اخبار و رویدادهای کشاورزی
رئیس جدید سازمان جهادکشاورزی استان تهران

با شناختی که از نظرات و رزومه کاری ایوب فصاحت داریم،به ویژه اینکه وی در دولت نهم به عنوان یک مهندس جوان و بدون هیچگونه توصیه یا حمایت سیاسی در جایگاه مشاور جوان در خدمت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و جدیت و تلاش فردی،ارائه راه کارهای نوین، توان کارشناسی و مدیریتی او را تا سطح مدیر آبخیزداری سازمان جنگل ها ومراتع پیش بردوگرچه با بی مهری ها و در مواردی برخورد جناح ها قرار گرفت اما هرگز با ناامید نشد و کار کارشناسی و مدیریتی را پیگیری می کرد. کار و مدیریت در بخش خصوصی، برنامه ریزی برای نمایندگی مجلس و طور مستمر خدمات مشاوره ای برای ارتقاء جایگاه کشاورزی، فصاحت را درامور مدیرتی بیش از پیش کارکشته و صاحب نظر کرد.
 به نظر می‌رسد که وی مهمترين جزء استقلال اقتصادي کشور را امنيت غذايي می‌داند كه مستقیما به توليدات كشاورزي، بخصوص توليد محصولات استراتژيك مرتبط است و عقیده دارد كشوري كه نتواند غذاي مورد نياز خود را توليد نمايد، قطعا نخواهد توانست استقلال خود را حفظ کند. 
فصاحت که در 4 دولت، خدمات مشاوره ای و اجرایی خود را ارائه کرده به شرایط ویژه بخش كشاورزي در كشور ما در مواجهه با وضعیت سخت تحریمی به خوبی واقف است و این نکته را مد نظر دارد که شناخت هر چه بيشتر چالشهاو استفاده از مدیران اجرایی بی حاشیه مي تواند در مديريت بهتر مفيد واقع گردد. 
از نظر وی چالشهاي اساسي اين بخش عمدتا در دو گروه سخت‌افزاري و نرم افزاري قرار میگیرند که از این دست می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 سهم ناچيز بخش كشاورزي از اعتبارات هدفمندي يارانه ها و پاسخگو نبودن بسته هدفمندي يارانه اي در اين بخش؛ عدم حمايت لازم از بهبود وضعيت معيشتي كاركنان زحمتكش وزارت جهادكشاورزي واستان تهران در مقايسه با ساير وزارتخانه ها؛ كاهش شديدتامین و توزیع صحیح نهاده هاي دامي و زراعي از جمله كنجاله، ذرت، جو، کود، بذر و سم؛ آسيب شديد به زيرساختهاي بخش كشاورزي بخصوص بخش آب و خاک؛ کاهش توان رقابتي بخش كشاورزي با ساير بخشها به ویژه در مورد محصولات اساسی و استراتژیک؛ عدم توازن زيربخش‌هاي وزارتخانه شامل زراعت و باغبانی ، دام وطیور، جنگل و مرتع، شيلات وآبزیان؛ چالش های بخش تحقيقات علمي و نوآوريهاي سازمان تحقيقات و مراكز وابسته در اثر واگذاری اراضی تحقیقاتی، فروش و اجاره واحدها؛ بي‌انگيزگي شديد نيروي انساني، ناشي از انتصاب مديران غيرمتخصص و بي تجربه در بخشهاي مهم؛ كاهش شديد قدرت چانه زني بخش در هيئت دولت و ساير جايگاههاي تصميم گير؛ تخريب یاتضعیف جايگاه مديريتي بخش كشاورزي در نهاد قانونگذار مجلس که به نظر می رسد با تعامل و همسو کردن کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهادکشاورزی، استانداران و نمایندگان ولی فقیه در استانها بتوان راه کارهای برون رفت ، چالشهای بخش را یافت.
پذیرفتن چنین مسئولیت خطیری آنهم در استان تهران و زیر گوش وزیر و ریئس جمهور و مجلس، اعتماد به نفس دکتر فصاحت را می رساند و اینکه آمده است تا مدیر دوران گذروگذار نباشد.غفلت های مدیریتی استان را جبران نمایدو رتبه های نخست ذر برخی از تولیدات کشاورزی را احیاء نماید.

 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow