فارم‭ ‬شلف
سیاستگذاری کشاورزی

فارم‌شلف،‭ ‬ستارت‌آپ‭ ‬و‭ ‬مزرعه‭ ‬فضای‭ ‬بسته‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کیت‌ها‭ ‬کشاورزی‭ ‬آن‭ ‬می‌توانید‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬هیدروپونیک‭ ‬محصولاتی‭ ‬مانند‭ ‬کاهو‭ ‬و‭ ‬سبزیجات‭ ‬را‭ ‬پرورش‭ ‬دهید‭. ‬کیفیت‭ ‬بالای‭ ‬محصولات‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬...

کشاورزی‭ ‬پایدار
سیاستگذاری کشاورزی

بشر‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬اهمیت‭ ‬تولید‭ ‬غذا‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬توسط‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬مهمترین‭ ‬روش‭ ‬تامین‭ ‬غذای‭ ‬انسان‭ ‬بوده،‭ ‬همواره‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬اکوسیستم‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬را‭ ‬دستخوش‭ ‬تغییرات‭ ‬زیادی‭ ‬کرده‌است....

دره‌ ای‭ ‬به‌ عمق‭ ‬تاریخ
سیاستگذاری کشاورزی

اروپا‭ ‬هم‭ ‬مانند‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬کرة‭ ‬زمین‭ ‬گرم‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬گرمایی‭ ‬طاقت‌فرسا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬و‭ ‬ساعات‭ ‬روز‭ ‬نفس‭ ‬کشیدن‭ ‬را‭ ‬مشکل‭ ‬می‌کند‭. ‬ در‭ ‬اروپا‭ ‬بیشتر‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬مسکونی‭ ‬فاقد‭ ‬وسایل‭ ‬سرمایشی‭ ‬...

اسرار‭ ‬سلامتی‭ ‬یک‭ ‬گله‭ ‬مرغ
صنعت دام و طیور و آبزیان

رشد‭ ‬توجه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬مقاومت‭ ‬میکروبی،‭ ‬وادار‭ ‬کردن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬مرغ‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬راه‌هایی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حفظ‭ ‬سلامتی‭ ‬پرندگان‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬جهان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬کارشناسان‭ ‬تولید‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬تغذیه،‭ ‬دست‭ ‬یابی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬گوارشی‭ ‬سالم‭ ‬می‌دانند‭.‬..

مراقب‭ ‬پایان‭ ‬زودرس‭ ‬زمستان‭ ‬باشیم
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

تغییر‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬طولانی‌تر‭ ‬شدن‭ ‬دوره‌های‭ ‬گرمایی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬موجب‭ ‬بیدار‭ ‬شدن‭ ‬زودهنگام‭ ‬گیاهان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬درآمدن‭ ‬شیره‭ ‬گیاهی‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬میشود‭. ‬کوتاه‭ ‬شدن‭ ‬دوره‭ ‬خواب‭ ‬زمستانی‭ ‬گیاهان‭ ‬موجب‭ ‬ظهور‭ ‬غنچه‌ها‭  ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گل‌ها‭ ‬در‭ ‬درختان‭ ‬و‭ ‬پیدا‭ ‬شدن‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬محصول ...

arrow