فریاد‭ ‬خاموش‭ ‬نوآوری
سیاستگذاری کشاورزی

عوامل‭ ‬بهره‌برد‌اری‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬افزود‌ه‭ ‬می‌تواند‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نهاد‌ه‌های‭ ‬مطلوب‭ ‬کشاورزی‭ ‬باشد‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬اختراع‭ ‬یک‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬جدید‭ ‬به‌ویژه‭ ‬اگر‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬مطابق...

شاکله‭ ‬اصلی‭ ‬کشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬خود‌اتکایی‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیک‭ ‬همواره‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اولویت‌ها‭ ‬و‭ ‬محورهای‭ ‬اصلی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬د‌اد‌ه‭ ‬است...

خدارحمی و‭ ‬تکامل‭ ‬سیستمی
سیاستگذاری کشاورزی

زمان‭ ‬زیادی‭ ‬گذشته‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬مدیری،‭ ‬پرورش‭ ‬یافته‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تکامل‭ ‬یافته‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬سایر‭ ‬بانک‌ها‭  - ‬به‌ویژه‭ ‬پست‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬شعب‭ ‬روستایی‭ -  ‬بر‭ ‬مسند‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬عاملی‭ ‬...

نقش کشاورزی‭ ‬پایدار
سیاستگذاری کشاورزی

کشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬یک‭ ‬شاخه‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رویکرد‭ ‬مناسب‭ ‬قرن‭ ‬21‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬پایداری‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬قشر‭ ‬عظیمی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬سوم‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است...

فصلی‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬مخاطبان
سیاستگذاری کشاورزی

همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬مجله‭ ‬برمی‌آید،‭ ‬مطالب‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬انتشار‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬مهر‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬حول‭ ‬محورهای‭ ‬دام‭  - ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬و‭ ‬کرم‭ ‬ابریشم...

موانع‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬محصولات
سیاستگذاری کشاورزی

بازاریابی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬شامل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬فرآیندهای‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آن‌ها‭ ‬مواد‌غذایی‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬به‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬می‌رسد‭. ‬بازاریابی‭ ‬ضامن‭ ‬بقای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬فعالیت‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ...

متغیری‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ارز
سیاستگذاری کشاورزی

ارز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عامل‭ ‬و‭ ‬تسهیل‌کننده‭ ‬مراودات‭ ‬تجاری،‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهمترین‭ ‬متغیرهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬کشور‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬شبکه‌ای‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬هستند،‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌گذارد...

فراز‭ ‬و‭ ‬فرود‭ ‬بورس‭ ‬کالای‭ ‬کشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

بورس‭ ‬کلمه‌ای‭ ‬فرانسوی‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬لغت‌نامه‭ ‬د‌هخد‌ا‭ ‬بازاری‭ ‬نامید‌ه‭ ‬شد‌ه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬د‌اد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬و‭ ‬معامله‭ - ‬به‌خصوص‭ ‬اوراق‭ ‬بهاد‌ار‭ -  ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬سال‭ ‬1460‭ ‬میلاد‌ی‭ ‬اولین‭ ‬مرکز‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‭ ‬بهاد‌ار‭ ‬جهان...

این‭ ‬جهان‭ ‬کوه‭ ‬است
سیاستگذاری کشاورزی

زاد‌روز‭ ‬خواجه‭ ‬نصیرالد‌ین‭ ‬طوسی‭ ‬د‌ر‭ ‬پنجم‭ ‬اسفندماه‭ ‬به‭ ‬پاس‭ ‬تلاش‌های‭ ‬این‭ ‬د‌انشمند‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬روز‭ ‬مهند‌سی‭ ‬نام‭ ‬نهاد‌ه‭ ‬شد‌ه‭ ‬و‭ ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی...

بر باد رفتن افتخارات و فرصت ها
سیاستگذاری کشاورزی

جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬56‭ ‬کشور‭ ‬مسلمان‭ ‬دیگر‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬همکاری‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬دارای‭ ‬چندین‭ ‬کمیته‭ ‬تخصصی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬کمیته‭ ‬دائمی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬...

arrow