته‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬14‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬آن‭ ‬كشت‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬كشت‭ ‬چغندرقند‭ ‬و‭ ‬نيشكر،‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شكر‭ ‬استحصال‭ ‬شود‭.‬
تحقق‭ ‬برنامه‭ ‬ابلاغي‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬
حميد‭ ‬رسولي،‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمايتي،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬مطبوعات‭ ‬تخصصي‭ ‬گفت‭: ‬مطابق‭ ‬برنامه‭ ‬ابلاغي‭ ‬تأمين‭ ‬دو‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬305‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬انواع‭ ‬كودهاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬يك‭ ‬و‭ ‬نيم‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬كود‭ ‬نيتروژنه،‭ ‬525‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬كود‭ ‬فسفاته‭ ‬و‭ ‬280‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬كود‭ ‬پتاسه‭ ‬است،‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
عشاير‭ ‬مقياس‭ ‬كوچكي‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬
كرمعلي‭ ‬قندالي،‭ ‬رييس‭ ‬سازمان‭ ‬عشاير‭ ‬ايران،‭ ‬نگرش‭ ‬تخصصي‭ ‬به‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي‭ ‬را‭ ‬مهم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حاشيه‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬گفت‭: ‬مجموعه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬جامعه‭ ‬عشايري‭ ‬مصداق‭ ‬عيني‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتي‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬همين‭ ‬اساس‭ ‬توجه‭ ‬خوبي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حوزه‌هاي‭ ‬آموزش،‭ ‬دانش‭ ‬محوري،‭ ‬تأمين‭ ‬منابع‭ ‬براي‭ ‬زيرساخت‌هاي‭ ‬عشايري‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
چاي‭ ‬مظلوم‭ ‬بود‭ ‬
دكتر‭ ‬محمدولي‭ ‬روزبهان،‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬چاي،‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬كمرنگ‭ ‬شدن‭ ‬نگاه‭ ‬حاكميتي‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬چاي‭ ‬را‭ ‬مثبت‭ ‬ارزيابي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬حركت‭ ‬يارانه‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬مصرف‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬روند‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬تضميني‭ ‬برگ‭ ‬سبز‭ ‬چاي‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬تورم‭ ‬رشد‭ ‬نكند‭. ‬وي‭ ‬درباره‭ ‬تاثيرگذاري‭ ‬چاي‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬صنعت‭ ‬چاي‭ ‬شايد‭ ‬ظاهراً‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادي‭ ‬كمترين‭ ‬ارزش‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬ساليانه‭ ‬اگر‭ ‬توليد‭ ‬نشود‭ ‬550‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬صرف‭ ‬واردات‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬مي‌شود‭. ‬
افزايش‭ ‬10‭ ‬درصدي‭ ‬توليد‭ ‬گندم‭ ‬استان‭ ‬
علي‭ ‬اشرف‭ ‬منصوري،‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬استان‭ ‬تهران،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬مطبوعات‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬7/5‭ ‬ميليون‭ ‬تني‭ ‬كل‭ ‬توليدات‭ ‬كشاورزي‭ ‬استان‭ ‬تهران،‭ ‬سهم‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬2/5‭ ‬درصد‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعي‭ ‬قبل‭ ‬نزديك‭ ‬240‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬توليد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬10٪‭ ‬افزايش‭ ‬داشته‌است‭.‬
البرز،‭ ‬استان‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فناوري‭  ‬
مهندس‭ ‬سيد‭ ‬مجيد‭ ‬موسوي،‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬استان‭ ‬البرز،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي،‭ ‬اراضي‭ ‬كشاورزي‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬را‭ ‬75‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اين‭ ‬استان‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬4/2‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬توليدات‭ ‬كل‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬به‌واسطه‭ ‬سابقه‭ ‬ديرينه‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬تحقيقاتي،‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬ترويجي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬مي‌باشد‭.‬
تكليف‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬توليدات‭ ‬غذايي‭ ‬
دكتر‭ ‬محمدحسين‭ ‬مقيمي،‭ ‬استاندار‭ ‬تهران،‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬خبرنگاران‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬درباره‭ ‬وضعيت‭ ‬كشاورزي‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬گفت‭: ‬بيشترين‭ ‬گلخانه‌ها،‭ ‬مرغداري‌ها‭ ‬و‭ ‬دامداري‌هاي‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬وي‭ ‬كمبود‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬مشكل‭ ‬اساسي‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭.‬
‭ ‬
سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬حكم‭ ‬نجات‭ ‬غريق‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬
دكتر‭ ‬صمد‭ ‬رفيعي،‭ ‬معاون‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬فناوري‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬مطبوعات‭ ‬را‭ ‬زبان‭ ‬گوياي‭ ‬مسئولين‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬با‭ ‬16‭ ‬سال‭ ‬فعاليت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬برخلاف‭ ‬انتظارات‭ ‬نتوانسته‭ ‬جايگاه‭ ‬مناسبي‭ ‬را‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭. ‬وي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كارهاي‭ ‬اصلي‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬آموزش‌هاي‭ ‬مهارتي‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬عوامل‭ ‬فني‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭. ‬
دستچين‭ ‬شدن‭ ‬محصولات‭ ‬با‭ ‬قيمت‭ ‬پايين‭  ‬
مهندس‭ ‬عبدالحسين‭ ‬رحيمي،‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬سازمان‭ ‬ميادين‭ ‬ميوه‭ ‬و‭ ‬تره‌بار‭ ‬شهرداري‭ ‬تهران،‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬نشريات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬شاخص‌هاي‭ ‬توسعه‭ ‬يافتگي‭ ‬فرهنگي‭ ‬را‭ ‬توجه‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اين‭ ‬استقبال‭ ‬گوياي‭ ‬علاقه‌مندي‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬است‭.‬‭ ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow