حیوانات خاص
پرورش‭ ‬لاما‭ -‬شتر‭ ‬بي‌كوهان‭


پرورش‭ ‬لاما‭ -‬شتر‭ ‬بي‌كوهان‭

لاماها‭ ‬گونه‌هايي‭ ‬از‭ ‬شترسانان‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آمريكاي‭ ‬جنوبي‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كنند‭. ‬لاماها‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬به‌طور‭ ‬گسترده‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬اينكاها‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬بوميان‭ ‬رشته‭ ‬كوه‭ ‬آند‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حيوان‭ ‬باركش‭ ‬و‭ ‬گوشتي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌شدند‭.‬
ارتفاع‭ ‬بدن‭ ‬اين‭ ‬حيوان‭ ‬تا‭ ‬شانه‌هايش‭ ‬بين‭ ‬110‭ ‬تا‭ ‬130‭ ‬سانتيمتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وزن‭ ‬آن‭ ‬به120‭ ‬تا‭ ‬150‭ ‬كيلوگرم‭ ‬مي‌رسد‭.‬
لاما‭ ‬برخلاف‭ ‬شتر‭ ‬فاقد‭ ‬كوهان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بمانند‭ ‬اكثر‭ ‬حيوانات‭ ‬خانگي‭ ‬پوست‭ ‬آن‌ها‭ ‬داراي‭ ‬تركيب‭ ‬رنگ‌هاي‭ ‬متفاوتي‭ ‬چون‭ ‬سفيد،‭ ‬قهوه‌اي،‭ ‬سياه‭ ‬مي‌باشد‭. ‬فرم‭ ‬پاها‭ ‬و‭ ‬لب‌هاي‭ ‬اين‭ ‬حيوان‭ ‬بمانند‭ ‬شتر‭ ‬است‭.‬
امروزه‭ ‬دامنه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬نگهداري‭ ‬لاما‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬آمريكاي‭ ‬جنوبي‭ ‬كشيده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ايران‭ (‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭) ‬اين‭ ‬حيوان‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬پشم‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬پرورش‭ ‬داده‭ ‬مي‌شود‭.‬
اين‭ ‬شترسانان‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬دسته‭ ‬تقسيم‭ ‬مي‌شوند‭ ‬كه‭ ‬معروف‌ترين‭ ‬آن‌ها‭ ‬لاما‭ ‬نام‭ ‬دارد‭:‬
•‭ ‬لاما
•‭ ‬گواناكو
•‭ ‬آلپاكا
•‭ ‬ويكونيا
رفتارشناسي‭ ‬لاما‭:‬
لاما‭ ‬حيوان‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬باهوشي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬كارهاي‭ ‬ساده‭ ‬را‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬تكرار‭ ‬به‭ ‬آساني‭ ‬ياد‭ ‬بگيرد‭. ‬لاماها‭ ‬در‭ ‬حركات‭ ‬رفتاري‭ ‬روزانه‭ ‬خويش‭ ‬براي‭ ‬اعمال‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬درجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬گروه،‭ ‬به‭ ‬پرتاب‭ ‬آب‭ ‬دهان‭ ‬خويش‭ ‬مي‌پردازند،‭ ‬البته‭ ‬آب‭ ‬دهان‭ ‬لاماها‭ ‬قابل‭ ‬شستشو‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بي‌خطر‭ ‬است‭. ‬
لاماها‭ ‬در‭ ‬گله‭ ‬به‌شدت‭ ‬از‭ ‬يكديگر‭ ‬حمايت‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬يك‭ ‬حيوان‭ ‬احساس‭ ‬خطر‭ ‬نمايد،‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬صدايي‭ ‬شبيه‭ ‬عرعر‭ ‬به‭ ‬ديگران‭ ‬اخطار‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬مراقب‭ ‬باشند‭. ‬اين‭ ‬شترگونه‌ها‭ (‬لاماها‭) ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬صدايي‭ ‬شبيه‭ ‬وزوز‭ ‬و‭ ‬همهمه‭ ‬در‭ ‬گله‭ ‬با‭ ‬يكديگر‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬مي‌كنند‭. ‬
از‭ ‬8‭ ‬ماهگي‭ ‬بايد‭ ‬ماده‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جمع‭ ‬نرها‭ ‬جدا‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬آسيب‌هاي‭ ‬جدي‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬درگيري‭ ‬نرها‭ ‬جلوگيري‭ ‬شود‭.‬
به‌علاوه‭ ‬بايد‭ ‬دندان‌هاي‭ ‬نيش‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬سيم‭ ‬مخصوص‭ ‬كوتاه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬بريد‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬زايش‭ ‬لاما‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬نوزاد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ليس‭ ‬بزند،‭ ‬چون‭ ‬طول‭ ‬زبان‭ ‬آن‌ها‭ ‬كوچك‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬5/0‭ ‬اينچ‭ ‬از‭ ‬دهانش‭ ‬خارج‭ ‬نمي‭ ‬شود‭. ‬لذا‭ ‬با‭ ‬پوزه‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬صدا‭ ‬با‭ ‬فرزند‭ ‬خود‭ ‬ارتباط‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬محبت‭ ‬مي‌كند‭.‬
تغذيه‭ ‬لاما‭:‬
