شیراز،‭ ‬ویترین‭ ‬حضور‭ ‬شرکت‌ها
گزارش نمایشگاه

سیزدهمین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‎المللی‭ ‬کشاورزی ‭ -‬نهاده‌ها،‭ ‬آبیاری،‭ ‬ماشین‌ها‭- ‬ مطابق‭ ‬با‭ ‬استاندارد‌های‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬پنجم‭ ‬لغایت‭ ‬هشتم‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭ ‬امسال،‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬دائمی‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬استان‭ ‬فارس،‭ ‬شهر‭ ‬شیراز،‭ ‬در‭ ‬فضایی‭ ‬بالغ...

شکوفا‭ ‬شدن‭ ‬بذور‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬ترکیه
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

در‭ ‬همایش‭ ‬هیأت‭ ‬تجاری‭ - ‬صنفی‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬آقای‭ ‬مهمت ‭ -‬محمد‭ - ‬شاهین‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬45‭ ‬فعال‭ ‬تولید،‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬بذر‭ ‬از‭ ‬ترکیه،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬ایران،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬شرکت‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی...

سموم‭ ‬غیراستاندارد
سم

استفاده‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬غیر‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬باغات‭ ‬پسته‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬کاهش‭ ‬تولید،‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬برگشت‭ ‬محصولات‭ ‬صادراتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬عدم‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬استاندارد‭ ‬لازم‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود،‭ ‬برند‭ ‬پسته‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده...

تازه‌های تکنیکی ۲۰۱۷
مکانیزاسیون

تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬صنعتی،‭ ‬همواره‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬سنت‭ ‬غیرقابل‭ ‬تغییر‭ ‬دیده‭ ‬می‌شد‭ ‬زیرا‭ ‬یک‭ ‬روند‭ ‬ثابت‭ ‬درخصوص‭ ‬پاشش‭ ‬بذر‭ ‬با‭ ‬دست،‭ ‬داشت‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬صنعت‭ ‬...

بذر؛‭ ‬شاکله‭ ‬اصلی
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

به ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬بذر،‭ ‬علیرغم‭ ‬اهمیتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬دارد‭ ‬توجه‭ ‬چندانی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬شده‭ ‬راه‭‬گشا‭ ‬نبوده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بی‌توجهی،‭ ‬بستری‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬سودجویان...

آبیاری‭ ‬نوین در‭ ‬مارپیچ‭ ‬نبود‭ ‬اعتبارات
آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری

از‭ ‬مجموع‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬سنتی‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬600‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬مجهز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سخنان‭ ‬عباس‭ ‬زارع،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی...

ادوات‭ ‬باغی،‭ ‬محلی‭ ‬از‭ ‬اِعراب‭ ‬ندارد
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

استفاده‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬برداشت‭ ‬محصولات‭ ‬باغی‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬کشورهای‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬باغداران‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬ارائه‭ ‬آخرین‭ ‬تکنولوژی‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭...

وزیر‭ ‬و‭ ‬توانایی‌های‭ ‬مدیریتی
سیاستگذاری کشاورزی

محمد‭ ‬سلامتی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1358‭ ‬–‭ ‬1364‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نخست‌وزیری‭ ‬محمدعلی‭ ‬رجایی،‭ ‬باهنر،‭ ‬محمدرضا‭ ‬مهدوی‌كنی‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬اول‭ ‬میرحسین‭ ‬موسوی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬بر‭ ‬جایگاه‭ ‬وزارت‭ ‬تكیه‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬ سلامتی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬جوان‌ترها...

پیوند‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جاری
سیاستگذاری کشاورزی

دكتر‭ ‬عبدالمهدی‭ ‬بخشنده‭ ‬متولد‭ ‬خوزستان،‭ ‬دارای‭ ‬دكتری‭ ‬فیزیولوژی‭ ‬گیاهان‭ ‬زراعی‭ -‬از‭ ‬انگلستان‭- ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬تمام‭ -‬فول‭ ‬پرفسور‭- ‬رامین‭ ‬خوزستان‭ ‬است‭.‬ بخشنده‭ ‬كه‭ ...

‬سوابق‭ ‬سیاسی،‭ ‬اجرایی‭ ‬برجسته
سیاستگذاری کشاورزی

از‭ ‬نگاه‭ ‬كلی‭ ‬زیر‭ ‬ساخت‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬مرحوم‭ ‬آیت‭ ‬ا‭... ‬هاشمی‭ ‬رفسنجانی‭ ‬كه‭ ‬پیشگام‭ ‬سازندگی‭ ‬كشور‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌آید،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬علم‌محوری‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭...

وزیر‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬مدیریت‭ ‬روز
سیاستگذاری کشاورزی

دكتر‭ ‬رضا‭ ‬ارجمندی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬وزارت‭ ‬محمد‭ ‬سلامتی‭ ‬در‭ ‬آبان‭ ‬1360‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رییس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬منصوب‭ ‬شد‭.‬ در‭ ‬زمان‭ ‬سرپرستی‭ ‬مهندس‭ ‬حسن‭ ‬طباطبایی‭ ‬بر‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ -‬اگر‭ ‬چه‭ ‬كوتاه‭ ‬بود‭- ‬مقدمات‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬خوزستان...

واگذاری‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی
سیاستگذاری کشاورزی

عباسعلی‭ ‬زالی‭ ‬متولد‭ ‬گلپایگان‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬دكترای‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬كالیفورنیا‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬چهارم‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬بود‭. ‬ وی‭ ‬ریاست‭ ‬مركز‭ ‬آمار‭ ‬ایران،‭ ‬ریاست‭ ‬كمیسیون‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نمایندگی‭ ‬مردم‭ ‬كرج‭ ‬در‭ ‬دوره‌های...

اوج‭ ‬بلوغ‭ ‬صنعت‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬كشور
گزارش نمایشگاه

بیست‭ ‬و‭ ‬چهارمین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬صنایع‭ ‬كشاورزی،‭ ‬موادغذایی،‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬وابسته‭ ‬ایران‭ ‬‮«‬ایران‭ ‬آگروفود‭ ‬2017‮»‬‭ ‬از‭ ‬دوم‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬3‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پایان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬رخ‭ ‬دادهای‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی...

اقتدار،‭ ‬قدرت‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬تعامل
سیاستگذاری کشاورزی

غلامرضا‭ ‬صحرائیان‭ ‬پركار‭ ‬و‭ ‬كم‌بیان‭ ‬جزو‭ ‬چهره‌هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بسیار‭ ‬خوش‭ ‬درخشید،‭ ‬سمت‌هایی‭ ‬چون‭ ‬استاندار‭ ‬بوشهر،‭ ‬استاندار‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬نخستین‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬همواره‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬درصدر‭ ‬قرار‭ ‬می‌داد...

‬وزیر‭ ‬پیشنهادی‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬من
سیاستگذاری کشاورزی

عیسی‭ ‬كلانتری‭ ‬65‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬دكترای‭ ‬فیزیولوژی‭ ‬و‭ ‬بیوشیمی‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬از‭ ‬امریكا،‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬دوره‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ كلانتری‭ ‬رك‌گو،‭ ‬صریح‭ ‬الهجه،‭ ‬پركار‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬چهره‌های‭ ‬صاحب‭ ‬نام‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است...

arrow