صنعت دام و طیور و آبزیان
پرورش‭ ‬تیلاپیای‭ ‬نام‭ ‬آشنا در‭ ‬مزارع‭ ‬بی‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬نشان

پرورش‭ ‬تیلاپیای‭ ‬نام‭ ‬آشنا در‭ ‬مزارع‭ ‬بی‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬نشان؟‭!‬

نویسنده: شهریار‭ ‬خدیو‭ ‬فرد

چالش‭ ‬میان‭ ‬سازمان‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬شیلات‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬تیلاپیا‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬متولیان‭ ‬محیط‌زیستی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آنچه‭ ‬خوی‭ ‬تخریب‌گر‭ ‬و‭ ‬مهاجم‭ ‬گونه‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬وارداتی‭ ‬عنوان‭ ‬می‌شود‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مخالف‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬حضور‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬می‌تواند‭ ‬لطمات‭ ‬جبران‭ ‬ناپذیری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اکوسیستم‭ ‬طبیعی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬کارشناسان‭ ‬شیلاتی‭ ‬معتقدند‭ ‬ماهی‭ ‬تیلاپیا،‭ ‬گونه‭ ‬مقاومی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬پرورش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬فراهم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزاش‭ ‬تقاضای‭ ‬مصرف‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سیستم‌های‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آب‌های‭ ‬آزاد‭ ‬دسترسی‭ ‬ندارند‭ ‬ضمن‭ ‬افزایش‭ ‬تولید،‭ ‬زمینه‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭.‬
در‭ ‬واقع‭ ‬موافقان‭ ‬پرورش‭ ‬تیلاپیا‭ ‬می‌گویند‭ ‬ممنوعیت،‭ ‬راهکار‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬گزارشات‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬غیر‭ ‬رسمی‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬بی‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دارد‭ ‬باید‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬جایگزین‭ ‬ممنوعیت‭ ‬کرد‭.‬
حسین‭ ‬عبدالحی‭ ‬معاون‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬تیلا‭ ‬پیا‭ ‬به‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭:  ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ماهی‭ ‬تیلا‭ ‬پیا‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬خروج‭ ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از50‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬اینکه‭ ‬پتانسیل‭ ‬تولید‭ ‬تیلا‬پیای‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬همچون‭ ‬سمنان،‭ ‬کرمان،‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬یزد‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ارتباطی‭ ‬با‭ ‬دریاها‭ ‬ندارند‭ ‬می‌توان‭ ‬بدون‭ ‬نگرانی‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬به‭ ‬اکوسیستم‭ ‬طبیعی‭ ‬کشور،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬کرد‭.‬
عبدالحی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬نباید‭ ‬با‭ ‬مسایل‭ ‬متعصبانه‭ ‬برخورد‭ ‬نمود،‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬همکاران‭ ‬سازمان‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬متعصبانه‭ ‬برخورد‭ ‬نکنند‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬ضمن‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬هزار‭ ‬نفر،‭ ‬امکان‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬شیلاتی‭ ‬فراهم‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
معاون‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬شعار‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تاخیر،‭ ‬قطعا‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬پیشی‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت،‭ ‬گفت‭: ‬نمونه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬قزل‌آلا‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‌‭ ‬که‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬ایران،‭ ‬فرانسه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اقدام‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬مخالفت‌ها‭ ‬وابستگی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬تخم‭ ‬چشم‌زده‭ ‬قزل‌آلا‭ ‬از‭ ‬فرانسه‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تیلاپیا‭ ‬هم‭ ‬مصداق‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬

برای مطالعه مطلب «ماهی،‭ ‬در‭ ‬قفسِ‭ ‬ناهماهنگی‭ ‬بین‭ ‬سازمان‌ها خواهد‭ ‬مرد» کلیک کنید

