چرایی‭ ‬عدم‭ ‬توسعه مکانیزاسیون
مکانیزاسیون

در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬اساس‭ ‬و‭ ‬محور‭ ‬کار‭ ‬شود‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی‭ ‬می‌توان‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬وسیله‭ ‬می‌توان‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬تک‭ ‬محصولی‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬صادرات‭ ‬...

ارتقاء‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬پرورش‭ ‬قارچ
مکانیزاسیون

مكانیزاسیون‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬كشاورزی‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬كشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬است‭. ‬تاكنون‭ ‬توسعه‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬مفهومی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬باز‭ ‬داشته‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬امروزه‭...

اتماك؛‭ ‬قريب‭ ‬اروپاييان،‭ ‬غريب‭ ‬اعضا
مکانیزاسیون

انجمن‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬تراكتور،‭ ‬كمباين،‭ ‬ماشين‌ها،‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬كشاورزي‭ (‬اتماك‭) ‬در‭ ‬نشست‭ ‬سالانه‭ ‬مجمع‭ ‬كه‭ ‬هشتم‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬تشكيل‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬گزارشي‭ ‬پيرامون‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬...

چرخ‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬داخلی‭ ‬می چرخد‭!‬
مکانیزاسیون

تحريم‌ها‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬بخش‌ها‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬مصداق‭ ‬بارز‭ ‬"عدو‭ ‬شود‭ ‬سبب‭ ‬خير‭ ‬اگر‭ ‬خدا‭ ‬خواهد"‭ ‬است‭. ‬به‌طوري‭ ‬كه‭ ‬مسئولان‭ ‬سعي‭ ‬مي‌كنند‭ ‬تا‭ ‬كم‌كاري‌ها‭ ‬يا‭ ‬پتانسيل‌هاي‭ ‬بالقوه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فعليت‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬توان‭ ‬داخلي‭ ‬نيازها‭ ‬را‭ ‬رفع‭ ‬كنند‭.‬ شايد‭ ‬در‭ ‬شروع،‭ ‬سختي‌هايي‭ ‬...

arrow