زنجيره‭ ‬غذايي‭ ‬لاما‌ها‭ ‬از‭ ‬علف‌ها‌،‭ ‬گل‌ها‌،‭ ‬شكوفه‌ها‌،‭ ‬قارچ‌ها‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬سنگ‌ها‭ ‬تشكيل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬حيوانات‭ ‬بسيار‭ ‬صرفه‌جو‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬توقع‭ ‬هستند‭. ‬لاماها‭ ‬در‭ ‬هضم‭ ‬غذاي‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬پايين‭ ‬و‭ ‬فيبر‭ ‬بالا‌،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نشخواركنندگان‭ ‬ديگر‭ ‬مانند‭: ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬گاو‭ ‬بهتر‭ ‬عمل‭ ‬مي‌كنند‭. ‬شترسانان‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬واحد‭ ‬از‭ ‬وزن‭ ‬متابوليكي‭ ‬بدن‭ ‬خود‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بزها‌،‭ ‬وقتي‭ ‬رژيم‭ ‬غذايي‭ ‬مشابه‭ ‬دريافت‭ ‬مي‌كنند‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬غذا‭ ‬كمتر‭ ‬مصرف‭ ‬مي‌كنند‭.‬
خصوصيات‭ ‬توليد‭ ‬مثلي‭:‬
سن‭ ‬بلوغ‭ ‬لاما،‭ ‬تحت‭ ‬تاثير‭ ‬تغذيه‭ ‬مي‌باشد‭ ‬و‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬ماه‭ ‬تا‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬ماده‌ها‭ ‬از‭ ‬سن‭ ‬2‭ ‬سالگي‭ ‬وارد‭ ‬چرخه‭ ‬توليدمثلي‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬نرها‭ ‬از3‭ ‬تا‭ ‬6‭ ‬سالگي‭ ‬براي‭ ‬جفت‌گيري‭ ‬مناسب‭ ‬هستند‭. ‬اولين‭ ‬زايمان‭ ‬از‭ ‬سن‭ ‬چهارسالگي‭ ‬مي‌باشد،‭ ‬لاما‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زايمان‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬فرزند‭ ‬توليد‭ ‬مي‌كنند‭.‬
فصل‭ ‬جفت‌گيري‭ ‬از‭ ‬دي‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬فروردين‭ ‬ماه‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬شروع‭ ‬مي‌شود‭. ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬بارداري‭ ‬لاماها‭ ‬5/11‭ ‬ماه‭  ‬مي‌باشد‭. ‬لاماها‭ ‬هنگام‭ ‬تولد‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬9‭ ‬تا‭ ‬14‭ ‬كيلوگرم‭ ‬وزن‭ ‬دارند‭. ‬
نوزادان‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬6‭ ‬ماهگي‭ (‬كه‭ ‬وزن‭ ‬آلپاكاها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سن‭ ‬25‭ ‬تا‭ ‬45‭ ‬كيلوگرم‭ ‬و‭ ‬لاماها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سن‭ ‬35‭ ‬تا‭ ‬64‭ ‬كيلوگرم‭ ‬مي‌باشد‭) ‬از‭ ‬شير‭ ‬گرفته‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬مادران‭ ‬فرصت‭ ‬كافي‭ ‬جهت‭ ‬تقويت‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬زايمان‌هاي‭ ‬بعدي‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
سيستم‭ ‬پرورش‭ ‬لاما‭:‬
1‭- ‬سيستم‌هاي‭ ‬پرورشي‭ ‬بزرگ‭:‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬روش‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬مكانيزه‭ ‬و‭ ‬صنعتي،‭ ‬حيوانات‭ ‬به‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬متفاوتي‭ ‬تقسيم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬قسمت‭ ‬حيوانات‭ ‬به‌طور‭ ‬مجزا‭ ‬نگهداري‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬تغذيه‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬علوفه‌هاي‭ ‬مرغوب‭ ‬و‭ ‬غني‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬جمعيت‭ ‬اين‭ ‬مراكز‭ ‬زياد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬تا‭ ‬2500‭ ‬نفر‭-‬رأس‭- ‬مي‌رسد‭. ‬
2‭- ‬سيستم‌هاي‭ ‬پرورشي‭ ‬نيم‭ ‬صنعتي‭:‬‭ ‬مراكز‭ ‬پرورشي‭ ‬كوچك‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬سعي‭ ‬مي‌شود،‭ ‬حيوانات‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬مخارج‭ ‬پرورش‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬دائم‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬استادي‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬را‭ ‬مي‌طلبد‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراكز‭ ‬تغذيه‭ ‬حيوانات‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬علوفه‭ ‬طبيعي‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬تعداد‭ ‬دام‭ ‬اين‭ ‬مراكز‭ ‬معمولاً‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬85‭ ‬رأس‭ ‬است‭.‬
الياف‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬لاما‭:‬
از‭ ‬اين‭ ‬شتر‭ ‬اليافي‭ ‬زبر‭ ‬و‭ ‬ضخيم‭ ‬بدست‭ ‬مي‌آيد‭. ‬طول‭ ‬اين‭ ‬الياف‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬سانتيمتر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬الياف‭ ‬شتر‭ ‬است‭. ‬ميزان‭ ‬چربي‭ ‬لاما‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬درصد‭ ‬مي‌باشد‭. ‬مخلوط‭ ‬اين‭ ‬الياف‭ ‬با‭ ‬الياف‭ ‬ديگر‭ ‬ايجاد‭ ‬خصوصيت‭ ‬خوب‭ ‬عايق‭ ‬حرارتي‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬سبكي‭ ‬مي‌نمايد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬پارچه‌هاي‭ ‬مرغوب‭ (‬كت‭ ‬و‭ ‬شلوار‭) ‬كاربرد‭ ‬زيادي‭ ‬دارد‭.‬