تشکیل‭ ‬کمیته‌ای‭ ‬برای‭ ‬تیلا‭ ‬پیا

داوود‭ ‬میرشکارمدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬زیست‭ ‬بوم‌های‭ ‬دریایی‭ ‬سازمان‭ ‬حفاظت‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬گفت‌و‌گو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دلایل‭ ‬مخالفت‭ ‬سازمان‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬تیلا‭ ‬پیا‭ ‬گفت‭: ‬تیلا‭ ‬پیا‭ ‬گونه‌ای‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬خوی‭ ‬مهاجم‭ ‬گونه‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬بالا‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬می‌تواند‭ ‬شرایط‭ ‬زیستی‭ ‬سایر‭ ‬گونه‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مخاطره‭ ‬مواجه‭ ‬کند‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬گونه‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬مهاجم‭ ‬بودن‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬منابع‭ ‬غذایی،‭ ‬گوی‭ ‬رقابت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬گونه‌ها‭ ‬ربوده‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬گونه‌ها‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬زیست‭ ‬می‌کند،‭ ‬بلکه‭ ‬با‭ ‬تغذیه‭ ‬از‭ ‬تخم‭ ‬سایر‭ ‬ماهیان‭ ‬زمینه‭ ‬انقراض‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬می‌آورد‭.‬
وی‭ ‬تصمیم‭ ‬گیری‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تیلا‭ ‬پیا‭ ‬را‭ ‬نیازمند‭ ‬کمیته‌ای‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬شیلات،‭ ‬دامپزشکی‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬لازم‭ ‬است‭ ‬سازمان‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬مستندات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تکمیل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کمیته‭ ‬ارایه‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬کارشناسی،‭ ‬تمامی‭ ‬جوانب،‭ ‬کمیته‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬نماید‭. ‬
میر‭ ‬شکار،‭ ‬سهولت‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬نداشتن‭ ‬بو‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬افزایش‭ ‬استقبال‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مصرف‭ ‬کنندگان‭ ‬ایرانی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬افزایش‭ ‬تمایل‭ ‬برای‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬افزایش‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬تولید‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬محیطی‭ ‬می‌تواند‭ ‬خطرات‭ ‬سلامتی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬مصرف‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬زمینه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬تخلفات‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬گزارشاتی‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬قاچاق‭ ‬ماهی‭ ‬زنده‭ ‬برای‭ ‬تکثیر‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬غیر‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬بی‌نام‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬حکایت‭ ‬دارد‭.‬
مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬زیست‭ ‬بوم‌های‭ ‬دریایی‭ ‬سازمان‭ ‬حفاظت‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ورود‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬جنوبی‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭: ‬متاسفانه‭ ‬گونه‭ ‬‮«‬‭ ‬زیلی‭ ‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬اب‌های‭ ‬جنوبی‭ ‬راه‭ ‬پیدا‭ ‬نموده‭ ‬که‭ ‬زیست‭ ‬ماهیان‭ ‬بومی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مخاطرات‭ ‬جدی‭ ‬مواجه‭ ‬نموده‭ ‬است‌‭.‬
وی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬آنچه‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬حضور‭ ‬گونه‌های‭ ‬غیر‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬مهاجر‭ ‬می‌تواند‭ ‬اکوسیستم‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مخاطرات‭ ‬جدی‭ ‬روبرو‭ ‬کند‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رقابت‭ ‬بالای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬مدیریت‭ ‬بهینه‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬جایگزین‭ ‬ممنوعیت‭ ‬کرد‭.‬

پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنترل‭ ‬شده

همچنین‭ ‬عباس‭ ‬متین‭ ‬فر‭ ‬معاون‭ ‬پژوهشی‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬شیلات‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دلایل‭ ‬مخالفت‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬تیلاپیا‭ ‬گفت‭: ‬آنچه‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬ورود‭ ‬بدون‭ ‬مطالعه‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬به‭ ‬آب‌های‭ ‬کشور‭ ‬می‌تواند‭ ‬مخاطرات‭ ‬جدی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬اکوسیستم‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬اما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تحقیقات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬شیلات‭ ‬بافق‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنترل‭ ‬شده‭ ‬مشکلی‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬فیله‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬مدیریت‭ ‬شده‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬ضمن‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬ارز،‭ ‬زمینه‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬معاون‭ ‬پژوهشی‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬شیلات‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬نگرانی‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬تاکنون‭ ‬جلسات‭ ‬متعددی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬برگزار‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬تاکنون‭ ‬نتیجه‌ای‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬
متین‭ ‬فر‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نگرانی‌های‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬تیلاپیا‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬آلوده‭ ‬و‭ ‬فاضلاب‭ ‬گفت‭: ‬تیلاپیا‭ ‬گونه‭ ‬مقاومی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬آلوده‭ ‬و‭ ‬فاضلاب،‭ ‬شایعاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مستندات‭ ‬علمی‭ ‬برخوردار‭ ‬نیست‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬امکان‭ ‬تولید‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭:‬در‭ ‬صورت‭ ‬موافقت‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬چشم‭ ‬زده‭ ‬درموسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬شیلات‭ ‬فراهم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬نیازی‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬‭ ‬

ورود‭ ‬تیلاپیای‭ ‬زنده‭ ‬با‭ ‬نام‌های‭ ‬دیگر

وحید‭ ‬منصوریان‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شرکت‭ ‬سرآمد،‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬کشاورزی‭ ‬گرایش‭ ‬زراعت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پرورش‭  ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬مشغول‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬تیلاپیا‭ ‬به‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬یزد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬مطالعاتی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬تیلا‭ ‬پیا‭ ‬اقدام‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬سایت‭ ‬رسمی‭ ‬پرورش‭ ‬اینگونه‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬احتمال‭ ‬پرورش‭ ‬غیر‭ ‬رسمی‭ ‬تیلا‭ ‬پیا‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬جهت‭ ‬سهولت‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مصرف‭ ‬کنندگان،‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شنیده‌ها‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬شمالی‭ ‬کشور‭ ‬دارد‭.‬
این‭ ‬تولیدکننده‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نحوه‭ ‬تامین‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬گفت‭: ‬ورود‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مبادی‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نام‌های‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
منصوریان‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬ماهی‭ ‬را‭ ‬نیازمند‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬اگر‭ ‬فعالیتی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نیاز،‭ ‬ضرورت‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬موجود‭ ‬باشد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نبود‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬می‌تواند‭ ‬مخاطرات‭ ‬جبران‭ ‬ناپذیری‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow