تیمار‭ ‬خاك‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬كود‭ ‬وطنی‭!‬
کود

به‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬مواد‭ ‬معدنی،‭ ‬آلی‭ ‬یا‭ ‬بیولوژیك‭ ‬كه‭ ‬دارای‭ ‬عناصر‭ ‬غذایی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬بالابردن‭ ‬حاصلخیزی‭ ‬خاك‌‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬كیفی‭ ‬و‭ ‬كمی‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬شود‭ ‬كود‭ ‬اطلاق‭ ‬می‌شود‭. ‬امروزه‭ ‬با‭ ‬پیشرفت ...

كودهاي‭ ‬نانو،‭ ‬آلي‭ ‬يا‭ ‬شيميايي
کود

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شروع‭ ‬سرما،‭ ‬كوددهي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فصل‭ ‬از‭ ‬اهميت‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬براي‭ ‬كشاورزان‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تقويت‭ ‬گياه‭ ‬موجب‭ ‬گرم‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬بستر‭ ‬رشد‭ ‬نيز‭ ‬مي‌شود‭. ‬ ...

یكه‌تازی‌های‭ ‬تحقیقات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك
کود

دولت‌ها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مدافع‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مصرف‌كنندگان‭ ‬همواره‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬مراحل‭ ‬كیفیت‭ ‬تولید‌،‭ ‬پایش‭ ‬و‭ ‬راستی‌آزمایی‭ ‬را‭ ‬باهزینه‭ ‬دولت‭-‬نه‭ ‬مصرف‌كننده‭- ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كارآفرین‌،‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬و‭ ‬تولیدكننده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭ ‬نه‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬...

arrow