در‭ ‬اوايل‭ ‬خرداد‭ ‬ماه-‭ ‬اواخر‭ ‬ماه‭- ‬پشم‭ ‬چيني‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شود‭. ‬قطر‭ ‬تارهاي‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬مرغوب‭-‬24-29‭ ‬ميكرون‭- ‬است‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬اونس‭ ‬در‭ ‬حدود-2-4‭- ‬دلار‭ ‬است‭.‬
پرورش‭ ‬لاما‭ ‬در‭ ‬ايران‭:‬
با‭ ‬ورود‭ ‬اين‭ ‬دام‭ ‬جديد‭ ‬به‭ ‬ايران،‭ ‬ايجاد‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬فراورده‌هاي‭ ‬دامي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌شود‭. ‬اين‭ ‬دام،‭ ‬جمعيت‭ ‬5‭ ‬ميليون‭ ‬رأسي‭ ‬در‭ ‬بوليوي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬طي‭ ‬مراحل‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬قرنطينه‌اي‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بررسي‭ ‬و‭ ‬جمع‌‏آوري‭ ‬داده‌ها‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬بيماري‌‏هاي‭ ‬مشترك‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬آن،‭ ‬وضعيت‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬بيماري‌‏هايي‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬لاما‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬گسترش‭ ‬يابد،‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شود‭.‬
وقتي‭ ‬تمامي‭ ‬بررسي‌‏ها‭ ‬انجام‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬قبول‭ ‬واقع‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬لاما‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬شود‌،‭ ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬دراز‭ ‬مدت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خصوصيات‭ ‬مطلوبي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬پرورش‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬محورهاي‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تبديل‭ ‬شود،‭ ‬زيرا‭ ‬ايران‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬مستعد‭ ‬پرورش‭ ‬شتر‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬شترسانان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬زنده‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬دام‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬تهيه‭ ‬مقداري‭ ‬از‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشد‭.‬
شتر‭ ‬لاما،‭ ‬داراي‭ ‬رشدي‭ ‬سريع‭ ‬و‭ ‬داراي‭ ‬گوشتي‭ ‬قرمز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كلسترول‭ ‬در‭ ‬گوشتش‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬مي‌‏توانيم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شتر‭ ‬گوسفند‭ ‬بناميم‭.‬
به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬پرورش‭ ‬لاما‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬بسيار‭ ‬راحت‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬گوسفند‭ ‬كم‭ ‬هزينه‌تر‭ ‬باشد‭. ‬چون‭ ‬لاما‭ ‬حيواني‭ ‬مقاوم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سخت‌ترين‭ ‬شرايط‭ ‬كوهستاني‌،‭ ‬كويري‭ ‬و‭ ‬سرماي‭ ‬شديد‭ ‬دوام‭ ‬مي‌آورد‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬توليدات‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬آساني‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬غذايي‭ ‬افراد‭ ‬قابل‭ ‬ارائه‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬است‭. ‬
شرايط‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬پرورش‭ ‬لاما‭ ‬در‭ ‬ايران‭:‬
•‭ ‬حمايت‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬دولت‭ ‬به‌ويژه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬ودامپزشكي
•‭ ‬تأسيس‭ ‬كشتارگاه‌هاي‭ ‬لاما‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬صنايع‭ ‬وابسته‭ ‬آن
•‭ ‬ايجاد‭ ‬كارگاه‌هاي‭ ‬آموزشي‭ ‬پرورش‭ ‬لاما‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي
•‭ ‬صدورمجوز‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬تاسيسات‭ ‬پرورش‭ ‬لاما
•‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬پشم‭ ‬لاما‭ ‬و‭...‬
به‭ ‬اميد‭ ‬روزي‭ ‬كه‭ ‬پرورش‭ ‬لاما‭ ‬مانند‭ ‬ساير‭ ‬حيوانات‭ ‬با‭ ‬جديت‭ ‬بيشتري‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬مسئولين‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶


 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow