تفاله‭ ‬مرکبات در‭ ‬تغذیه‭ ‬دام
صنعت دام و طیور و آبزیان

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهميت‭ ‬ضايعات‭ ‬کشاورزي -  ‭‬از‭ ‬جمله‭ ‬تفاله‭ ‬مرکبات -  ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬کشاورزي‭ ‬و‭ ‬اهميت‭ ‬استفاده‭ ‬صحيح‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬چرخه‭ ‬در‭ ‬نشريه‭ ‬شماره‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گذرا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬نوذري،‭ ‬توليدکننده...

نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد
صنعت دام و طیور و آبزیان

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬شرکت،‭ ‬وارد‭ ‬دوران‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬پیشرفته‭ ‬مواد‭ ‬ژنومیک‭ ‬به‭ ‬دامداران‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬اطلاعاتی...

شمای‭ ‬کلی‭ ‬دام‭ ‬سبک
صنعت دام و طیور و آبزیان

دام‭ ‬سبک‭ ‬علی‌رغم‭ ‬تقاضای‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬افق‭ ‬صادراتی‭ ‬روشن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬یک‭ ‬راه‭ ‬طولانی‭ ‬است،‭ ‬راهی‭ ‬که‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬قرن‭ ‬پیش‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬ توسعه‭ ‬صنعتی‭ ‬واحدهای‭ ‬پرورشی‭ ‬...

ضرورت‭ ‬تشکیل‭ ‬یگان‭ ‬حفاظتی
صنعت دام و طیور و آبزیان

دکتر‭ ‬علیرضا‭ ‬رفیعی‭ ‬پور،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی،‭ ‬19‭ ‬فروردین‭ ‬در‭ ‬نشستی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬نظارتی‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬در‭ ‬تعطیلات‭ ‬نوروز‭ ‬گفت :‬در‭ ‬طی‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬35‭ ‬هزار‭ ‬رستوران‌‭ ...

به‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬بنگریم‭...‬
صنعت دام و طیور و آبزیان

زمانی‭ ‬که‭ ‬باغداری‭ ‬از‭ ‬میوه‭ ‬نشدن‭ ‬گل‌های‭ ‬درختش‭ ‬برایم‭ ‬می‌گفت‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬آیا‭ ‬اگر‭ ‬کود‭ ‬مناسب‭ ‬بدهد‭ ‬درختش‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬می‌نشیند‭ ‬یا‭ ‬نه؟‭! ‬ وقتی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گفتم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زیاد‭ ‬گرده‌افشانی‭ ‬درختش‭ ‬به‭ ‬مشکل‭ ‬خورده‭ ‬....‬

‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تک‭ ‬محصولی‭ ‬نجات‭ ‬بخشیم
صنعت دام و طیور و آبزیان

مهندس‭ ‬طهماسبی‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬همایش‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‭ ‬پزشکی‭ ‬پیامبر‭ ‬اعظم‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬به‭ ‬سخنرانی‭ ‬پرداخت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬...

قیمت‭ ‬لبنیات در‭ ‬مرز‭ ‬استیصال
صنعت دام و طیور و آبزیان

در‭ ‬شرایطی‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬شیر‭‬11‭) ‬خرداد‭ ‬ماه‭ ( ‬نزدیک‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬کمبود‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬لبنیات‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬عدیده‭ ‬دامداران‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬بحران‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬...

arrow