فناوری‭ ‬نانو‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬کشاورزی
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬فناوری‭ ‬زیستی‭ ‬و‭ ‬فناوری‌‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬همگرایی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬فناوری‭ ‬نانو‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬با‭ ‬همگرایی‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬فناوری،‭ ‬مرحله‭ ‬توسعه‭ ‬سریع‭ ‬نوآوری‌های‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭...

کسب‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬شاخص‌ها
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬کسب‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬ارزیابی‭ ‬مجموع‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬کشوراز‭ ‬جمله‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬فعالیت‌های‭ ‬شاخص‭ ‬سازمان‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی...

کشاورزی‭ ‬دقیق
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬روزافزون‭ ‬جمعیت‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬افراد‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬گرسنگی‭ ‬در‭ ‬جهان‌،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬کلی‭ ‬علم‭ ‬کشاورزی‭ ‬اهمیت‭ ‬روزافزونی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬علوم‭ ‬مطرح...

درك‭ ‬چرخه‭ ‬كربن
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

امروزه‭ ‬معضلات‭ ‬زيست‭ ‬محيطي‭ ‬فراواني‭ ‬د‌ر‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬د‌ارد‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬آلود‌گي‭ ‬آب‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬و‭ ‬فرسايش‭ ‬خاك‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬ريزگرد‌ها،‭ ‬همچنين‭ ‬تغييرات‭ ‬جهاني‭ ‬اقليم‭ ‬و‭ ‬گرمايش‭ ‬جهاني‭ ‬اشاره‭ ‬كرد؛‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬ناشي...

کُمِیت قانون «ورود موقت»
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

برخی از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که ورود موقت به دلیل سخت‌گیری در واردات و ضمانت‌هایی که از صادرکنندگان طلب می‌شود، عملا متوقف شده و کارایی خود را از دست داده است. از طرف دیگر امکان دست به دست شدن و خرید و فروش گندم ورود موقت در بورس وجود ندارد. حال این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا باید این موضوع محل بحث باشد؛ مگر تولید داخل (از نظر کمیت و کیفیت) پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست؟

arrow